Sponseret indhold

Medicon Valley Alliance: Høj vækst, men der er potentiale til mere

Der var livlig networking ved årsmødet i Medicon Valley Alliance.

Af:

Life science virksomheder på begge sider af Øresund tegner sig for et stadigt større bidrag til både den danske og svenske økonomi og eksport. Alene gennem selskabsskatten og indkomstskatten bidrager life science virksomhederne til den danske statskasse med nu knap 21 mia. kr. viser senest tilgængelige tal for 2019. Det svarer til 3,4 pct. af statens samlede skatteindtægter. En lignende, men dog ikke helt så markant tendens, ser man også i Sverige.

Når det gælder eksportindtægterne fra life science industrien, så kender kurven kun én retning, og det er opad. Over perioden 2010 til 2020 er eksportindtægterne årligt steget med gennemsnitligt 9,9 pct. i Danmark og med 5,2 pct. om året i Sverige i samme periode. Eksportindtægterne fra dansk life science beløber sig til svimlende 143 mia. kr. og målt på eksport per capita er Danmark femtestørst i verden.

Tallene taler for sig selv, men potentialet er endnu større. Det mener den nytiltrådte direktør for netværksorganisationen Medicon Valley Alliance, der arbejder for at styrke synergierne mellem kompetencerne i dansk og sydsvensk life science i regionen Medicon Valley. Den nye direktør hedder Anette Steenberg. Hun kommer fra en stilling som direktør for investeringsfremmeorganisationen Copenhagen Capacity, hvor Steenberg i sagens natur også havde stor berøring med life science sektoren.

Potentialet og ambitionen skal være, at rykke Medicon Valley længere op ad verdensranglisten som én af verdens førende life science regioner, lyder det. Der er i dag en håndfuld andre betydningsfulde life science regioner i verden. Boston, Bay Area, ”Golden Triangle” i UK, Amsterdam og Basel regionen. De andre life science regioner er kendetegnet ved, at de er lokaliseret i samme land. Det er den dansk-svenske jo ikke, og derfor er det ekstra vigtigt, at få nedbrudt de grænsebarrierer, der vanskeliggør en yderligere vækst og mobilitet i regionen.

Hvad kan Medicon Valley Alliance gøre for at forstærke den dansk-svenske life science regions styrkepositioner?
”Vores vision er at styrke Medicon Valley, så vi bliver med at være den mest konkurrencedygtige life science region i Nordeuropa. Derudover skal vi også indenfor visse styrkepositioner rykke helt op i top 3-5 på verdensplan. Alt, hvad Medicon Valley Alliance gør, skal have den målsætning. Vi skal understøtte og være med til at styrke vores medlemmers viden, netværk og konkurrenceevne og samtidig sikre, at verdenen kender til de unikke forsknings- og kommercielle kompetencer og muligheder, der ligger i vores region. Det gør vi bl.a. gennem vores specifikke netværksgrupper f.eks. inden for Onkologi, Medtech/Healthtech, Mikrobiom og R&D – senest med fokus på bl.a. stamcelleforskning. Vi gør det også gennem store offentlige-private forskningsprojekter som f.eks. vores ReproUnion projekt om (in)fertilitet eller DiaUnion projekt om Type1 diabetes, hvor vi har forskere, universiteter, hospitaler og virksomhederne med fra både den danske og svenske side af Øresund. Projekter, der kun er blevet til virkelighed pga. regionens komplementerende kompetencer og vi derved kan gøre 1+1 til 3, ”siger Anette Steenberg.

Stort årsmøde med international deltagelse
I begyndelsen af november samlede Medicon Valley Alliance mere end 250 nøgleaktører fra life science i ind- og udland til årsmøde i København til en dag med inspiration og networking. Årsmødet bød på en perlerække af talere. Den legendariske Robert S. Langer fra MIT Department of Chemical Engineering, var ét af årsmødets absolutte hovednavne. Han talte over emnet ”Hvordan kan Medicon Valley styrke sin position som Nordens førende life science klynge og som en globalt attraktiv destination for life science?” Robert S. Langer har grundlagt mere end 30 virksomheder baseret på sine opdagelser, og er intet mindre end verdenshistoriens mest citerede ingeniør med mere end 351.000 citationer.

Andre emner på årsmødet var: Hvad er potentialet for fremtidigt dansk-svensk life science-samarbejde efter COVID-19-pandemien? Hvor er synergierne, og hvordan udnytter vi dem til gavn for både videnskab, industri, sundhedspleje og patienter? I forbindelse med årsmødet foretog Medicon Valley Alliance en rundspørge blandt deltagerne. Her angav hele 56 pct. af de tilstedeværende manglen på talent som den største forhindring for fortsat udvikling og ekspansion.

”Det giver stof til eftertanke og forhåbentlig incitament til regeringen for at fokusere på at lette mobiliteten af arbejdskraften i Øresundsregionen, da talent er råstoffet for life science sektoren og dens fortsatte vækst,” påpeger Anette Steenberg.

Hun ser frem til at organisationer og politiske beslutningstagere på begge sider af Øresund sætter sig sammen for at nedbryde grænsebarriererne og opdatere en forældet lovgivning, som ikke er tilpasset et stærkt digitaliseret og post-Covid samfund. Naturligvis til gavn for life science industriens fortsatte udvikling.

Se også rapporten: The Beacons of Medicon Valley.

Om Medicon Valley Alliance
Medicon Valley Alliance er en dansk-svensk medlemsfinansieret netværks- og samarbejdsorganisation etableret i 1997 på initiativ af Københavns og Lunds Universitet. Formålet er at udnytte synergierne i dansk og sydsvensk life science og udvikle og markedsføre regionen som en attraktiv destination for investeringer og talenter. Medicon Valley Alliance har 300+ medlemsvirksomheder og -organisationer. Medicon Valley Alliances bestyrelse tæller blandt andet repræsentanter fra Københavns Universitet, Lunds Universitet, Malmø Universitet, Region Hovedstaden, Region Skåne, AbbVie Scandinavia, Ferring, og Medeon Science Park.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...