Sponseret indhold

Ny pille skal forbedre livet for millioner af type 2-diabetikere

Pila Pharmas diabetespille udspringer af de opdagelser, Dorte X. Gram gjorde som kandidat i veterinærmedicin under arbejdet på sit Ph.d.-projekt i Novo-regi fra 1999.

Af:

Den danske diabetesforsker Dorte X. Gram arbejder nu på at sende sit livsværk Pila Pharma på børsen i Stockholm for at rejse kapital til de næste skridt mod markedet for selskabets innovative, effektive og billige diabetespille. Den skal ikke mindst hjælpe de millioner af type 2-diabetikere, der ikke har adgang til eksisterende diabetes-medicin.

Et nyt bidrag i den globale kamp mod diabetes bliver, hvis alt går efter planen, noteret på den lille Nasdaq-børs First North Growth Market i Stockholm inden længe. Det er den danske forsker og biotek-iværksætter Dorte X. Grams livsværk Pila Pharma, der nu går børsvejen for at rejse kapital til den videre udvikling af lægemiddelkandidaten XEN-D0501, som skal lede til en ny, sikker og effektiv behandling i tablet-form af type 2-diabetes.

Dorte X. Gram har selv en forskerfortid hos Novo Nordisk, hvis nye diabetespille Rybelsus nu hjælper type 2-diabetikere i den mere velstillede del af verden med at regulere blodsukkeret, men hun har et endnu bredere sigte med sin egen diabetespille.

”Selv om Novo laver gode produkter, og mange får det bedre, er diabetes stadig en global pandemi, hvor behandlingen er dyr, og i udviklingslande, hvor folk har færre penge og måske heller ikke har adgang til køleskab, er der brug for en mere simpel og billig løsning. Et vigtigt mål for Pila Pharma er derfor at kunne give type 2-diabetikere i den tredje verden et bedre liv med mindre sygdom, så de bliver bedre i stand til at arbejde og tjene penge og måske komme ud af deres fattigdom. De eksisterende effektive behandlinger er meget dyre, og de billigere behandlinger er ofte ikke tilpas effektive, eller også har de uheldige bivirkninger,” siger Dorte X. Gram.

”Chili-receptoren” og diabetes
Udgangspunktet for Pila Pharma og XEN-D0501 er den rolle, som den såkaldte ”chili-receptor” TRPV1 kan spille i behandlingen af diabetes. TRPV1 er et protein i nervesystemet, og dets primære funktion er at reagere på skader ved at sende smertesignaler og fremme lokal inflammation.

TRPV1 kaldes ”chili-receptoren” fordi proteinet er kendt fra smerteforskningen, hvor det aktiveres af capsaicin, som er det stof, der gør en chilipeber stærk. Pila Pharma udnytter, at TRPV1-hæmmere også påvirker både insulinfølsomhed og udskilning af insulin.

Drevet af videnskaben
Pila Pharmas diabetespille udspringer af de opdagelser, Dorte X. Gram gjorde som kandidat i veterinærmedicin under arbejdet på sit Ph.d.-projekt i Novo-regi fra 1999. Det var dog lidt af et tilfælde, at en diabetespille blev hendes professionelle hovedmission.

”Planen var egentlig, at jeg skulle ud i praksis som heste-dyrlæge, men så kom jeg ind i noget forskning på Landbohøjskolen. På den tid tildelte Novo fire Ph.d.-stipendier til dyrlæger, fordi vi generelt er gode til integrativ fysiologi i forbindelse med test på dyr, hvor man ser på hele kroppens respons på et lægemiddel. Jeg var heldig at få et af dem, selv om jeg nok ikke havde lige så høje karakter som andre stipendiater. Men min daværende chef så, at jeg havde næse for det nye og et stærkt arbejdsdrive og anbefalede mig, uden at jeg vidste det, hvilket nok gjorde forskellen.” siger Dorte X. Gram.

En overset mekanisme
Egentlig skulle hun i sit Ph.d.-projekt hos Novo have arbejdet med et teknisk projekt, som skulle måle følsomheden over for insulin i muskler og væv hos rotter. Men så stødte Dorte X. Gram og hendes vejleder på litteratur om stoffet capsaicins effekt på rotters følsomhed over for insulin.

”Capsaicin er velkendt inden for smerteforskning og inflammation og har i årtier været brugt som model til at studere smertefølsomme nerver. Vi kunne læse, at rotter fik bedre insulin-følsomhed, hvis man gav dem chili. Man kan sige, at jeg kastede mig over en mekanisme, der var beskrevet kort, men generelt var blevet overset. Jeg startede med de resultater, der fandtes, og gik derfra tilbage for at undersøge, hvad der egentlig foregik,” siger Dorte X. Gram.

Forebyggede sygdom hos diabetiske rotter
Allerede i sit første studie påviste hun, at ”chili-receptoren” kunne regulere blodsukker. En almindelig dosis capsaicin forebyggede udviklingen af diabetes hos diabetiske rotter, der ellers var disponeret for at udvikle sygdommen spontant. De fik først lavere blodsukker, hvorefter blodsukkeret stabiliserede sig. Derimod fik de diabetiske rotter, som fik placebo, meget højt blodsukker og udviklede diabetes som forventet.

”Der var tale om en meget stor forskel – rigeligt stor til, at jeg kunne overbevise min vejleder om, at jeg skulle forfølge de nye resultater i stedet for at arbejde med den tekniske model.”

