15. november 2023

3 Hurtige

Københavnske boligejendomme står støt, mens de jyske er ramt af tomgang I seneste udgave af Realkredit Danmarks kvartalsvise temperaturmåling for ejendomsmarkedet, der udkom tirsdag, er signalet for boligudlejningsejendomme for første gang i lang tid i negativt territorie – dog kun svagt negativt. Men forholdene er ret forskellige, alt efter hvor i Danmark ejendommene ligger. ”Det, …

3 Hurtige Læs mere »

Nordhavns erhvervsejendomme trives trods økonomisk uro

Bydelen har opnået en klynge-effekt, hvor virksomheder gerne vil være naboer til dem, som allerede er flyttet ind. Samtidig er Nordhavn attraktivt for de mange medarbejdere, der kommer fra udlandet – det ligner det, de kender fra andre storbyer. Alt sammen har været medvirkende til, at PensionDanmark kan melde fuldt udlejet i en spritny kontorejendom. …

Nordhavns erhvervsejendomme trives trods økonomisk uro Læs mere »

Ejendomsadvokaten: NY PRAKSIS FOR MOMS VED SALG AF BYGGEGRUNDE MÅSKE PÅ VEJ

Skattestyrelsen har sendt et udkast til et nyt styresignal i høring, hvor Skattestyrelsen lægger op til en ændring i praksis for momsfritagelse ved ejendomsoverdragelse. Den foreslåede praksisændring indebærer, at ikke kun overdragelse af traditionelle bygninger, men også grundfaste konstruktioner kan begrunde momsfritagelse. Desuden præciserer styresignalet også kriterierne for en funktionsdygtig bygning. Ikke kun traditionelle bygninger er omfattet …

Ejendomsadvokaten: NY PRAKSIS FOR MOMS VED SALG AF BYGGEGRUNDE MÅSKE PÅ VEJ Læs mere »

Vækst og vand hænger sammen

En national vækstplan på vandområdet er en forudsætning for eksport og bæredygtighed Skrevet af: Chef for DI Vand (Dansk Industri Vand) Mads Helleberg Dorff Over hele verden er mennesker udfordret af for lidt vand, urent vand eller for meget vand i form af oversvømmelser. Udfordringerne bliver forværret af klimakrisen, befolkningsvækst og stigende ulighed. Tallene taler deres …

Vækst og vand hænger sammen Læs mere »

DI Vand vil styrke den danske vandsektor

Der skal et struktureret og strategisk samarbejde til, hvis den danske vandsektor skal nå de ambitiøse mål om at fordoble eksporten frem mod 2030. DI Vand, der er Dansk Industris samlende talerør for branchen, efterlyser højere politiske ambitioner på vandområdet, så Danmark også i fremtiden kan være med til at løse verdens vand-, spildevands- og …

DI Vand vil styrke den danske vandsektor Læs mere »

Data kan forudse og forebygge overløb fra fremtidens regnskyl

Manglen på rent drikkevand er en af verdens udfordringer, en anden er spildevand. Hos Grundfos har de ud over effektive pumpeløsninger også intelligente løsninger til at håndtere både drikkevand og spildevand, hvor data og machine learning kan bruges til at forudse problemer, inden de opstår.  Den seneste danske stormflod bringer konsekvensen af klimaforandringerne helt frem i …

Data kan forudse og forebygge overløb fra fremtidens regnskyl Læs mere »

Sådan skaber data værdi for vandsektoren

På verdensplan ser man flere steder, at op mod 50% af rent vand går tabt på grund af læk i vandrørene hos vandforsyningerne. Hos Kamstrup driver digitaliseringen udviklingen af de intelligente vandmålere, der bruger data til at detektere læk og sikre grøn omstilling i vandsektoren. Kamstrup investerer i innovation og ser et stort potentiale i machine learning …

Sådan skaber data værdi for vandsektoren Læs mere »

Samarbejde sikrer innovation i vandsektoren

Den danske vandsektor er et globalt fyrtårn med teknologi og digitalisering, der kan bidrage til at løse de globale udfordringer for klima og vand. Water Valley Denmark arbejder for de brede partnerskaber, der skal sikre innovation og arbejdskraft, så Danmark beholder sin styrkeposition på vandområdet. Den danske vandsektor står på stolte traditioner, når det kommer …

Samarbejde sikrer innovation i vandsektoren Læs mere »

Nøglen til mere eksport for dansk vandteknologi

Hos Danish Export ser de et stort eksportpotentiale i den danske vandsektor inden for spildevand, digitalisering og vand til energisektoren – især Power-to-X. Der skal fart på processerne, så andre lande ikke overhaler indenom, og så skal samarbejdet mellem aktørerne styrkes endnu mere.  I 2021 steg den danske eksport af vandteknologi med mere end 8%. Kigger …

Nøglen til mere eksport for dansk vandteknologi Læs mere »

Digitalisering sikrer stabil vandforsyning

Digitalisering bruges til at få indsigt i flowet i vandforsyningsnettet både globalt og nationalt. Hos AVK bidrager de både med ventiler, der mindsker vandspild samt intelligent overvågning af vandforsyningen, så vandet når ud til forbrugerne både i ind- og udland. I Danmark forsvinder omkring 5-7% af drikkevandet i vandforsyningen, hvilket er lavt i forhold til udlandet, hvor …

Digitalisering sikrer stabil vandforsyning Læs mere »