Sponseret indhold

Bioneer: Parat til den nye life science strategi

Christian Clausen, Bioneers forskningschef

Af:

Kontraktforskningsvirksomheden Bioneer er parat til at hjælpe med at gøre regeringens life science strategi til virkelighed.

Regeringens nylige opdaterede life science strategi bliver mødt med stor begejstring fra kontraktforskningsvirksomheden Bioneer, der er en af syv danske Godkendte Teknologiske Service virksomheder, og lokaliseret i DTU Forskerparken i Hørsholm.

”Kort fortalt translaterer vi forskningsbaseret viden til teknologier og processer som sætter virksomheder i stand til hurtigere at udvikle nye lægemidler. Det ligger i vores DNA,” siger Bioneers forskningschef Christian Clausen.

Bioneer har fornylig taget hul på et nyt fire-årigt udviklingsprogram med det formål fortsat at styrke Bioneer’s rolle som nøglepartner for virksomheder i den tidlige fase af deres lægemiddelsudvikling. Programmet er opdelt i to dele; “In vitro laboratoriemodeller” og “Tidlig udvikling af lægemiddelkandidater”.

”Vi kan meget nemt se os selv i regeringens life science strategi, og vi kan spille ind på flere områder,” siger Christian Clausen.

Øget brug af sundhedsdata
”Brug af sundhedsdata til forskning og udvikling er et meget centralt punkt i strategien. Det hilser vi velkomment. Det vil komme patienterne til gavn, hvis vi kan blive endnu bedre til at bruge sundhedsdata på tværs af sektorer. Data fra det velfungerende registersystem i Danmark skal bruges etisk korrekt og på forsvarlig vis, og der er nogle lovmæssige udfordringer i forhold til GDPR, som der bør kigges på. En anden udfordring er, at nogle data er gemt decentralt. Her kan Danske Regioner og Statens Serum Institut spille en vigtig rolle i forhold til samordning og det gælder også det nyligt etablerede Danish Life Science Cluster, der nu samler aktører bredt på tværs af landet og hvor Bioneer også er partner,” påpeger Christian Clausen.

”Den internationale promovering af brug af danske sundhedsdata er betydningsfuld, og det er godt, at den fortsatte indsats er prioriteret i strategien. Det hjælper os til at showcase dansk life science i forhold til udlandet og har også den afledte effekt, at det kan bidrage til at tiltrække de bedste hoveder,” siger forskningschefen.

Bioneer deltager i en række større internationale samarbejder hvor adgang til sundhedsdata er helt centralt og hvor koblingen til laboratoriemodeller har potentialet til at identificere helt nye måder at behandle en række sygdomme på.

En mere tværdisciplinær fremtid
Life science området udvikler sig meget hurtigt i disse år og udviklingen stiller nye krav til kompetencer og uddannelse.

I takt med at vores forståelse for sygdomme generelt bliver bedre og bedre, så vokser kravene til mere specifikke datasæt, og det betyder, at vi i stadig stigende grad skal håndtere store mængder data. Det kalder på mere samarbejde mellem kendte fagdiscipliner og at grænserne mellem hidtidige fagligheder i en vis grad bliver udvisket.

”Vi kigger ind i en mere og mere tværdisciplinær fremtid, hvor kunstig intelligens kommer på dagsordenen til at hjælpe os med at analysere store mængder data. Digitalisering og brobygning mellem biologi og data bliver afgørende. Det vil igen stille nye krav til arbejdskraft, kompetencer og uddannelser,” siger Christian Clausen, som peger på at både Københavns Universitet og DTU er i gang med at gøre sig erfaringer med forsøg med nye uddannelser med relation til både datahåndtering og biologi, som virker lovende og meget relevant. Ligeledes er Bioneer i samarbejde med partnere ved at udvikle metoder til at håndtere store mængder data fra sygdomsmodeller i laboratoriet som ultimativt skal hjælpe virksomheder til hurtigere at finde de bedste lægemiddelkandidater.  

Vidensdeling og rammebetingelser
Også samarbejde om vidensdeling og rammebetingelser er to vigtige elementer i life science strategien.

”Jeg tror det er vigtigt at blive ved med at gentage, at den rekordhurtige udvikling af COVID-19 vacciner kun har kunnet lade sig gøre takket være stor international vidensdeling. På den måde kan coronaen agere murbrækker, så vi forhåbentlig kan udstrække vidensdelingen til andre dele af life science sfæren,” siger Christian Clausen.

For Bioneer er vidensdeling med internationale samarbejdspartnere centralt for at kunne udvikle morgendagens teknologier til gavn for lægemiddeludviklende virksomheder. Bioneer deltager eksempelvis i et stort europæisk projekt, EBISC, hvor man deler den nyeste viden om bl.a. stamcelleteknologier til screening for nye lægemidler.

EBiSC er et stort samarbejde på tværs af medicinalvirksomheder og forskningsgrupper fra flere europæiske lande, hvor viden, resultater og faciliteter deles, hvilket kommer virksomheder og forskere til gavn, både i og uden for samarbejdet.    

Behov for tæt samarbejde
De bedste rammevilkår, herunder adgang til udviklings -og produktionsfaciliteter er centralt for et bredt udsnit af life science virksomheder, og her fremhæver forskningsdirektøren behovet for tæt samarbejde i forskningsmiljøerne og for opbygning af kritisk viden og kapacitet. Eksempelvis udvikles der et stigende antal nye biologiske lægemidler, hvor mange danske virksomheder også har deres fokus, men hvor adgangen til f.eks. tidlige produktionslaboratorier er begrænset i Danmark. Bioneer udvider netop nu kompetencer og produktions-

kapacitet indenfor biologiske lægemidler, som vil kunne hjælpe specielt mindre virksomheder i deres udvikling af deres første biologiske lægmiddelkandidater.    

Bioneer A/S er en af de syv danske Godkendte Teknologiske Service virksomheder. 

GTS-virksomhederne udvikler og udbyder forskningsbaserede services inden for en række teknologiområder til danske og udenlandske virksomheder, herunder især små- og mellemstore firmaer. 

Alle GTS-virksomheder arbejder på not-for-profit vilkår og har en resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. I regi af denne udvikles nye teknologiske services, så danske virksomheder kan opnå lokal adgang til højteknologisk rådgivning og de nyeste teknologier. Virksomhederne kan derved komme hurtigere og mere effektivt igennem udviklingen af nye produkter. GTS virksomheder har egne forskningsprogrammer og har tætte forskningssamarbejder med danske og udenlandske forskningsinstitutioner for at sikre virksomhederne forskning- og udviklingsservices, der dækker behov på kort, mellemlang og lang sigt. 

Bioneer ligger i DTU Science Park i Hørsholm, hvor størstedelen af virksomhedens laboratorier og kontorer er placeret. Bioneer har også en afdeling ved Institut for Farmaci ved Københavns Universitet. Firmaet tæller i alt 65 ansatte, og flere er på vej. 

Læs mere på www.bioneer.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...