6. december 2021

Danmark har brug for en kronikerplan

Danmark skal have en kronikerplan, der sætter klare behandlingsmål og beskriver, hvordan vi kommer derhen, mener Peter Drøidal, Country Manager i Novartis Danmark. Det vil gavne mange menneskers livskvalitet, og det vil gavne velfærdssamfundet som helhed, hvis vi bliver bedre til at forebygge, opspore og behandle de stadig flere kronikere. Kroniske sygdomme udfordrer sundhedsvæsenet stadig […]

Danmark har brug for en kronikerplan Read More »

Uden hænder og kvikke hoveder duer life science industrien ikke

Life science og sundhedsvirksomheder beskæftiger godt 50.000 personer i Danmark. De leverer medicin, medicinsk udstyr og digitale sundhedsløsninger til sundhedsvæsenet og de danske patienter. De eksporterer for mere end 150 mia. kr. og investerer godt 15 mia. årligt i forskning og udvikling af nye sundhedsløsninger. Life science og sundhed er med andre ord en vækstmotor

Uden hænder og kvikke hoveder duer life science industrien ikke Read More »

I 2030 er der risiko for flaskehalse på tværs af mange uddannelsesniveauer

Fra venstre vises først udviklingen i udbuddet af arbejdskraft frem mod 2030 fordelt på uddannelsesniveauer. Frem mod 2030 vil andelen af både ufaglærte og faglærte personer i den arbejdsdygtige alder falde. Samtidig vil andelen med en videregående uddannelse stige. Dernæst vises udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft i life science-industrien frem mod 2030 fordelt på uddannelsesniveauer.

I 2030 er der risiko for flaskehalse på tværs af mange uddannelsesniveauer Read More »

Interim management giver kvalificeret fleksibel arbejdskraft

PharmaRelations er specialiseret i rekruttering, interim management og regulatory services inden for Life Science.For virksomheder med et begrænset antal head counts er fx interim løsningen en kærkommen mulighed, og for mange arbejdstagere er det at være interim konsulent en mulighed for et friere arbejdsliv.  For mange virksomheder inden for Life Science kan det været et

Interim management giver kvalificeret fleksibel arbejdskraft Read More »

Pharmadanmark: Pas godt på studie- og forskningsmiljøerne

Kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at den danske life science-branche kan udnytte sit potentiale – til gavn for patienter og samfundsøkonomi. Derfor skal vi holde fast i de stærke faglige miljøer inden for life science og investere i uddannelse, mener Fagforeningen Pharmadanmark. Skrevet af; Christian K. Thorsted, Pharmadanmark Pharmadanmarks medlemmer er nøglemedarbejdere i life science-industrien

Pharmadanmark: Pas godt på studie- og forskningsmiljøerne Read More »

Rekruttering: Det er ikke umuligt at hente medarbejdere i udlandet

Det danske life science-rekrutteringsfirma Black Swans Exist besætter nu helt op imod 25 pct. af deres åbne stillinger med udenlandske kandidater. Det kan være omstændigt, men der er mange fordele ved at internationalisere virksomheden via arbejdsstyrken, lyder det. For bare et år siden var det cirka en ud af ti stillinger, der blev besat med

Rekruttering: Det er ikke umuligt at hente medarbejdere i udlandet Read More »

Medicon Valley Alliance: Høj vækst, men der er potentiale til mere

Life science virksomheder på begge sider af Øresund tegner sig for et stadigt større bidrag til både den danske og svenske økonomi og eksport. Alene gennem selskabsskatten og indkomstskatten bidrager life science virksomhederne til den danske statskasse med nu knap 21 mia. kr. viser senest tilgængelige tal for 2019. Det svarer til 3,4 pct. af

Medicon Valley Alliance: Høj vækst, men der er potentiale til mere Read More »

Nøglen til sundhedsvæsenets succes ligger hos kronikerne

Det danske sundhedsvæsen står over for en række udfordringer i fremtiden. Men det gør resten af vores samfund også. Vi bliver flere og flere mennesker, der lever med en kronisk sygdom, og det har afgørende betydning for presset på sundhedsvæsenet. Samtidig stiger behovet for, at flere kan arbejde længere. Derfor har vi et fælles ansvar

Nøglen til sundhedsvæsenets succes ligger hos kronikerne Read More »

Ny teknologi gør det nemt og billigt at diagnosticere epilepsi

I lav- og mellemindkomstlande råder man ofte ikke over EEG scanningsudstyr til at kunne diagnosticere epilepsi, der kan behandles med billig medicin. Men danske BrainCapture har en billig, teknologisk løsning, der vil kunne hjælpe millioner af mennesker.  Omkring 50 mio. mennesker verden over lider af epilepsi, og 80 pct. af dem lever i lav- og middelindkomstlande.

Ny teknologi gør det nemt og billigt at diagnosticere epilepsi Read More »

AstraZeneca: Det haster med at få et system, der bedre kan håndtere de mange nye indikationer for sygehusmedicin

Fremtiden vil bringe endnu flere nye indikationer til eksisterende lægemidler og nye lægemidler med flere indikationer i pipelinen. Og det nuværende system til godkendelse af ibrugtagning af nye behandlinger og nye indikationer er endnu ikke klar med en løsning til at håndtere denne udfordring. Derfor haster det med at få et system, der kan håndtere

AstraZeneca: Det haster med at få et system, der bedre kan håndtere de mange nye indikationer for sygehusmedicin Read More »