Sponseret indhold

Teknisk isolering er et af de mest effektive midler til at mindske udledningen og dermed klimaforandringer samtidig med, at der er en meget kort tilbagebetalingstid, så de grønne tiltag hurtigt kan mærkes på bundlinjen.

Ved et energitjek med henblik på efterfølgende energioptimering gennemgås en virksomheds kolde og varme installationer. I denne gennemgang screenes for, hvor der kan optimeres, så energien bliver udnyttet bedre – og så man undgår energitab.

”Vi ser ofte, at mange virksomheder ikke har styr på deres tekniske installationer, som desværre kan være en kostbar post på både energi- og økonomiregnskabet. Med korrekt energioptimering kan man hurtigt skabe store økonomiske besparelser, som også er bedre for miljøet” indleder adm. direktør Knut Akselvoll, Norisol A/S.

Teknisk isolering
Ved teknisk isolering taler man om de forskellige former for optimering, der kan opnås ved at gennemgå nybyggeriets eller den eksisterende installation inden for energiforbrug, varmeisolering og kuldeisolering – og nej: varme-/kuldeisolering er ikke det samme.

”Der kan være meget store besparelser i at investere i korrekt teknisk isolering både ved nybyggeri og renovering af eksisterende anlæg. Alene ved en kritisk gennemgang af virksomhedens varme- og kuldeisolering kan der ofte hentes så store besparelser, at tilbagebetalingstiden bliver meget kort” forklarer Knut Akselvoll.

COOP er et godt eksempel
De fleste danskere kender COOP og virksomhedens mange supermarkeder i Brugsen-kæderne. For et par år siden satte COOP sig et ambitiøst klimamål: 

”Vi vil spare 2 % på energien”. Og som en del af den indsats har COOP indgået en aftale med Norisol, om at reducere deres energiforbrug ved hjælp af teknisk isolering af varmeinstallationer.

”Teknisk isolering er ofte den hurtigste vej til at opnå energibesparelser, da det ikke indebærer udskiftning men derimod optimering af den eksisterende installation. Da vi igangsatte projektet sammen med COOP stod vi ikke midt i en energikrise, så derfor er projekter som dette jo endnu mere aktuelle nu.  Tilbagebetalingstiden på energioptimeringen ved efterisolering er ofte under et år, og er dermed noget alle virksomheder burde sætte i gang nu” udtaler Knut Akselvoll.

I forbindelse med at COOP skød starten af projektet i gang i SuperBrugsen i Otterup, var daværende energiminister Lars Christian Lilleholt inviteret. Han udtalte i den forbindelse:

”I Danmark er der stort fokus på energieffektivitet, og vi har i EU et fælles ambitiøst mål for energieffektivitet på 32,5 procent i 2030.  Vi har udviklet en stor ekspertise i energieffektivitet, som har betydet, at vi har kunnet holde energiforbruget stort set uændret på trods af en betydelig vækst de seneste tre årtier. COOPS klimamål er ambitiøse, og det er jo samtidig godt købmandskab at tage fat på energioptimeringer med så kort tilbagebetalingstid.”

Vidste du det om Norisol?

  • Ligesom ved etableringen i 1977 er Norisol igen et privatejet selskab, og er nu markeds-
  • førende inden for teknisk isolering og stillads i Danmark
  • Virksomhedens grundvold bygger på høj kvalitet, solide kunderelationer og loyale medarbejdere
  • Norisol beskæftiger omkring 450 medarbejdere
  • Mange af medarbejderne har været i virksomheden i mere end 15 år, og en stor del af forretningen er baseret på over 30-årige kunderelationer inden for industri-, energi-, bygge- og marinesektoren
  • Norisol har udvist ekspertise og høj kvalitet inden for projekter af alle størrelsesordener og har en del løbende vedligeholdelsesaftaler

Mange butikker døjer i dag med løbske elregninger til afkøling af fødevarer. Ved at overholde en række gode råd er det muligt at spare på denne del af energiregningen: Isoleringsmaterialet skal dimensioneres rigtigt i forhold til temperaturer og luftfugtighed. Og det skal opmåles og udskæres, så det passer præcist. Emnerne vinkles op og limes sammen celler mod celler.

Læs mere på www.norisol.com/Energioptimering

MEST LÆSTE