2. maj 2022

Det kræver en indsats at ruste Danmark til ny teknologi og medicin

Det danske sundhedsvæsen er stærkt, og der er ingen tvivl om, at vores land kan tilbyde behandling af høj kvalitet, når vi bliver syge. Men hvis vi ønsker at blive ved med at udvikle og styrke vores sundhedsvæsen og vores behandling, så skal vi investere både penge og kræfter i indsatsen, så danskerne også fremover tilbydes sundhedsbehandling …

Det kræver en indsats at ruste Danmark til ny teknologi og medicin Læs mere »

De innovative indkøb skal øverst på dagsordenen

Skal det danske hjemmemarked være udstillingsvindue for de bedste og mest innovative sundhedsløsninger, er der behov for at prioritere de innovative indkøb. Life Science Rådet har en unik mulighed for at sætte skub bag intentionerne. Skrevet af; Peter Huntley, adm. direktør i Medicoindustrien  Selvom Danmark er et lille land, kan vi konkurrere med de helt store …

De innovative indkøb skal øverst på dagsordenen Læs mere »

Danske biotek-virksomheder kan være med til at forme fremtidens marked

Selvom såvel etablerede koncerner som små vækstvirksomheder har glæde af standardisering inden for lægemiddelvidenskab, mangler der danske eksperter til at udvikle standarder indenfor life science.  Danske virksomheder er generelt langt fremme indenfor life science, og derfor bør de også i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, være med til at forme fremtidens markedskrav …

Danske biotek-virksomheder kan være med til at forme fremtidens marked Læs mere »

Personlige lægemidler skaber behov for fælles standarder

Lægemidler, der er udviklet til et enkelt menneskes særlige behov, indebærer nye, specialiserede tilgange til diagnostik og behandling. Det gælder ikke mindst de nye celleterapier. Derfor er der behov for at skabe nye fælles standarder, så klinikere har lettere ved at tage terapierne i brug til gavn for patienterne.  ”Når man udvikler personlige lægemidler baseret på celleterapi, …

Personlige lægemidler skaber behov for fælles standarder Læs mere »

Kommuner og regioner skal være bedre til at dele succeser og fejl

Det går rigtig godt med at skabe innovation i den danske sundhedssektor. Til gengæld er vi ikke særlig dygtige til at udbrede de nye løsninger og skalere dem fra én kommune eller region til en anden. Derfor skal der fokus på at dele løsninger, og tværorganisatorisk innovation kan være en vej. Skrevet af; Lotte Overbjerg, …

Kommuner og regioner skal være bedre til at dele succeser og fejl Læs mere »

Impilo har udvidet porteføljen af Health Care-investeringer

Investeringsselskabet Impilo foretager Private Equity-investeringer i nordiske selskaber inden for det farmaceutiske område, medicinsk teknologi og relaterede sundhedstjenester. Inden for de seneste 15 mdr. har selskabet investeret i tre danske virksomheder, der er knyttet store forventninger til. Investeringsselskabet Impilo med kontorer i Stockholm og København arbejder med Private Equity (PE)-investeringer inden for Health Care i Norden. …

Impilo har udvidet porteføljen af Health Care-investeringer Læs mere »

PANELDEBAT: Dynamiske effekter af investeringer i sundhed

I takt med at vi får en aldrende befolkning, flere borgere med kroniske sygdomme og flere nye innovative behandlinger vil sundhedsvæsnet befinde sig i et stigende pres for at levere samme høje kvalitet til borgerne for de samme penge. Generelt har man fra offentlig side set sundhedsområdet som en isoleret søjle, hvor formålet meget forsimplet er …

PANELDEBAT: Dynamiske effekter af investeringer i sundhed Læs mere »

Efteruddannelse og kompetenceudvikling skal prioriteres

Ny teknologi forandrer fremtidens arbejdspladser, og den måde mange arbejdsopgaver løses på i life science-industrien. Derfor skal kompetencerne hos branchens medarbejderne hele tiden udvikles. Spørgsmålet er hvordan, og hvilke kompetencer der er de vigtigste. Det har Fagforeningen Pharmadanmark – Fagforeningen for Life science-specialister flere bud på.  Dansk life science strutter af sundhed, og det skyldes i høj …

Efteruddannelse og kompetenceudvikling skal prioriteres Læs mere »

Der skal mere fokus på patienternes livskvalitet

Behandlingen for blodkræft er blevet bedre og mere målrettet. Til gengæld er der behov for at støtte patienterne, så de ikke føler sig alene og er klædt bedst muligt på til at håndtere en ny livssituation.  Hvert år rammes 2.600 danskere af hæmatologisk kræft, også kaldet blodkræft – og tallet er stigende. Således lever godt 20.000 …

Der skal mere fokus på patienternes livskvalitet Læs mere »

Klinisk forskning skaber fremtidens kræftbehandling

Skal kræftoverlevelsen i Danmark fortsat øges, er det afgørende, at vi har stærke kliniske forskningsmiljøer, og at der er et godt offentlig-privat samarbejde om blandt andet kliniske lægemiddelforsøg. Sammen med udvikling og anvendelse af mere og mere specialiserede behandlinger sker der også en sammensmeltning af forskning og behandling. Kræftbehandling i verdensklasse forudsætter derfor, at både …

Klinisk forskning skaber fremtidens kræftbehandling Læs mere »