Bruun & Hjejle

Ejendomsadvokaten: Finansiering af ejendomstransaktioner i usikre tider

Energikrise, inflation og rentestigninger er igen blevet en del af hverdagen og skaber usikkerhed blandt aktørerne i ejendomsbranchen og de virksomheder, som normalt yder finansiering til køb og byggeri. Klassiske dyder må kombineres med nytænkning for at få finansieringen i hus.  ”Den perfekte storm”2020’ernes ”perfekte storm” af COVID-19, krigen i Ukraine, høj inflation og strammere …

Ejendomsadvokaten: Finansiering af ejendomstransaktioner i usikre tider Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Reglerne om lejefastsættelse kan være vanskelige at navigere i. I denne artikel dykker vi ned i reglerne om lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål, som findes i lejelovens § 19, stk. 2, og som er en modifikation til den omkostningsbestemte leje.  GrundbetingelserI lejemål, som er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje, må lejen som udgangspunkt ikke …

Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Momsreguleringsforpligtelsen ved salg af nyopførte ejendomme

Vi har tidligere skrevet om moms ved køb og salg af byggegrunde. I denne uges artikel kommer vi nærmere ind på momsreguleringsforpligtelsen i forbindelse med salg af en nyopført bygning.     Salg af fast ejendom er som udgangspunkt fritaget for moms. Denne fritagelse finder ikke anvendelse på levering af en ny bygning eller en …

Ejendomsadvokaten: Momsreguleringsforpligtelsen ved salg af nyopførte ejendomme Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Muligheden for fri lejefastsættelse i nyopførte bygninger

For en potentiel køber af en udviklingsejendom med henblik på opførelse af nybyggeri og efterfølgende udlejning til private lejere, er det vigtigt at være opmærksom på forhold, der kan forhindre en fri fastsættelse af lejen.  Vi har tidligere i denne artikelserie behandlet en række punkter, som man som køber i en kompleks ejendomstransaktion bør have …

Ejendomsadvokaten: Muligheden for fri lejefastsættelse i nyopførte bygninger Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Det ulovregulerede gæsteprincips betydning i ejendomstransaktioner

Når en ejendom erhverves med henblik på udvikling, kan køber risikere selv at skulle bekoste ledningsomlægninger, hvis det såkaldte gæsteprincip er fraveget. Dette bør derfor undersøges allerede under due diligence-fasen af en transaktion.    Det ulovregulerede gæsteprincipDet hænder undertiden i ejendomstransaktioner, at ledninger og anlæg kan indebære en økonomisk byrde for en potentiel køber. Problemet …

Ejendomsadvokaten: Det ulovregulerede gæsteprincips betydning i ejendomstransaktioner Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Kommuners krav om private sikringsrum

Som en konsekvens af krigen i Ukraine har beskyttelsesrum fået fornyet opmærksomhed hos kommunerne. Vi ser, at ejere af større ejendomme i øjeblikket skal bekræfte antallet af sikringsrum i deres ejendom til kommunen, hvilket rejser spørgsmålet om, hvordan udlejere generelt skal forholde sig til håndteringen af sikringsrum. Kommunal reguleringKravet om opførelse af sikringsrum har ikke …

Ejendomsadvokaten: Kommuners krav om private sikringsrum Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Bæredygtige ejendomme – en fælleseuropæisk forståelse 

Med sit nye klassificeringsværktøj, den såkaldte taksonomi-forordning, tager EU et stort skridt imod en fælleseuropæisk definition af bæredygtighed. De nye regler henvender sig som udgangspunkt til den finansielle sektor, men den afledte effekt forventes at ramme alle aktører i ejendomsbranchen. Ejendomsbranchen har de seneste år oplevet et stadigt stigende fokus på bæredygtighed, og særligt de …

Ejendomsadvokaten: Bæredygtige ejendomme – en fælleseuropæisk forståelse  Læs mere »

De nye tilbudspligtsregler: Hvad skal branchens aktører være opmærksomme på?

Indenrigs- og Boligministeriet har offentliggjort et lovudkast vedrørende ændringer i lejelovens tilbudspligtsregler, der kan få stor betydning for ejendomstransaktionsmarkedet og dettes aktører.    Udkast til nye regler om tilbudspligtSom en udmøntning af dele af den politiske aftale af 30. januar 2020 om ”Initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger” offentliggjorde Indenrigs- og Boligministeriet den 27. …

De nye tilbudspligtsregler: Hvad skal branchens aktører være opmærksomme på? Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Omsættelighedsbegrænsninger i ejendomstransaktioner

Det hænder undertiden i ejendomstransaktioner, at der er hindringer i vejen for købet i form af omsættelighedsbegrænsninger. I forbindelse hermed bør en køber under due diligence-processen søge afklaret, om der gælder sådanne begrænsninger og få dem håndteret i tide. Nærmere om omsættelighedsbegrænsningerOmsættelighedsbegrænsninger kommer i mange former og er et fælles udtryk for de rettigheder, som en …

Ejendomsadvokaten: Omsættelighedsbegrænsninger i ejendomstransaktioner Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Moms i ejendomstransaktioner

Spørgsmålet om moms i ejendomstransaktioner kan i visse tilfælde kræve en videregående undersøgelse af de faktiske omstændigheder. En eventuel momspligt, som der ikke er taget højde for i de indledende forhandlinger mellem parterne, kan nemlig have afgørende betydning for transaktionens videre forløb.  Køb og salg af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit, medmindre der er …

Ejendomsadvokaten: Moms i ejendomstransaktioner Læs mere »