Sponseret indhold
På DTU Biosustain ønsker man at arbejde på tværs af forskellige fagdiscipliner for at omsætte forskning til konkrete løsninger til gavn for samfundet.
F342CDAAFC574984A2DE9DFED1A3A2FF (1)
Dina Petranovic Nielsen, Chief Partnership Officer (CPO)

Hvis vi skal lykkes med en global grøn og bæredygtig omstilling, kræver det et stærkt forankret samarbejde på tværs af forskellige universiteter og industrier. Det er budskabet fra DTU Biosustain, der har hyret Dina Petranovic Nielsen til at indgå nye partnerskaber i håbet om at finde løsninger på nogle af klodens største udfordringer.

DTU Biosustain ønsker at skabe stærkere og forpligtende samarbejdsaftaler mellem universiteter og industrien. Centret, der sidste år modtog en stor bevilling på 750 millioner kroner fra landets største fond, Novo Nordisk Fonden, har især fokus på forskning inden for bæredygtige kemikalier, biobaserede produkter og nye mikrobielle fødevarer og fødevareingredienser. 

Opgaven med at erstatte oliebaserede produktionsprocesser med bæredygtige alternativer er dog kolossalt stor og kræver fortsat meget forskning og udvikling. Brugen af nye digitale teknologier har dog allerede skubbet omstillingen i den rigtige retning, men det er også en meget dyr løsning. Samtidig er det sjældent, at løsninger på store globale udfordringer såsom klimakrisen eller fødevaresikkerhed kan findes ved blot at anskue tingene fra én bestemt vinkel eller anvende én bestemt metode.

Derfor har man på DTU Biosustain valgt at hyre Dina Petranovic Nielsen som Chief Partnership Officer (CPO). Med tonstung og årelang erfaring fra det akademiske miljø og et stærkt netværk i biotek- og lifescienceindustrien skal hun bygge bro både internt på forskningscentret og få stablet et endnu stærkere og bredere samarbejde på benene mellem universiteterne og industrien.

 ”Det er vigtigt at få samlet alle gode kræfter i det akademiske miljø og industrien og få dem ført sammen, så vi kan udnytte alles forskellige kompetencer til at få løst de store udfordringer som hele det globale verdenssamfund slås med,” siger Dina Petranovic Nielsen.

Samarbejde på tværs
Et af de områder, hvor DTU Biosustain ser et stort potentiale i at indgå partnerskaber, er inden for produktion af mikrobielle fødevarer. Ifølge en rapport fra IPCC udgør fødevareproduktion et sted mellem 21 og 37 procent af de samlede CO2-udledninger på verdensplan og ydermere anslås det, at cirka 70 procent af verdens samlede landareal bruges til opdyrkning af landbrug.

”Hvis vi fortsat skal kunne brødføde en støt voksende befolkning og nedbringe udledningerne, er der behov for stærkere samarbejde mellem både forskere inden for forskellige fagdiscipliner og mellem universiteterne og virksomhederne. Der skal samtidig skabes en kultur, hvor man bliver bedre til at dele og udnytte data,” siger Dina Petranovic Nielsen.

”Mikrober, der skal binde CO2 og skabe bedre fødevarer, indebærer ofte tusindvis af komponenter, kræver megen indsigt, forskning og udvikling. Det forudsætter, at vi kan håndtere meget, meget store mængder data, og her bliver data science, matematiske modeller, og evnen til at indsamle og fortolke data, ganske afgørende,” understreger hun og fortsætter:

”Det kalder på mere tværdisciplinært samarbejde, da ingen kan løfte opgaven alene. Et samarbejde mellem forskellige fagområder kan både være yderst interessant og givende for de involverede, men også udfordrende, så det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort.”

Et opgør med silotænkning
Med ansættelsen af en Chief Partnership Officer, der har som sin fornemste opgave at indgå partnerskaber og spotte mulighederne for at samarbejde på tværs af fagdiscipliner, har man dog allerede taget første skridt ved at sætte fokus på et problem, der ofte har været overset. Det vil dog kræve en større dannelsesrejse for både forskere og administrationerne på universiteterne, hvis det skal lykkes at finde løsninger på samfundets udfordringer.

