Read more about the article Ejendomsadvokaten: Finansiering af ejendomstransaktioner i usikre tider
Søren Kopp, Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

Ejendomsadvokaten: Finansiering af ejendomstransaktioner i usikre tider

Energikrise, inflation og rentestigninger er igen blevet en del af hverdagen og skaber usikkerhed blandt aktørerne i ejendomsbranchen og de virksomheder, som normalt yder finansiering til køb og byggeri. Klassiske…

Fortsæt med at læseEjendomsadvokaten: Finansiering af ejendomstransaktioner i usikre tider
Read more about the article Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
HENRIETTE BJERG Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Reglerne om lejefastsættelse kan være vanskelige at navigere i. I denne artikel dykker vi ned i reglerne om lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål, som findes i lejelovens § 19, stk.…

Fortsæt med at læseEjendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
Read more about the article Ejendomsadvokaten: Momsreguleringsforpligtelsen ved salg af nyopførte ejendomme
Søren Kopp, Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

Ejendomsadvokaten: Momsreguleringsforpligtelsen ved salg af nyopførte ejendomme

Vi har tidligere skrevet om moms ved køb og salg af byggegrunde. I denne uges artikel kommer vi nærmere ind på momsreguleringsforpligtelsen i forbindelse med salg af en nyopført bygning.…

Fortsæt med at læseEjendomsadvokaten: Momsreguleringsforpligtelsen ved salg af nyopførte ejendomme
Read more about the article Ejendomsadvokaten: Muligheden for fri lejefastsættelse i nyopførte bygninger
HENRIETTE BJERG Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

Ejendomsadvokaten: Muligheden for fri lejefastsættelse i nyopførte bygninger

For en potentiel køber af en udviklingsejendom med henblik på opførelse af nybyggeri og efterfølgende udlejning til private lejere, er det vigtigt at være opmærksom på forhold, der kan forhindre…

Fortsæt med at læseEjendomsadvokaten: Muligheden for fri lejefastsættelse i nyopførte bygninger
Read more about the article Ejendomsadvokaten: Det ulovregulerede gæsteprincips betydning i ejendomstransaktioner
Søren Kopp, Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

Ejendomsadvokaten: Det ulovregulerede gæsteprincips betydning i ejendomstransaktioner

Når en ejendom erhverves med henblik på udvikling, kan køber risikere selv at skulle bekoste ledningsomlægninger, hvis det såkaldte gæsteprincip er fraveget. Dette bør derfor undersøges allerede under due diligence-fasen…

Fortsæt med at læseEjendomsadvokaten: Det ulovregulerede gæsteprincips betydning i ejendomstransaktioner
Read more about the article Ejendomsadvokaten: Kommuners krav om private sikringsrum
Søren Kopp, Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

Ejendomsadvokaten: Kommuners krav om private sikringsrum

Som en konsekvens af krigen i Ukraine har beskyttelsesrum fået fornyet opmærksomhed hos kommunerne. Vi ser, at ejere af større ejendomme i øjeblikket skal bekræfte antallet af sikringsrum i deres…

Fortsæt med at læseEjendomsadvokaten: Kommuners krav om private sikringsrum
Read more about the article Ejendomsadvokaten: Bæredygtige ejendomme – en fælleseuropæisk forståelse 
HENRIETTE BJERG Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

Ejendomsadvokaten: Bæredygtige ejendomme – en fælleseuropæisk forståelse 

Med sit nye klassificeringsværktøj, den såkaldte taksonomi-forordning, tager EU et stort skridt imod en fælleseuropæisk definition af bæredygtighed. De nye regler henvender sig som udgangspunkt til den finansielle sektor, men…

Fortsæt med at læseEjendomsadvokaten: Bæredygtige ejendomme – en fælleseuropæisk forståelse 
Read more about the article De nye tilbudspligtsregler: Hvad skal branchens aktører være opmærksomme på?
Søren Kopp, Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

De nye tilbudspligtsregler: Hvad skal branchens aktører være opmærksomme på?

Indenrigs- og Boligministeriet har offentliggjort et lovudkast vedrørende ændringer i lejelovens tilbudspligtsregler, der kan få stor betydning for ejendomstransaktionsmarkedet og dettes aktører.    Udkast til nye regler om tilbudspligtSom en…

Fortsæt med at læseDe nye tilbudspligtsregler: Hvad skal branchens aktører være opmærksomme på?
Read more about the article Ejendomsadvokaten: Omsættelighedsbegrænsninger i ejendomstransaktioner
Søren Kopp, Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

Ejendomsadvokaten: Omsættelighedsbegrænsninger i ejendomstransaktioner

Det hænder undertiden i ejendomstransaktioner, at der er hindringer i vejen for købet i form af omsættelighedsbegrænsninger. I forbindelse hermed bør en køber under due diligence-processen søge afklaret, om der gælder…

Fortsæt med at læseEjendomsadvokaten: Omsættelighedsbegrænsninger i ejendomstransaktioner
Read more about the article Ejendomsadvokaten: Moms i ejendomstransaktioner
HENRIETTE BJERG Advokat og partner i Bruun & Hjejles afdeling for fast ejendom. Bruun & Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.

Ejendomsadvokaten: Moms i ejendomstransaktioner

Spørgsmålet om moms i ejendomstransaktioner kan i visse tilfælde kræve en videregående undersøgelse af de faktiske omstændigheder. En eventuel momspligt, som der ikke er taget højde for i de indledende…

Fortsæt med at læseEjendomsadvokaten: Moms i ejendomstransaktioner