Kromann Reumert

Ejendomsadvokaten: W&I-FORSIKRINGER – SIKKERHED OG TRYGHED I EJENDOMSHANDLER

Warranty & Indemnity-forsikringer (W&I-forsikringer) har vundet stor udbredelse på ejendomsmarkedet, men W&I-forsikringer rummer både fordele og ulemper, som en køber og sælger skal være opmærksomme på i en ejendomstransaktion. En ejendomstransaktion vil for en sælger ofte medføre risici i form af et muligt ansvar overfor køberen. W&I-forsikringen kan give sælger tryghed i forhold til ikke …

Ejendomsadvokaten: W&I-FORSIKRINGER – SIKKERHED OG TRYGHED I EJENDOMSHANDLER Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Eksklusivaftaler i lejeforhold – når den enes ret bliver den andens uret

I lejeforhold aftales det sommetider, at udlejer giver lejeren en form for eksklusivitet eller ”branchebeskyttelse”. For eksempel ved at lejer som den eneste må drive supermarked i et indkøbscenter.  Herfor betaler lejeren normalvis en højere leje og begunstiges således på konkurrerende lejeres bekostning. En sådan konstellation er ikke nødvendigvis problematisk, men den kan være det, …

Ejendomsadvokaten: Eksklusivaftaler i lejeforhold – når den enes ret bliver den andens uret Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Oprethold gennemgribende forbedringer i lejemål og undgå fald i huslejen

En udlejer opnår ved at “gennemgribende forbedre” et omkostningsbestemt lejemål ret til at beregne lejen efter det lejedes værdi. Forbedringer er som alt andet offer for tidens tand, og udlejer skal derfor opretholde forbedringen for fortsat at kunne beregne lejen efter de gunstigere regler om det lejedes værdi. Få styr på reglerne her. Hvornår er noget …

Ejendomsadvokaten: Oprethold gennemgribende forbedringer i lejemål og undgå fald i huslejen Læs mere »

Ejendomsadvokaten: STRUKTURERING AF EJENDOMS-TRANSAKTIONER – MULIGHED FOR FRITAGELSE FOR VARIABEL TINGLYSNINGSAFGIFT

Tinglysningsafgiftslovens § 6a giver mulighed for selskabsmæssige omstruktureringer vedrørende ejendomsejerskab, hvor den variable tinglysningsafgift på 0,6% af ejerskiftesummen undgås. I stedet betales kun den faste tinglysningsafgift, som i øjeblikket er kr. 1.850. Denne model kaldes ofte “Drop Down-modellen”, når ejendommen overføres til et nyt datterselskab via apportindskud, og kapitalandelene efterfølgende overdrages uden tinglysningsafgift. Det kan …

Ejendomsadvokaten: STRUKTURERING AF EJENDOMS-TRANSAKTIONER – MULIGHED FOR FRITAGELSE FOR VARIABEL TINGLYSNINGSAFGIFT Læs mere »

Ejendomsadvokaten: STIFTELSE AF BRUGSRETTIGHEDER OVER FAST EJENDOM

I mange situationer er det nyttigt og nødvendigt at stifte en brugsret eller råderet over fast ejendom. Det kan være i forbindelse med opførelse af ejendom eller installationer på lejet grund, parkeringsrettigheder, adgangsforhold osv.   Forbud mod stiftelse af permanente brugsrettigheder Udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1, indeholder forbud mod stiftelse af brugsrettigheder over fast …

Ejendomsadvokaten: STIFTELSE AF BRUGSRETTIGHEDER OVER FAST EJENDOM Læs mere »

Ejendomsadvokaten: EJENDOMSVURDERING OG BOLIGSKAT

Lanceringen af de nye omstridte ejendomsvurderinger er igen blevet forsinket, hvilket skaber usikkerhed hos boligejere, -købere og -sælgere. Ejendomsvurderinger og boligskat er notorisk kompliceret stof og svært at navigere i. Sammenspillet mellem ejendomsvurderingerne og boligskat er dog væsentligt at forstå, bl.a. da der træder nye regler om boligskat i kraft den 1. januar 2024.  Boligskatten …

Ejendomsadvokaten: EJENDOMSVURDERING OG BOLIGSKAT Læs mere »

EJENDOMSADVOKATEN: FRAFLYTNINGSSYN – UDFALDSRUM OG PROBLEMSTILLINGER HVIS LEJER IKKE MØDER OP

Udlejere, der udlejer mere end ét lejemål er forpligtet til at afholde både ind- og fraflytningssyn. Formålet er at fastslå, hvilke istandsættelsesarbejder udlejer mener, at lejer hæfter for. Det bliver dog problematisk for udlejeren, hvis lejer ikke møder op til fraflytningssynet.  Altid skriftlig indkaldelse Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst én uges …

EJENDOMSADVOKATEN: FRAFLYTNINGSSYN – UDFALDSRUM OG PROBLEMSTILLINGER HVIS LEJER IKKE MØDER OP Læs mere »

Ejendomsadvokaten: FINANSIERING AF EJENDOMME – FINANSTILSYNET SKÆRPER KRAVENE

Finanstilsynet fokuserer i stigende omfang på nye udlån til erhvervsejendomme. I sommeren 2022 udsendte Finanstil-synet et udkast til en ny vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter. Udkastet blev sendt i høring i midten af sommeren 2022. Udkastet indeholder vejledning til, hvordan pengeinstitutterne bør forholde sig til og vurdere låntagerne i forbindelse med finansiering af …

Ejendomsadvokaten: FINANSIERING AF EJENDOMME – FINANSTILSYNET SKÆRPER KRAVENE Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Tilbudspligt ved salg af boligudlejningsejendomme

Den lejeretlige tilbudspligt er omdiskuteret og genstand for frustrationer hos både ejere og lejere. Den giver lejere mulighed for at overtage visse ejendomme med boliglejemål på andelsbasis i forbindelse med ejers salg af ejendommen. Frustrationer og fortolkningReglerne er i sin ordlyd ikke utvetydige og har løbende været genstand for fortolkning hos domstolene. Særligt udenlandske investorer er …

Ejendomsadvokaten: Tilbudspligt ved salg af boligudlejningsejendomme Læs mere »

Ejendomsadvokaten: NYE KLIMAKRAV TIL EN PRESSET BYGGEBRANCHE

Danmarks ambitiøse klimamål er resulteret i ny lovgivning til byggebranchen og den 1. januar 2023 blev der indført nye krav til byggebranchens aktører. Kravene skal accelerere den grønne omstilling og sikre, at Danmark når ambitiøse klimamål.  Folketinget indgik i foråret 2021 en politisk aftale, der skal mindske byggeriets klimapåvirkning gennem en række ændringer af Bygningsreglementet …

Ejendomsadvokaten: NYE KLIMAKRAV TIL EN PRESSET BYGGEBRANCHE Læs mere »