”Vi skal væk fra silotænkningen og stoppe med at holde kortene tæt ind til kroppen. Det kolliderer muligvis med den klassiske forestilling om forskeren som en uafhængig individualist, men der er ganske enkelt behov for, at forskere sætter sig sammen og deler problemstillinger, viden og indsigt, hvis vi skal løse yderst komplekse problemstillinger. Derudover bør fonde, der bevilger penge til forskning også understøtte denne udvikling,” siger Dina Petranovic Nielsen.

For at fremelske mere tværdisciplinært samarbejde har centret allerede igangsat arbejdet med at skabe flere tværfaglige projekter og aktiviteter.

Produktion af vacciner har vist vejen
Det er nemlig vigtigt, at partnerskaber bliver forankret på institutionsniveau, og ikke ”kun” mellem individer. Det skal ske for at øge forpligtelsen og sikre kontinuiteten. I denne sammenhæng syntes det oplagt at fremhæve arbejdet med at udvikle vacciner mod coronavirus på rekordtid som et fremragende eksempel på, hvordan forskningsmiljøet og industrien virkelig har kunne rykke noget i fællesskab.

”Produktion af corona-vacciner på rekordtid, men også behandlingsformer, er jo stjerne-eksempler på de fantastiske resultater, vi kan opnå ved at fokusere vores indsats og bruge vores ressourcer rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi så ind i en fremtid, hvor man har lært af dette og virksomheder og institutioner i endnu højere grad vil dele dyrt udstyr, specialiseret arbejdskraft og måske endda noget af kapaciteten i et produktionsanlæg med hinanden,” siger Dina Petranovic Nielsen.

Kigger indad først
Trods store ambitioner er DTU Biosustain’s nye forkvinde på samarbejdsfronten dog godt klar over, at forandringer ikke kommer dalende ned fra himlen, men snarere gennem hårdt slid over en længere årrække. 

Derfor har hun i første omgang valgt at starte med at kigge indad og se på hvordan det forskningscenter hun selv arbejder for, kan blive bedre til at række hånden ud til andre institutter og forskningscentre på DTU. Flere projekter er allerede igangsat og endnu flere er i pipelinen efter sommerferien og CPO’en håber også på at få bedre mulighed for at komme på en tur rundt på mange af landets universiteter og industrivirksomheder inden for biotek- og life science, når corona-situationen gør det muligt.

Interesserede – det være sig forskere, forskningsinstitutioner, erhvervsvirksomheder og andre med interesse for at samarbejde – kan kontakte Dina Petranovic på dpet@biosustain.dtu.dk

DTU Biosustain, er et tværdisciplinært forskningscenter, der primært er finansieret af Novo Nordisk Fonden. På centret forskes i ny teknologi til udvikling af cellefabrikker baseret på blandt andet forskellige bakterier/mikroorganismer og gærceller. Cellerne er optimerede til at producere store mængder af medicin, fødevareingredienser, kemikalier eller plast på bæredygtige vilkår. Tanken bag dette tværdisciplinære forskningscenter er at udvikle ny viden og teknologi, der kan drive omlægningen fra den oliebaserede kemiindustri til en mere bæredygtig bio-baseret produktion.

Novo Nordisk, Carlsberg, Arla Foods, Novozymes, LEO Pharma, Dupont Nutrition, Chr. Hansen, Royal Unibrew, CP Kelco, Dako, DanCake, Biogen, Xellia, SSI, Lantmännen, Uhrenholt, Genmab, CMC Biologics, Vitalys, Bioneer, ExpreS2ion og Affitech er eksempler på virksomheder, som har eller kan have nytte af den nye viden, der genereres i centret.

Læs mere på www.biosustain.dtu.dk

Det er vigtigt at få samlet alle gode kræfter i det akademiske miljø og industrien og få dem ført sammen, så vi kan udnytte alles forskellige kompetencer til at få løst de store udfordringer som hele det globale verdenssamfund slås med.

MEST LÆSTE