Sponseret indhold

Samarbejde sikrer innovation i vandsektoren

Af:

Den danske vandsektor er et globalt fyrtårn med teknologi og digitalisering, der kan bidrage til at løse de globale udfordringer for klima og vand. Water Valley Denmark arbejder for de brede partnerskaber, der skal sikre innovation og arbejdskraft, så Danmark beholder sin styrkeposition på vandområdet.

Den danske vandsektor står på stolte traditioner, når det kommer til at passe på ressourcerne. Fx er lækager i den danske drikkevandsforsyning reduceret til mellem 4 og 7%, hvor tallet til sammenligning er over 20% i Europa. Og de danske rensningsanlæg bruger kun omkring én procent af den samlede mængde strøm – hvor de europæiske anlæg bruger fire procent af strømmen.

Årsagen er, at vi her i Danmark har udviklet teknologier, der kan spare kostbar energi og drives af digitalisering. Løsningerne bidrager til den grønne omstilling og ambitionen om at nå FN’s Verdensmål både nationalt, men også internationalt. Den danske vandsektor kan bidrage positivt til at løse nogle af de globale udfordringer med at sikre stabile vandforsyninger, både når det kommer til rent drikkevand og håndteringen af spildevand.

I Danmark og globalt mærkes konsekvensen af klimaforandringerne, hvor der er perioder med kraftig regn og udbredt tørke. Den nylige stormflod i de danske landskaber skubbede også til bevidstheden hos mange danskere om vandets betydning.

”Vi arbejder med hele vandets cyklus og på hele infrastrukturen, hvordan man kan optimere, undgå vandspild og sikre et grønnere kredsløb,” fortæller Ulla Sparre, CEO hos Water Valley Denmark.

Danmark skal blive på vandkortet
Den danske vandsektor skal bevare sin internationale styrkeposition, og samarbejdet Water Valley Denmark bygger bro mellem de forskellige aktører i branchen og styrker det historiske samarbejde, der er mellem vandforsyninger, kommercielle virksomheder og universiteter.

”Med Water Valley Denmark ønsker vi at accelerere den globale grønne vækst til gavn for økonomien både nationalt, men også internationalt. Samarbejdet og de brede partnerskaber mellem aktørerne i vandsektoren er afgørende for innovationen i de danske virksomheder,” forklarer Ulla Sparre.

Water Valley Denmark fremmer innovation
Water Valley Denmark, som har base i Aarhus, har til formål at gøre Danmark til verdensførende i bæredygtig vandteknologi. Fællesskabet understøtter Eksportstrategiens mål om fordobling af eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030 og samtidig være med til at skabe 4.000-5.000 nye danske arbejdspladser i vandsektoren.Bag Water Valley Denmark står Dansk Industri samt selskaber som Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK, Systematic, Aarsleff, Rambøll, flere SMV-virksomheder, universiteter og vandselskaber.

Det brede udsnit af verdensførende selskaber og vidensinstitutioner inden for vandets kredsløb skal i fællesskab nedbryde siloer og skabe verdens bedste bæredygtige løsninger. Det sker i det hidtil mest ambitiøse initiativ med målet om at gøre Danmark til den ledende nation inden for vand i verden til massiv gavn for både økonomien nationalt og miljøet globalt.

Branchen efterlyser talenter
En af udfordringerne i den danske vandbranche er at tiltrække unge talenter, dygtige forskere og kompetent arbejdskraft.

”Vi arbejder med at skabe positiv opmærksomhed om vand, så vi kan gøre alle mere bevidste om, hvor meningsfyldt det er at arbejde med fremtidens bæredygtige vandforsyning, og hvor stor betydning det har både nationalt og globalt i fremtiden,” forklarer Ulla Sparre.

Water Valley Denmark arbejder blandt andet med startups inden for vand og har fx oprettet mentorordninger mellem de innovative startups og den etablerede branche.

”Det er vigtigt at understøtte startups, der arbejder med services og produkter til vandsektoren, da det øger innovationskraften i hele branchen. Samtidigt er et stærkt vidensmiljø også vigtigt for at styrke hele værdikæden i vandsektoren,” fortæller Ulla Sparre.

Sammen med Poul Due Jensen Fonden arbejder Water Valley Denmark aktuelt på at kortlægge de forskningsmæssige styrkepositioner inden for vand og afdække forbedringsområder.

