Business Review

Der er behov for en grøn mobilitetsplan til fremtidens Danmark 

Hvis man skal barbere det helt ind til benet, hvad er så kernen i transportpolitik?  Det vil der nok være mange svar på, alt efter hvem man spørger, men ét af de oplagte svar er i min optik, at sørge for effektiv mobilitet. Effektiv mobilitet handler grundlæggende om at komme så hurtigt og gnidningsfrit frem

Der er behov for en grøn mobilitetsplan til fremtidens Danmark  Read More »

NY DIGITALISERINGS-STRATEGI ER GODT NYT – OGSÅ FOR EJENDOMSBRANCHEN

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om Danmarks fremtidige digitaliseringsstrategi. Strategien indeholder blandt andet initiativer, der skal sikre frisættelse af forsyningsdata, og det er positivt nyt for ejendomsbranchen. Skrevet af: Cathrine Bøgh og Mathias Green Den nye digitaliseringsstrategi indeholder samlet investeringer for 740 mio. kr., af disse er der afsat 71,5 mio. kr. til

NY DIGITALISERINGS-STRATEGI ER GODT NYT – OGSÅ FOR EJENDOMSBRANCHEN Read More »

DI: Sæt turbo på ny life science strategi

Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende antal kronisk syge patienter og ældre borgere i et historisk presset sundhedsvæsen. Derfor er det helt afgørende, at regeringen nu får gjort Life Science Rådets anbefalinger til konkret politik.  Manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsenet er allerede kritisk,

DI: Sæt turbo på ny life science strategi Read More »

EU’s lægemiddellovgivning risikerer at underminere den danske life science-strategi

EU-Kommissionen præsenterede tilbage i 2020 et vidtgående, og nu meget omdiskuteret, reform-forslag af den europæiske lægemiddellovgivning. Forslaget har til formål at fremme innovation og sikre europæiske patienter hurtigere adgang til nyeste lægemidler. Formålet er prisværdigt.   Skrevet af: Katrina Feilberg, branchedirektør for Sundhed & Life Science i Dansk Erhverv  Der er dog ét altoverskyggende problem:

EU’s lægemiddellovgivning risikerer at underminere den danske life science-strategi Read More »

Investeringer, arbejdskraft og markedsadgang er nøgleord for den kommende life science-strategi

Life Science Rådet leverede sine anbefalinger til regeringens kommende life science-strategi i december 2023. For Dansk Erhverv er det af højeste prioritet, at strategien understøtter bedre rammevilkår for life science-branchen, hvis den fortsat skal kunne vokse i Danmark. Ellers risikerer vi, at produktion, investeringer og de mange årsværk forsvinder til udlandet. Det vil hverken gavne patienterne

Investeringer, arbejdskraft og markedsadgang er nøgleord for den kommende life science-strategi Read More »

Styrk Danmarks globale konkurrenceevne – udnyt den talentmasse vi allerede har

Den danske life science branche oplever i øjeblikket en eksplosiv vækst, og der er en stigende mangel på arbejdskraft som kan være en hæmsko for udfoldelse af det fulde potentiale i branchen. Alene sidste år ansatte Novo Nordisk 6000 medarbejdere1 og flere analyser peger på en stigning på op til 30.000 arbejdspladser i 20302. Skrevet

Styrk Danmarks globale konkurrenceevne – udnyt den talentmasse vi allerede har Read More »

Anbefaling 9 ½ – Gør Medicon Valley klyngen til et selling point for dansk life science!

Life Science Rådets 12 anbefalinger til, hvordan Danmark bevarer og udbygger sin internationale styrkeposition inden for life science adresserer med kirurgisk præcision de væsentligste barrierer for realiseringen af dansk life sciences fulde potentiale.  Det kan ikke undre, al den stund, at Life Science Rådets repræsenterer stort set alle de væsentligste stakeholders, herunder adskillige af den dansk-svenske

Anbefaling 9 ½ – Gør Medicon Valley klyngen til et selling point for dansk life science! Read More »

Husk de kommercielt uinteressante patienter

Vi kan som læger ikke acceptere, at store patientgrupper overses på det groveste, fordi hverken industri eller samfund vil investere i forskning på deres sygdomsområder. Skrevet af: Susanne Axelsen Husk lige patienterne. Alle patienterne. Også de mange, som er kommercielt uinteressante. Det har været Lægevidenskabelige Selskabers budskab hele vejen gennem arbejdet med at skrive anbefalingerne til

Husk de kommercielt uinteressante patienter Read More »

Stærkere rammevilkår er en forudsætning for, at medicobranchen kan drive innovationen i fremtidens sundhedsvæsen

Mulighederne for et mere robust og fremtidssikret sundhedsvæsen er mange, når det kommer til sundhedsteknologi og andet innovativt medicinsk udstyr. Derfor skal kommende Strategi for life science sikre bedre synergieffekter mellem medicoindustrien og sundhedsvæsenets drift samt stærkere erhvervspolitiske rammevilkår for branchen.  Skrevet af: Peter Huntley, direktør Medicoindustrien   Life Science Rådet lancerede i december 2023

Stærkere rammevilkår er en forudsætning for, at medicobranchen kan drive innovationen i fremtidens sundhedsvæsen Read More »