Bruun & Hjejle

Ejendomsadvokaten: Moms i ejendomstransaktioner

Spørgsmålet om moms i ejendomstransaktioner kan i visse tilfælde kræve en videregående undersøgelse af de faktiske omstændigheder. En eventuel momspligt, som der ikke er taget højde for i de indledende forhandlinger mellem parterne, kan nemlig have afgørende betydning for transaktionens videre forløb.  Køb og salg af fast ejendom er som udgangspunkt momsfrit, medmindre der er …

Ejendomsadvokaten: Moms i ejendomstransaktioner Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelsesloven indeholder en række bestemmelser, som indskrænker ejers rådighed over fast ejendom, herunder forskellige bygge- og beskyttelseslinjer. I denne uge zoomer vi ind på skovbyggelinjer og sø- og åbeskyttelseslinjer, samt hvordan disse håndteres i transaktioner. SkovbyggelinjerDet følger af naturbeskyttelseslovens § 17, at der ikke må etableres bebyggelse eller lignende inden for en afstand af 300 …

Ejendomsadvokaten: Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Tidsbegrænsede erhvervslejekontrakter i ejendomstransaktioner

I arbejdet med ejendomstransaktioner møder man erhvervslejekontrakter i mange forskellige former og størrelser, afhængigt af transaktionens omfang og karakter. I denne uge sætter vi fokus på tidsbegrænsede erhvervslejekontrakter og deres relevans i transaktionssammenhæng. Hvornår kan man tidsbegrænse en lejeaftale?Adgangen til at tidsbegrænse lejeaftaler er ikke fuldstændig fri, idet tidsbegrænsningen på indgåelsestidspunktet skal være begrundet i …

Ejendomsadvokaten: Tidsbegrænsede erhvervslejekontrakter i ejendomstransaktioner Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Jordforurening i ejendomstransaktioner: Hvem er ansvarlig?

I forbindelse med due diligence-processen i en ejendomstransaktion bør køber søge afklaret, om der er jordforurening på ejendommen. Dette skyldes, at køberen potentielt kan holdes ansvarlig og påføres forpligtelser for forurening, som sælger har forårsaget. Forureneren betaler-princippet Den retlige regulering af spørgsmålet, om hvem der bærer ansvaret for jordforurening, findes hovedsageligt i jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. …

Ejendomsadvokaten: Jordforurening i ejendomstransaktioner: Hvem er ansvarlig? Læs mere »

Ejendomsadvokaten: ESG i ejendomstransaktioner

Investorer på ejendomsmarkedet fokuserer i stigende grad på, om ejendomme lever op til ESG-kravene. Det giver købere og sælgere mulighed for at profilere sig som grønne og socialt ansvarlige, men da indholdet af ESG kan diskuteres, bør man også være opmærksom på faldgruberne.  Ejendomme kræver som bekendt relativt store ressourcer at etablere, drifte og vedligeholde, det …

Ejendomsadvokaten: ESG i ejendomstransaktioner Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Beskyttelse af informationer i ejendomstransaktioner

De fleste kommercielle aftaleforhold indeholder regulering, der begrænser parternes videregivelse af informationer modtaget fra den anden part som led i aftaleforholdet – det gælder også ejendomstransaktioner. Men hvordan udformes denne regulering mest hensigtsmæssigt? Ved alle større ejendomstransaktioner vil navnlig køber uundgåeligt komme i besiddelse af forretningssensitive informationer om forhold vedrørende ejendommen og sælger, bl.a. ved …

Ejendomsadvokaten: Beskyttelse af informationer i ejendomstransaktioner Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Regulering af erhvervslejens betydning for ejendomstransaktioner 

Ved køb af en ejendom med et eller flere eksisterende erhvervslejemål er det vigtigt at være særligt opmærksom på lejekontraktens vilkår. Særligt vilkår om lejens fastsættelse og regulering kan have betydning for købers formål med transaktionen.  Ved komplekse ejendomstransaktioner, hvor køber ønsker at erhverve en ejendom med eksisterende erhvervslejemål, er det i forbindelse med due …

Ejendomsadvokaten: Regulering af erhvervslejens betydning for ejendomstransaktioner  Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Byggetekniske forhold af betydning for ejendomstransaktioner

Ved overdragelsen af en ejendom er det vigtigt for en potentiel køber at være særligt opmærksom på ejendommens byggetekniske forhold, der kan have betydelig indflydelse på købers påtænkte anvendelse. Ved gennemførelse af købers due diligence-undersøgelser i forbindelse med en transaktion af fast ejendom tilstræber den mulige køber at foretage undersøgelser af ejendommen, der er nødvendige …

Ejendomsadvokaten: Byggetekniske forhold af betydning for ejendomstransaktioner Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Forward Purchase-modellen – boligbyggeri, lejegarantier og aflevering

Anvendelse af Forward Purchase-modellen i boligbyggeri indebærer både fordele og ulemper, som bør håndteres i overdragelsesaftalen. Investor bør blandt andet sikre sig, at der skabes tilstrækkelig klarhed i udlejningsprocessen, som eventuelt kan suppleres med en egentlig lejegaranti. Aktiviteten på ejendomsmarkedet er fortsat høj, og vi ser i højere grad, at investorerne søger mod Forward-Purchase-projekter ved …

Ejendomsadvokaten: Forward Purchase-modellen – boligbyggeri, lejegarantier og aflevering Læs mere »

Ejendomsadvokaten: Ejendomsdatarapporters betydning for ejendomstransaktioner 

Når en ejendom skal overdrages, er det vigtigt for en potentiel køber at være opmærksom på eventuelle byrdefulde forhold i ejendomsdatarapporten, der kan være en udfordring for realiseringen af købers formål med transaktionen. Vi har tidligere skrevet en artikel om due diligence-undersøgelser ved komplekse ejendomstransaktioner. Som led i en due diligence-undersøgelse bliver et væld af …

Ejendomsadvokaten: Ejendomsdatarapporters betydning for ejendomstransaktioner  Læs mere »