Sponseret indhold

Det handler ikke om køn, men om diversitet

Kampen for at få flere kvinder ind i it-branchen er vigtig. Men den må ikke udvikle sig til en kønskamp. Det skal være en kamp for højere grad af diversitet i it-virksomhederne. En diversitet, der er en fordel for alle – både medarbejderne, virksomhederne og samfundet. (Illustration: Atea)

Af:

Hvordan gør man sig som it-virksomhed attraktiv i forsøget på at lokke flere kvinder til? Det arbejder man systematisk med hos Atea, der er Nordens største it-leverandør. Man ser det dog ikke som en kønskamp, men som en kamp for større diversitet på arbejdspladsen.

Debatten om, hvorvidt kønskvoter skal tages i brug som aktivt værktøj i forbindelse med ansættelsesprocedurerne i de danske virksomheder, har over de senere år bølget frem og tilbage. Meningerne har været endog ganske delte, men lige nu er konsensus formentlig, at kønslig diversitet på arbejdspladserne i videst mulige omfang bør udvikle sig naturligt.

Det må dog ikke kun blive ved snakken. Der skal aktiv handling til. Det mener Annette Otto, der er Senior Vice President for People, Brand & Sustainability i Nordens største it-leverandør Atea. Her gør man en stor indsats for at animere og inspirere kvinder til at søge ind i it-branchen.

95,3% af alle danske kvinder mener, at it og teknologi er vigtigt for det danske samfund

Fokus på kvalifikationer
”Desværre har debatten af og til været en smule skinger forstået på den måde, at den har skabt barrierer i stedet for forståelse. Vi vil meget gerne have flere kvinder ansat i vores virksomhed, og vi ser ligeledes meget gerne flere kvinder ansat i andre it-virksomheder. Men vel at mærke på en måde, så det bliver i et samspil mellem kønnene”, siger Annette Otto.

For hende er det altså væsentligt at pointere, at kvinderne ikke skal ansættes på bekostning af mændene. En ansættelsesproces handler i hendes optik stadig om at finde den bedst kvalificerede til jobbet.

Skal have et kærligt skub
”Som virksomhed mener jeg, vi har en forpligtelse til at rekruttere bredt samt have fokus på diversiteten, og da kvinder måske er knapt så karrierefrembrusende som mænd, er vi en gang imellem nødt til at give dem et kærligt skub. Ellers er der risiko for, at de ganske enkelt forsvinder allerede i ansættelsesprocessen”, forklarer Annette Otto.

Endnu engang pointerer hun imidlertid, at hun bestemt ikke mener, kvinderne skal have positiv særbehandling, men at de skal have mulighed for at blive vurderet på lige vilkår med mændene. 

Er kommet op af kælderen
”Desværre er it-branchen i udpræget grad stadig en mandeverden, men it i dag handler om andet end cola, pizza og hardcore kodning i en mørk kælder. Klicheen er afløst af en verden, hvor it spiller en endog meget stor rolle i vores samfund”, uddyber Annette Otto. 

Med det mener hun, at it i dag står i stærk kontrast til den støvede opfattelse af it som en højteknologisk og kryptisk infrastruktur, som de færreste forstår. I dag indgår it i alles hverdag som det ubetinget vigtigste redskab – både i arbejdslivet og privatlivet

Mere end blot computere
”Hele vores hverdag er båret af it i en eller anden sammenhæng, og den udvikling håber jeg kan være med til at øge kvinders interesse for at bidrage med deres brede kompetencer, siger Annette Otto og føjer til, at også for virksomhederne og hele det danske samfund spiller it en stadig større rolle. 

Den digitale transformationsproces, virksomhederne gennemlever netop i disse år, har for alvor skabt et sweetspot, hvor teknologi og forretningsstrategi mødes, så på det område er it ligeledes løftet op fra blot at være ettaller og nuller til at være et redskab, der har indflydelse på alle aspekter af vores samfundsstruktur.

Kvinder som rollemodeller
”Derfor er det komplet uinteressant, hvorvidt kvinder har lyst til at sidde i en mørk kælder og kode. Til gengæld er det meget interessant, hvorvidt de har lyst til at være med til at præge udviklingen i vores samfund, og det er jeg ret sikker på, de har”, siger Annette Otto. Udfordringen er så blot at få solgt budskabet til kvinderne.

Det gør man en stor indsats for hos Atea, hvor man bl.a. aktivt bidrager med målrettede aktiviteter i Folkeskolen såsom Coding Class og Girls in Science med henblik på at øge interessen for it. 

Derudover bruger virksomheden sine egne kvinder som rollemodeller i branchen for at skabe viden om branchen samt nedbryde myter.  

Til gavn for virksomheden
”Når vi så aktivt arbejder for at få flere kvinder ind i it-branchen, er det ikke blot til gavn for kvinderne selv, men så sandelig også til gavn for mændene samt ikke mindst for virksomhederne”, uddyber Annette Otto. En virksomhed, der er mangfoldig, bliver nemlig en bedre virksomhed, siger flere undersøgelser.