Købte projekt fri af Novo
Dorte X. Gram søgte om anvendelsespatentet, samtidig med at hun arbejdede på andre projekter, og var blandt andet med til at udvælge det stof, der nu i Novos egen diabetespille. Da Novo i 2008 indstillede sit arbejde med tabletter inden for diabetes for en tid, blev det anledning for Dorte X. Gram til at starte eget firma. Hun købte sit projekt fri af Novo og overførte senere patentet til sin egen virksomhed Pila Pharma med formålet om at udvikle et diabeteslægemiddel, der blokerer ”chili-receptoren” TRPV1.

Jagt på stoffer og investorer
I de første år var det en udfordring at finde egnede stoffer og villige investorer til projektet.

”Fordi der generelt har været stort fokus på smerter, har mange firmaer udviklet molekyler til smertelindring og antiinflammatorisk behandling. Men en del af dem har mange bivirkninger, og i en periode troede man slet ikke, at man kunne lave denne type stoffer uden bivirkninger. Derudover stilles der krav om store studier, når det gælder diabetes, så det var svært at få investorer med i begyndelsen.”

Men en national svensk investeringsfond troede på casen, og i marts 2016 indlicenserede Pila Pharma den potente TRPV1-hæmmer XEN-D0501, et molekyle, som oprindelig var udviklet af Bayer til behandling af urininkontinens hos ældre kvinder. Bayer solgte sit urologi-projekt til engelske Xention, og selv om Pila Pharma siden har overtaget molekylet fra dennes datterselskab, det britiske Ario Pharma, har Dorte X. Gram valgt at bevare dets oprindelige navn XEN, fordi det nu er omtalt i to publikationer. 

Ydermere hedder hun tilfældigvis selv Xenia til mellemnavn, hvorfor lægemiddelkandidatens navn passer fint ind i historien om det livsprojekt, stifteren nu skriver et nyt kapitel i. Molekylet har vist sig at være veltolereret, og et fase IIa-studie i efteråret viste øget insulinsvar sammenlignet med placebo i patienter med type 2 diabetes.

Stabile tabletter
Med i købet af XEN-D0501 var en stor mængde tabletter – af høj kvalitet og stor værdi for projektet, har det vist sig. ”De udløb her i foråret, og vi var ved at falde ned af stolene, da vi testede dem. De var stadig fuldstændig stabile. Selv ved opbevaring i fem år ved stuetemperatur var kvaliteten af tabletten stadig i top. Det giver en helt anden økonomi i logistikken. Nu vil vi undersøge, hvor varmefølsomme de er, da vi jo også gerne vil hjælpe mennesker i Afrika, Sydøstasien og andre steder, hvor det kan være varmt, og hvor ikke alle har adgang til køleskab.”

Verdens læger skal overbevises
Dorte X. Gram er indforstået med, at hun med børsintroduktionen nu eksponerer sit livsværk, der hidtil har været drevet af videnskabelig nysgerrighed og idealisme, for nye investorer, der måske ikke opererer med lige så lange tidshorisonter som hende selv.

Men hun tror på sin case og på, at de mere tålmodige investorer også kan se potentialet, der understøttes af Pila Pharmas videnskabelige advisory board. Det tæller blandt andre diabetes-pioneren Jens Juul Holst, som i 1986 opdagede det vigtige GLP-1 hormon.

”Vi regner med, at vi er klar med resultaterne af et fase IIb-studie inden for tre år. De investorer, vi rigtig gerne vil have med, er derfor dem, der kan se perspektivet på tre års sigt og endnu længere frem. Når vi en dag står med et proof of concept, vil vi få en helt anden værdi på blockbuster-niveau. Det er ambitionen. Vi synes selv, at vi gennem vores arbejde indtil nu har reduceret risikoen ved at investere i os væsentligt, men der vil altid være en risiko for at fejle. Vores videnskabelige rådgivere tror på lægemidlet, så vi begynder så småt at gøre klar til en aktiv dialog andre læger i verden, så vi kan forberede dem på vores nye type behandling af diabetes. Hårde videnskabelige data og myndighedernes eventuelle godkendelse gør det ikke alene. Uden support fra lægerne kommer vi ikke ud til alle de patienter, som lige nu mangler adgang til en effektiv og billig behandlingsmulighed,” siger Dorte X. Gram.

Pila Pharmas lægemiddelkandidat er TRPV1-hæmmeren XEN-DO501, der skal lede til en ny, sikker, effektiv og billig pille mod type 2-diabetes. To afsluttede fase IIa-studier viser, at XEN-D0501 er veltolereret af mennesker med type 2-diabetes, og at XEN-DO501 ligeledes øger insulinsvaret hos disse sammenlignet med placebo. 

Pila Pharma arbejder lige nu på at forberede en notering på Nasdaq-børsen First North Growth Market i Stockholm inden længe for at rejse kapital til et fase IIb-studie.

Se mere på www.pilapharma.com

Det er et vigtigt mål for Pila Pharma at kunne give type 2-diabetikere i den tredje verden et bedre liv med mindre sygdom, så de bliver bedre i stand til at arbejde og tjene penge og måske komme ud af deres fattigdom.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer

Læs også

Hans Schambye_119s
Pensionskasserne kan være springbrættet til fremtidens biotek-eventyr
Der er ingen tvivl om, at der er behov for at øge produktiviteten og arbejdsudbuddet i Danmark. Med usikre sikkerhedspolitiske tider,...
IMG_5740-min
EUROPAS STØRSTE KONTRAKTLABORATORIUM MED NY SATSNING PÅ DANSK BIOTECH
Siden Unilabs, der er en af Europas største udbydere af diagnostik, i 2021 kom på danske hænder, har dansk Biotech & Pharma været...
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
I det grønne område ved DTU Science Park i Hørsholm holder kontraktforsknings- og biotekvirksomheden Gubra til i en stor bygning lavet...