Sponseret indhold
Direktør Danske Byggecentre, Palle Thomsen, ser meget gerne, at materialeproducenterne bakker op om branchens ønske om præcise og korrekte produktspecifikationer. (Foto: Danske Byggecentre)

Direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen, er en af de mange branchefolk, der i årevis har efterlyst EPD’er (Environmental Product Declaration) på byggematerialer. Tidligere har man i foreningen haft et ønske om lovgivning på området, men det er man dog gået bort fra.

”Det skyldes blandt andet, at boligminister Kare Dybvad (S) har gjort det klart, at EU ikke vil tillade særlovgivning. Derfor arbejder vi frem mod den fulde implementering af Den Frivillige Bæredygtighedsklasse på en model, der ligner den, man har indført i Holland, hvor materialeproducenterne skal animeres til at frigive data”, forklarer Palle Thomsen.

Den betyder, at hvis ikke materialeproducenterne oplyser produktspecifikke bæredygtighedsdata, vil det i stedet være generiske data – typisk med højere værdier for CO2-aftryk – der pr. definition er gældende i f.eks. en tilbudsfase. I brancheforeningen håber man altså nu på, at man kan undgå pisken og i stedet lokke med guleroden. Danske Byggecentre driver materialedatabasen BygDok.dk, og i øvrigt kan nævnes, at i organisationen EPD Danmark, som udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer i henhold til kravene i den europæiske standard EN15804, arbejder man for en europæisk harmonisering af verificérbar dokumentation af byggevarers miljøegenskaber.

PODCAST

MEST LÆSTE