Derfor er hun ikke i tvivl om, at det er tid til et opgør med den udbredte tendens til, at virksomhederne helst ansætter medarbejdere med samme profil som de medarbejdere, der allerede ér ansat. Hvis en virksomhed skal udvikle sig, giver det nemlig ikke megen mening at have medarbejdere, der altid er enige i alting.

Handler om mere en kønnet
”Diversitet handler ikke blot om køn, men om baggrund, holdning og personlige egenskaber og det at sammensætte en kreds af medarbejdere, der kan anlægge forskellige perspektiver på virksomhedens udfordringer. Det er med til at skabe innovation og dynamik”, forklarer Annette Otto, som slår på tromme for den inkluderende personalepolitik.

Opfordringen er at styrke det underrepræsenterede køn, hvis der f.eks. er tale om en jobfunktion, som typisk besættes med en kvinde, bør der gøres en indsats for at få mændene til at søge. Diversitetsindsatsen skal altså køre begge veje, mener hun. ”Vi træner både mandlige og kvindelige ledere i at spotte egne forudindtagede holdninger i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere”.

Et paradigmeskift over tid
Hun erkender dog, at set med toplederens briller, sker tingene ikke bare af sig selv. Indsatsen for at styrke den kvindelige repræsentation i medarbejderstaben kræver ikke blot motivation af kvinderne, men også en indsats for at ændre mindsettet blandt de mandlige ansatte. Der er således tale om et paradigmeskift, som kræver tid.

”Hvor lang tid, der går, før vi når helt i mål, tør jeg ikke sige, men jeg synes, vi er nået et godt skridt på vejen. Blandt andet fordi it i dag ikke kun handler om teknik, men også om kreativitet, design og brugervenlighed. På de områder er jeg sikker på, at kvinderne kan og vil spille en markant samt afgørende faktor”, slutter Annette Otto.

En kontinuerlig og vedholdende indsats

Ifølge Annette Otto er kvinderne fortsat kraftigt underrepræsenteret i den danske it-branche. Kun 24 pct. af medarbejderne er kvinder, mens de kun udgør 30 pct. af de studerende på it-uddannelserne. Antallet af de kvinder, der er ansat hos Atea, svarer nogenlunde til landsgennemsnittet, men til gengæld udgør de her 33 pct. af direktionens medlemmer. Indsatsen i forhold til kvinderne stopper dog ikke ved ansættelsen. I det efterfølgende karriereforløb gør Atea ligeledes en indsats for at styrke den rolle, kvinderne indtager på arbejdspladsen, såvel fagligt som personligt. Det sker blandt andet i form af et nystartet mentorprogram, der lige som målrettet lederudvikling også er en del af virksomhedskulturen. Eksternt støtter man blandt andet op om arbejdet i Girls In Science samt de Coding Class projekter, der afvikles i folkeskolen for at skabe øget interesse for programmering og it.

Ateas konkrete initiativer

  • Atea er aktiv deltager i initiativer, som hjælper unge piger til at øge interessen for STEM-fagene f.eks. Girls in Science, Coding Class etc.
  • Atea er aktiv i debatten for at få flere kvinder ind i it-branchen. Det sker blandt andet via debatindlæg, foredrag om emnet, analyser og eksponering af Ateas egne kvindelige medarbejdere på sociale medier.

Læs mere her www.atea.dk/kvinder-i-it

For Atea er det et strategisk indsatsområde, at flere kvinder skal søge til og ansættes i it-branchen. Vi har et samfundsmæssigt ansvar med henblik på at styrke diversitet

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
Screenshot 2024-03-13 at 08.23
Cybersikkerhed Epaper
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Det siger kvinderne selv om it-branchen

Atea har lavet en analyse, der sætter fokus på nogle af årsagerne til, at kvinderne holder sig tilbage, når det gælder søgning til jobbene i it-branchen. Den viser at:

  • 52 pct. mener det er for stillesiddende arbejde.
  • 22 pct. mener jobbet vil være for svært.
  • 20 pct. mener branchen tæller for få kvinder.
  • 18 pct. mener det er en branche,
    hvor der arbejdes meget.

Undersøgelsen dokumenterer således behovet for et opgør med en række myter og fordomme. Atea ønsker sammen med resten af it-branchen at inspirere unge kvinder til at søge karriere i denne. Målet er at ændre mindsettet og gøre op med fordomme samt bevise, at it-branchen også er for kvinder.

Atea er en moderne arbejdsplads med plads til diversitet samt det hele menneske, og ambitionen er at være frontløber med henblik på at skabe diversitet blandt de ansatte. Udover indsatsen for at få flere kvinder ind i it-branchen generelt set arbejdes der specifikt på at få flere kvindelige ledere i Atea. En proces, der bakkes op af en række initiativer.

(Kilde Atea: www.atea.dk/kvinder-i-it/)

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...