Read more about the article Regeringen afviser at øge bevillinger til travle huslejenævn
Huslejenævnet på Frederiksberg holder til på kommunens rådhus. Her ligger sagerne for tiden næsten et år, før der kommer en afgørelse i dem. Også i en række andre kommuner må lejere og udlejere vente i lang tid, før deres sager er behandlet færdigt.

Regeringen afviser at øge bevillinger til travle huslejenævn

Venstre mener, at der skal afsættes midler til at nedbringe de ofte meget lange ventetider ved huslejenævnene. Men regeringen har ikke taget det med i sit finanslovsforslag for 2022 -…

Fortsæt med at læseRegeringen afviser at øge bevillinger til travle huslejenævn
Read more about the article Renovering for milliarder kræver materialemæssig omtanke
For at komme helt i mål med klimaambitionerne mangler stadig en væsentlig forudsætning, nemlig at materialeproducenterne stiller præcise miljøvaredeklarationer til rådighed. Her ses et Arkitema projekt i Viby ved Aarhus, hvor alle betonblokke fra 60’erne er blevet energirenoveret og har fået nye facader. (Foto: Arkitema).

Renovering for milliarder kræver materialemæssig omtanke

Renovering er blevet big business, blandt andet på grund af en ophævelse af anlægsloftet samt milliarder, der er afsat til renovering af almene boliger over hele landet. Men renovering skal udføres…

Fortsæt med at læseRenovering for milliarder kræver materialemæssig omtanke
Read more about the article Stort behov for en langsigtet renoveringsstrategi
Ifølge boligminister Kaare Dybvad er det ikke muligt at lave særlovgivning i Danmark for så vidt angår et krav om dokumentation af produktdata i byggematerialer. Derfor arbejder man i branchen lige nu efter princippet om gulerod frem for pisk. (Foto: Claus Bech)

Stort behov for en langsigtet renoveringsstrategi

Hvis man tror, at renovering af den eksisterende bygningsmasse handler om håndører, kan man godt tro om igen. Da Coronakrisen for alvor slog igennem, dispenserede Finansministeriet i samarbejde med Kommunernes Landsforening for…

Fortsæt med at læseStort behov for en langsigtet renoveringsstrategi
Read more about the article Præcise produktspecifikationer er et voksende krav
Direktør Danske Byggecentre, Palle Thomsen, ser meget gerne, at materialeproducenterne bakker op om branchens ønske om præcise og korrekte produktspecifikationer. (Foto: Danske Byggecentre)

Præcise produktspecifikationer er et voksende krav

Direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen, er en af de mange branchefolk, der i årevis har efterlyst EPD’er (Environmental Product Declaration) på byggematerialer. Tidligere har man i foreningen haft…

Fortsæt med at læsePræcise produktspecifikationer er et voksende krav
Read more about the article EJENDOMSINVESTERINGS-RÅDGIVEREN: Attraktiv beliggenhed? 3 eksterne forhold, der bør indgå i vurderingen
SØREN KRING Projektchef, cand. merc. jur. Blue Capital A/S

EJENDOMSINVESTERINGS-RÅDGIVEREN: Attraktiv beliggenhed? 3 eksterne forhold, der bør indgå i vurderingen

Det kræver ikke meget markedsindsigt for at konstatere, at udlejningsejendomme placeret på attraktive beliggenheder skaber bedre forudsætninger for, at lejere kan lykkes med at drive en stærk og rentabel forretning. …

Fortsæt med at læseEJENDOMSINVESTERINGS-RÅDGIVEREN: Attraktiv beliggenhed? 3 eksterne forhold, der bør indgå i vurderingen
Read more about the article Ejendomsadvokaten: Begrænsning af ansvar i ejendoms-transaktioner
Søren Kopp, Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

Ejendomsadvokaten: Begrænsning af ansvar i ejendoms-transaktioner

For at gøre risikoen forbundet med en ejendomstransaktion mere forudsigelig og overskuelig bør parterne i en ejendomstransaktion, navnlig sælger, have særligt fokus på at indarbejde mekanismer i overdragelsesaftalen, der begrænser…

Fortsæt med at læseEjendomsadvokaten: Begrænsning af ansvar i ejendoms-transaktioner