Ifølge boligminister Kaare Dybvad er det ikke muligt at lave særlovgivning i Danmark for så vidt angår et krav om dokumentation af produktdata i byggematerialer. Derfor arbejder man i branchen lige nu efter princippet om gulerod frem for pisk. (Foto: Claus Bech)

Hvis man tror, at renovering af den eksisterende bygningsmasse handler om håndører, kan man godt tro om igen. Da Coronakrisen for alvor slog igennem, dispenserede Finansministeriet i samarbejde med Kommunernes Landsforening for anlægsloftet, hvilket for alvor satte skub i renoveringsindsatsen.

Rapportens konklusion på materialeniveau
Isoleringsmateriale:
• Det er klimamæssigt rentabelt at efterisolere de dele af bygningen, som i forvejen har ingen eller kun moderat isolering.
• Man kan bedst reducere eksisterende bygningers klimaaftryk ved at vælge isoleringstype og beklædningsmateriale baseret på en livscyklusvurdering (LCA).

Solceller: 
• Der er stor forskel på solcellers klimamæssige fodaftryk og på deres evne til at skabe et klimamæssigt break-even ved produktion af grøn strøm. Tyndfilmceller er generelt mere klimaeffektive end krystallinske celler.
• Krystallinske celler har forbedret klimaeffektivitet, hvis de er produceret med grøn energi og er minimeret i tykkelse.

Vinduer: 
• Ruder udgør den største andel i vinduers klimapåvirkning. Derfor, jo færre antal ruder og jo tyndere glas, jo mindre er vinduets klimapåvirkning.
• 3-lagsruder mod nord og 2-lags ruder i resten af facaden kan være løsningen med den laveste klimapåvirkning i nogle bygninger.

Kilde: BUILD

PODCAST

MEST LÆSTE