Data driver vandet
Hos Water Valley Denmark spiller digitaliseringen også en stor rolle. For eksempel skal projektet Water Data Space skabe bedre adgang til data om vand og dermed udvikle digitale forretningsmodeller. I projektet stiller vandsektorens aktører data og kilder til rådighed for forsyninger, virksomheder, myndigheder, forskning og uddannelse. Gennem best practice læres, hvordan åben standardiseret datadeling bedst kan implementeres.

”Water Data Space, der også har fået international interesse, viser, hvordan digitaliseringen kan skabe løsninger og værdi i vandsektoren. En mere åben deling af forsyningsdata kan skabe nye fremskridt, der kan drive innovationen,” forklarer Ulla Sparre og uddyber:

”Water Data Space er også et eksempel på, hvordan vi kan udnytte, at Danmark står stærkt i digitaliseringen. I projektet arbejder vi på tværs af fagområder, hvor it-faglige og fagfolk fra vandsektoren skal samarbejde. Det kan lyde simpelt, og der er ingen tvivl om, at potentialet er stort, men det kan være en stejl læringskurve, når parterne fra forskellige fagområder skal finde et fælles sprog.”

Grøn omstilling i industrien gennem vandløsninger
Water Valley Denmark samarbejder også med den vandforbrugende industri, som fx producerer medicin og fødevarer. Her er fokus på vandforbrug, vandkvalitet samt udledningen af spildevand, og hvordan industriernes vand gøres mere bæredygtigt.

”Mange virksomheder har i en årrække optimeret på energi, nu er turen kommet til vand, som er en kostbar ressource. I bæredygtighedsdebatten melder sig spørgsmål til virksomheder om etik. Kan en produktion fx forsvare at producere forbrugsvarer i et område, hvor der ikke er meget vand? Hvordan ser forbruget af vand ud i forhold til FN’s Verdensmål? Det er nogle af de etiske spørgsmål, virksomhederne bliver nødt til at forholde sig til,” siger Ulla Sparre. 

DEN DANSKE VANDSEKTOR:

 • Danmark har flest patenter indenfor vandteknologi pr. mio. indbyggere i verden
 • Rangeret som nr. 2 i verden målt på konkurrenceevne i en opgørelse af IMD i 2020
 • Bidrager med 23,7 mia. kr. til Danmarks BNP, (2021: samlet eksport af vandteknologi inkl. service)
 • Beskæftiger pt. ca. 29.000 fuldtidsansatte
 • Omsætter for 85 mia. kr. årligt
 • Eksportstrategi for vand har mål om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi fra 20 til 40 mia. kr. i 2030

Læs meget mere på www.watervalleydenmark.com

Med Water Valley Denmark ønsker vi at accelerere den globale grønne vækst til gavn for økonomien både nationalt, men også internationalt. Samarbejdet og de brede partnerskaber mellem aktørerne i vandsektoren er afgørende for innovationen i de danske virksomheder

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Water Valley Denmark vil realisere vandsektorens potentiale gennem fire indsatsområder:

 • Bidrage til stærkere innovations- og forskningsmiljøer gennem samarbejde.
 • Udvikling af et sammenhængende startupmiljø med accelerator- og inkubationsprogrammer og skabelse af nye stærke virksomheder i vandsektoren.
 • Understøtte udviklingen med et fysisk epicenter for aktiviteterne i innovationsdistriktet The Spring i Aarhus.
 • Etablering af storskalaprojekter, der skal sikre udvikling af nye innovative danske vandløsninger, som vil rumme udviklings-, test- og demonstrationsfaciliteter, så verden får mulighed for at opleve dansk vandteknologi på tætteste hold.
 • Water Valley Denmark har solid opbakning fra den danske vandbranche og vandselskaber og er bredt repræsenteret i bestyrelsen med universiteter, DANVA og DI Vand.

Læs også

DSC00084 copy
Elgiganten vil give tech længere levetid
Der er sket en positiv udvikling i måden, vi arbejder med bæredygtighed på. Fordomme mod bestemte brancher brydes ned i takt med, at...
Aya Fabricius Colour - 1
Undgå Greenwashing: Bring kommunikation og innovation tættere på din kerneforretning
Kommunikation omkring bæredygtighed og risikoen for “greenwashing” er et hot og følsomt emne. Jeg støder ofte på både kommunikationsansvarlige...
Berit_Btil_ESG-artikel (1)
ESG - hvem fikser den?
Mange virksomheder får ikke eksekveret tilstrækkeligt på bæredygtighed og ESG til trods for ambitiøse mål og udmeldinger fra ledelsen. Sagen...