DI Vand vil styrke den danske vandsektor

Mads Helleberg Dorff, branchedirektør i DI Vand
Mads Helleberg Dorff, branchedirektør i DI Vand

Af:

Der skal et struktureret og strategisk samarbejde til, hvis den danske vandsektor skal nå de ambitiøse mål om at fordoble eksporten frem mod 2030. DI Vand, der er Dansk Industris samlende talerør for branchen, efterlyser højere politiske ambitioner på vandområdet, så Danmark også i fremtiden kan være med til at løse verdens vand-, spildevands- og klimatilpasningsproblemer.

Den fælles offentlige-private ambition for den danske vandsektor er at fordoble eksporten af dansk vandteknologi og knowhow til 40 mia. kr. i 2030. DI Vand var med til at udarbejde eksportstrategien, men skal målet nås, kræver det en stærkere positionering af den danske styrkeposition.

”Eksporten af vandteknologi og service skal stige mere, hvis Danmark skal nå målsætningen på 40 mia. kr. i 2030,” siger Mads Helleberg Dorff, branchedirektør i DI Vand, som er branche under udvikling i Dansk Industri, der samler vandbranchen og skaber synlighed af branchens store vækst og eksportpotentiale.

Innovationen skal styrkes gennem højere ambitioner
Danmark har en global førerposition inden for vandteknologi med digitalisering, målere, censorer, pumper og effektive rensningsanlæg, som kan være med til at løse de store udfordringer, som verden står overfor. 

”Hvis klimaændringerne er hajen, så er vandet tænderne. Den danske vandsektor står på en brændende platform, hvor den danske innovation gennem de senere år er blevet udfordret, fordi andre lande er begyndt at få stærkere fat og overhaler os indenom. Eksporten følger ikke med ambitionerne. De lande, vi normalt måler os med, vækster langt mere end Danmark til trods for, at behovet for nye vandløsninger aldrig har været større,” siger Mads Helleberg Dorff, og han uddyber: 

”I DI Vand tror vi på, at en ambitiøs klima- og miljøpolitik på vandområdet understøttet af gode finansieringsmuligheder bidrager til at løse nationale problemer med bæredygtighed og samtidig motiverer til udvikling af nye produkter og viden, der kan afsættes globalt. Der skal være balance i det, vi siger, og det vi gør, så vi understøtter vandsektoren og målet om eksport.”

Udfordringerne banker på ude og hjemme
Den nylige stormflod herhjemme – og tørken i sommers – viser med al sin tydelighed, at der er brug for løsninger på klimakrisen – og det gælder ikke bare nationalt, men også globalt. Samtidig banker fortidens synder på døren, hvor fx miljøfarlige stoffer i både drikkevand og vandmiljøet afdækkes flere og flere steder. Rundt om hjørnet venter Power-to-X, hvor Danmark investerer mia. beløb i håb om et nyt eksporteventyr.

Det bliver dog et langt stærkere væksteventyr, hvis vi også får koblet vandløsninger på, som kan sikre tilgængeligheden af råstoffet: ferskvand. Behovet for en stærk organisation som DI Vand, der kan tale vandets sag på tværs af værdikæden og repræsentere medlemmer fra teknologiproducenter, forsyninger, rådgivere, entreprenører – og også meget gerne vandforbrugende virksomheder, er derfor åbenlyst. Endvidere har DI Vand – som del af Danmarks absolut største og mest magtfulde arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, Dansk Industri –  betydelig politisk adgang og legitimitet samt strategisk indflydelse.

DI Vand arbejder på tværs
DI Vand, der blev stiftet i juni 2019, er gået fra 19 medlemmer til omkring 60 i dag. 

”Vi går benhårdt efter en række strategiske prioriteringer, som er udarbejdet på input fra medlemmer – både små og store spillere – og godkendt af bestyrelsen. Vi kan tillade os at arbejde strategisk-politisk såvel som helt konkret og case-baseret,” siger Mads Helleberg Dorff.

DI Vand tilbyder omkring 30-50 konkrete aktiviteter årligt, som medlemmerne gratis kan deltage i fx roundtables, webinarer, konferencer m.v. med fokus på politik, eksport eller nye forretningsområder.

”Vandområdet er blevet en mere synlig og strategisk faktor på tværs af Dansk Industri. Som eksempler prioriteres lige nu en national vækstplan på vandområdet. På EU-området er det tilsvarende højt prioriteret – på tværs af huset – at udarbejde et policy paper, så vandområdet står stærkt ift. en ny EU-kommission, valg til Europa-Parlamentet og dansk EU-formandskab i 2025,” forklarer Mads Helleberg Dorff.

DI Vands visions- og missionsgrundlag

Vision
Som den samlende platform for vandsektoren, vil DI Vand være med til at løse verdens vand-, spildevands- og klimatilpasningsproblemer.

Mission
DI Vand arbejder målrettet på en fordobling af eksporten af dansk vandteknologi og know-how til 40 mia. kr. i 2030. Det kræver en stærkere positionering af danske vandløsninger og en styrkelse af den fælles indsats på eksportområdet - og det vil DI Vand bidrage til.

Læs mere på www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/vand/

Eksporten af vandteknologi og service skal stige mere, hvis Danmark skal nå målsætningen på 40 mia. kr. i 2030

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
EZ_12-08-19_BII_9369
En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme
digital transformation concept in business, disruption
Coronakrisen har lært os meget om digitalisering

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...