Sponseret indhold

Moderne krigsførelse bliver i stigende omfang hybrid – det vil sige at digitalisering spiller en væsentlig og stigende rolle.

”Aktuelt står vi i en situation, som vi ikke har gjort længe, hvor teknologi, industri og produktionskapacitet forsvars- og innovationsmæssigt fylder meget mere, end det har gjort i mange år” fortæller generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, der både er chef for FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse) samt National Materieldirektør – og dermed dels udgør bindeleddet til forsvarsindustrien både i Danmark og internationalt, dels varetager det internationale samarbejde på materielområdet.

Tæt samarbejde med forsvarsindustrien
Naturligvis er det, som i ethvert andet forhold mellem en køber og en sælger, køberen, som også i forholdet mellem FMI og forsvarsindustrien, FMI, der beslutter hvad der skal indkøbes. Men forsvarsindustrien kan selvfølgelig ikke gætte sig til FMI’s behov. Derfor foregår der løbende en tæt kontakt mellem FMI og forsvarsindustrien i både ind- og udland.

”Samtidig skal vi naturligvis vide, hvad der er relevant at bede om. Ikke kun i dag men også om både 5 og 10 år. Det foregår via vores såkaldt strategiske dialog, hvor relevante medarbejdere fra min organisation sammen med mig mødes med virksomhederne. Danske såvel som udenlandske. Sådanne arrangementer har vi mange af i årets løb. Generelt er virksomheder under forsvarsindustrien meget opmærksomme på at deltage i de messer og udstillinger, som vi besøger. Vi afholder vores egne ”Industridage”, hvor der deltager i hundredvis af virksomheder for at præsentere deres varer og produkter” forklarer Kim Jesper Jørgensen.

Gør det nemt for mindre virksomheder
Mange mindre virksomheder har det indtryk, at det er uhyre vanskeligt af blive leverandør til Forsvaret – men faktisk fremhæver Kim Jesper Jørgensen, at man fra FMI’s side forsøger at sænke barriererne for netop små og mindre virksomheders vej ind som leverandør. Det foregår blandt andet gennem en medfinansieringsordning, dels ved at tillade udbudsmateriale på dansk.

”Danske virksomheder inden for forsvar og sikkerhed lever primært af eksport, for på dette område indtager danske virksomheder virkelig en særposition – de er meget dygtige. Men vi kan være et ”kvalitetsstempel”, der baner vejen til andre landes forsvar. ”Approved by Danish Defence” er faktisk et kvalitetsstempel. Samtidig kan vi være med til at facilitere en udvikling – eksempelvis gennem vores medfinansieringsordning, der er en pulje penge, man kan ansøge om at få del i, så vi er medvirkende til delvist at finansiere nyudvikling hos danske virksomheder og universiteter. Ved at informere og vejlede industrien om vores behov og udviklingen af disse kan vi bane vejen. Også for mindre virksomheder” pointerer Kim Jesper Jørgensen.

Digitalisering – en del af moderne krigsførelse
For FMI handler digitalisering både om den helt civile anvendelse, hvor man gennem digitalisering af arbejdsprocesserne optimerer administrationen. Men naturligvis også om den militære digitalisering af NATO kaldet ”multidomæne-operationer”, hvor digitale netværk sammenknytter alle militære enheder, hvor den part, som gør det bedst, opnår strategiske fordele. Eksempelvis i form at et bedre overblik og dermed en bedre mulighed for at deployere sine styrker optimalt i situationen.

”Rigtigt anvendt får ellers uskyldige ettaller og nuller i digital kommunikation en ganske voldsom effekt. Og den effekt vil vi gerne opnå. Vi er i Danmark meget stærke inden for hele digitaliseringsområdet. Både kommercielt og på universiteterne. Og netop universiteterne vil vi meget gerne i tættere dialog med. Universiteterne har for nylig slået sig sammen i Nationalt Forsvarsteknologisk Center med sekretariat på Aalborg Universitet, hvilket er meget positivt. Fra vores side skal vi så have fundet nogle mennesker med rette kompetencer til at gå i dialog med universiteterne bl.a. omkring innovative forløb. Det kunne ske ved at etablere et ”Forsvarets Teknologi- og Innovationscenter” – som er min arbejdstitel” slutter Kim Jesper Jørgensen.

FMI består af tre hovedaktivitetsområder:

  • Det traditionelle materielområde, med indkøb og drift af materiel til Forsvar, Hjemmeværn, Beredskabsstyrelsen samt visse kommunale brandvæsener
  • Strategisk logistik vedr. anskaffelse, opbevaring og fordeling af enhver form for forsyninger: Fra snørebånd til fx brændstof og kampfly
  • Cyberkommando med ansvar for udvikling, etablering, drift og cyberforsvar af Forsvarets IT-netværk.

Økonomisk svarer disse ansvarsområder til omkring halvdelen af det danske forsvarsbudget på ca. 30 mia. kroner om året.

FMI har i dag ca. 2.700 medarbejdere. FMI har hovedkvarter i Ballerup med afdelinger ca. 40 steder i Danmark og i Grønland.

Læs mere på www.fmi.dk

Men vi kan være et ”kvalitetsstempel”, der baner vejen til andre landes forsvar. ”Approved by Danish Defence” er faktisk et kvalitetsstempel.

MEST LÆSTE

Erhvervsvenlig organisation

FMI arbejder meget gerne tæt sammen med både virksomheder og akademia.
Faktisk har man åbnet en e-mailadresse specielt til formålet:
openforbusiness@mil.dk