Sponseret indhold

MiljøLogistik tager gerne skraldet for de danske virksomheder

2--

Af:

Med udgangen af 2022 træder den nye affaldsbekendtgørelse i kraft. Og med den kravet om, at alle danske virksomheder skal affaldssortere efter samme kriterier som husholdningerne. Men med op til 12 forskellige affaldstyper kan det blive en pladsmæssig udfordring for virksomhederne. Sådan lyder det fra MiljøLogistik, som er klar med en løsning.

844 kilo. Så meget husholdningsaffald producerer vi per indbygger om året her i landet. Det gør os til intet mindre end europamestre i skrald. En meget lidt flatterende titel, og derfor giver det god mening i endnu højere grad at se affaldet som en værdifuld ressource, såvel hjemme i husholdningen som i erhvervslivet. Så i stedet for at brænde det af, skal det sorteres – og sorteres korrekt – så det er endnu højere grad kan genanvendes og genbruges. Og målsætningen er klar: Inden 2030 skal vi have opnået en genanvendelse på 80% samt en reduktion af affald på 20%. Vi skal med andre ord have knækket affaldskurven. Og netop derfor blev affaldsbekendtgørelsen vedtaget i december 2020. Det stiller en række krav til os danskere – og ikke mindst dansk erhvervsliv. Og for nogen er det lidt af en udfordring. Det fortæller Thomas Taagaard Christensen, administrerende direktør i MiljøLogistik. Her har man specialiseret sig i affaldsløsninger for det danske erhvervsliv. 

”Lidt vel voldsomt med de mange containere…” 
”Der er en del virksomheder, der synes, det bliver lidt vel voldsomt med de mange affaldscontainere det kræves, hvis de skal efterleve lovkravet. Skal der sorteres i op mod 12 forskellige fraktioner, så kræver det jo alt andet lige en del containere for slet ikke at tale om plads til dem, hvilket kan blive på bekostning af vigtig lagerplads.” 

Og det er ifølge ham netop udfordringen de danske virksomheder står midt i. Netop derfor har man hos MiljøLogistik udviklet et særligt affaldskoncept til de virksomheder, der enten ikke har plads eller behov for et større opbud af affaldscontainere, men som samtidig ønsker at efterleve kravene om sortering. Det består ganske enkelt af ruller af gennemsigtige plastiksække med gældende piktogrammer, så man som kunde aldrig er i tvivl om, hvilke der eksempelvis er til glas, metal eller plastikaffald. Man behøver dermed ikke have store containere stående, men kan i stedet tage en plastiksæk, når behovet for at smide tekstilaffald, plastikaffald, glas eller andet ud. Og når posen er fuld, tager man blot en ny i rullen. 

Stor forskel i typen af affald for hver virksomhed 
Fordelen er ifølge Thomas Taagaard Christensen klar: ”Hos MiljøLogistik ved vi, at det ikke er alle virksomheder, der har de samme behov for at sortere. Hvor nogle fortrinsvis har brug for at sortere pap og plastik, er der andre, der i stedet skal sortere større mængder tekstil- eller metalaffald. Samtidig er der også stor forskel på, hvor store mængder de enkelte virksomheder sorterer hver især, ligesom der kan være forskel fra uge til uge i den enkelte virksomhed. Har man for eksempel kun ganske lidt glasaffald, kan det derfor godt virke lidt omsonst selv med en lille container.” Poserne fra MiljøLogistik er derfor et yderst velkomment alternativ til affaldscontainere. Og de er naturligvis fremstillet af Fair-Plastic genbrugsplast. Så på den måde får kunderne faktisk deres affald tilbage i form af nye sække de kan sortere nyt affald i, som således indgår i en hel cyklus. 

Metalbure med kræs for detaljen 
Det nye affaldskoncept er således gennemtænkt ned til mindste detalje. Det gælder ikke blot selve plastiksækkene, men også indsamlingen af dem. Hvor man sædvanligvis indsamler sorteret affald i med en bil pr. affaldstype for ikke at blande affaldet, når det først er sorteret, så kan man med denne løsning nøjes med blot en bil til det hele. ”Når vi afhenter det indsamlede affald i plastiksække, kan vi nøjes med en bil til det hele. Den er nemlig udstyret med metalbure på ladet – et til hver type affald. Derved holdes det klart adskilt og kan hentes på en gang, hvorved vi ikke alene sparer tid, men også sparer miljøet for unødig CO2-udledning,” forklarer Thomas Taagaard Christensen. Det nye tiltag inden for affaldssortering er udarbejdet i samarbejde med blandt andre COOP og Ragn-Sells, og har været på tegnebrættet siden 2020, men er nu ved at blive implementeret ude i virksomhederne. Blandt andet i dagligvarebranchen, hvor man ifølge Thomas Taagaard Christensen har taget meget positivt imod den. Det er derfor et koncept, man forventer sig meget af – både hos virksomhederne og hos MiljøLogistik.


MiljøLogistik har – som navnet også antyder – meget stort fokus på miljøet, men har samtidig en vision om, at være i front, når det gælder kvaliteten i de ydelser, vi tilbyder vores kunder.

MiljøLogistik udbyder miljørigtige og omkostningseffektive affaldsløsninger, som understøttes af et gensidigt fastlagt kvalitetsniveau i serviceydelserne. Dette kvalitetsniveau monitoreres og afstemmes på løbende opfølgningsmøder med den enkelte kunde.

MiljøLogistik er ISO-certificeret, ligesom de enkelte alliancepartnere også har egne ISO-certificeringer, som dokumenterer standarder for kvalitet og miljø.

Læs mere på www.miljoelogistik.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
EZ_12-08-19_BII_9369
En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme
digital transformation concept in business, disruption
Coronakrisen har lært os meget om digitalisering

Læs også

jesper-kronborg-1-YW50TUdzdTFxUm9zNHlXUFNUYnRLalVXWEZFPQ2
Grøn mobilitet: Luft – og vandvejen skal tænkes ind i det samlede mobilitetssystem
Infrastruktur og mobilitet handler ikke kun om asfalt og skinner. Det handler også om vand og luft. Grundlæggende handler det om at...
marcin-jozwiak-ecFJuOx0WrY-unsplash
Vejen mod en grønnere tung transport
Dansk Erhverv offentliggjorde for nyligt vores oplæg til en grøn mobilitetsplan. Det gjorde vi, fordi det er bydende nødvendigt, at...
Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...