I 2030 er der risiko for flaskehalse på tværs af mange uddannelsesniveauer

Screenshot 2021-12-06 at 22.25.41--

Af:

Fra venstre vises først udviklingen i udbuddet af arbejdskraft frem mod 2030 fordelt på uddannelsesniveauer. Frem mod 2030 vil andelen af både ufaglærte og faglærte personer i den arbejdsdygtige alder falde. Samtidig vil andelen med en videregående uddannelse stige.

Dernæst vises udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft i life science-industrien frem mod 2030 fordelt på uddannelsesniveauer. Udviklingen vises i både et lavvækst- og højvækst-scenarie. På tværs af scenarierne efterspørger life science-industrien i 2030 flere personer med videregående uddannelser, og i højvækstscenariet efterspørges også flere faglærte. Den relative stigning i efterspørgslen modsvares ikke af en tilsvarende stigning i udbuddet på det danske arbejdsmarked. Det kan give risiko for flaskehalse og skærpet konkurrence om arbejdskraften mellem industrier, medmindre brugen af udenlandsk arbejdskraft øges.

Efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft falder i begge scenarier mere end udbuddet af ufaglærte i 2030. Derfor er der ikke et potentielt flaskehalsproblem for ufaglærte. 

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Intro 2
Vejen til en succesfuld konference
nicholas-doherty-pONBhDyOFoM-unsplash
Den grønne omstilling er vores alles projekt

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...