Vejen mod en grønnere tung transport

Af:

Dansk Erhverv offentliggjorde for nyligt vores oplæg til en grøn mobilitetsplan. Det gjorde vi, fordi det er bydende nødvendigt, at vi får skabt rammerne for en mere effektiv, konkurrencedygtig og grøn mobilitet i Danmark. Et af de mange elementer i oplægget er vejgodstransporten, og hvilket potentiale der ligger for den grønne omstilling af denne sektor.

Skrevet af: Jesper Kronborg, Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport


Vi har brug for en grøn mobilitetsplan. Så simpelt kan det siges. Og hvorfor så det?

Forklaringen er sådan set lige så simpel. Et samfund med effektiv mobilitet er et samfund, der nyder høj velstand og en stærk sammenhængskraft. Effektiv mobilitet er altså med til at skabe vækst og arbejdspladser og til at binde Danmark tættere sammen. I Dansk Erhverv betragter vi derfor også mobilitet som et centralt rammevilkår for danske virksomheder, fordi det er med til at øge konkurrenceevnen, udvikle nye arbejdspladser og give danskerne de bedste muligheder for at komme fra A til B.

Men det er ikke længere nok, at mobiliteten er effektiv og konkurrencedygtig. Den skal naturligvis også være grøn. Nogle har den holdning, at løsningen på transportsektorens klimaaftryk er, at vi skal rejse mindre og transportere færre varer. Dansk Erhverv har den modsatte holdning. Vi ser et helt anderledes potentiale for at fastholde og udvikle mobiliteten. Det forudsætter blandt andet, at vi satser på grønne drivmidler, at vi udnytter de teknologiske muligheder som byder sig, og at vi indretter et transportsystem, hvor vi udnytter det fulde potentiale ved de enkelte mobilitetsformer og synergierne i deres samspil med hinanden.

Hvis vi for eksempel lykkes med at få flere op på cyklen eller over i den kollektive transport, så bliver der mere plads til godstransporten på vejnettet i de store byer, som jo netop ikke har lige så mange alternativer som borgerne til deres transport. Den danske vejgodstransportbranche er en vigtig del af dansk økonomi. Der er ca. 91.000 fuldtidsbeskæftigede knyttet til branchen, som desuden bidrager med 80 mia. kr. til dansk bruttonationalprodukt og som eksporterer for ca. 26 mia. kr. Modsat persontransporten har den nationale godstransport ikke mange alternativer end lastbiler, blandt andet fordi der er en naturlig kapacitetsgrænse på jernbanen, Derfor er vejgodstransporten afhængig af et veludbygget vejnet med så lav trængsel som muligt. En grøn mobilitetsplan bør derfor se på, hvordan der skabes kapacitet på vejnettet til vejgodstransporten og ikke mindst, hvordan den omstilles til emissionsfri transport.

Nogle af løsningerne på den korte bane med åbenlyse kapacitets- og produktivitetsgevinster er der allerede truffet politisk beslutning om. Det drejer sig blandt andet om at øge lastbilernes vægt og dimensioner samt forsøget med dobbelt-trailere. Med disse initiativer kan der fragtes mere gods pr. lastbil, og det giver en mærkbar klimaeffekt og reducerer antallet af lastbilkørsler på vejene og dermed udnyttes infrastrukturen bedre, og trængslen mindskes. På sigt er der store samfundsøkonomiske gevinster ved at få taget beslutning om øget vægt på 7- og 8-akslede vogntog og at udbrede vejnettet for dobbelt-trailere til hele modulvogntogsnettet samt sikre adgangen til for eksempel lufthavne og havne og til vores nabolande. Derudover er der også et potentiale i såkaldte eTrailers, der kan forlænge både el- og diesellastbilers rækkevidde og derved bidrage til at reducere CO2.

Men vi kommer naturligvis ikke i mål ved kun at se på lastbilernes fysiske størrelse. Vi bliver også nødt til at se på drivmidler og infrastrukturen hertil. Hvis ikke den fornødne tank- og ladeinfrastruktur etableres langs vejnettet, er der intet incitament til at investere i elektriske eller brintlastbiler. Regeringen har siden sin tiltrædelse strammet reguleringsskruen ret markant for branchen. Nu til en grad, hvor den ikke kan eller i hvert fald ikke bør strammes mere. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at Dansk Erhverv ikke nødvendigvis er modstander af vejafgiften og dieselafgiften. Men det er en absolut forudsætning for vores opbakning, at hele provenuet for afgifterne går tilbage til branchens grønne omstilling. En samlet branche har bl.a. foreslået tilskud til transporterhvervets investering i egne ladefaciliteter på hjemadressen, depotet eller terminalen og til køb af ellastbiler.

Også rækkevidden for de tunge el-køretøjer er stigende. Dog er teknologien til de helt lange ture og de tungeste transporter endnu ikke helt på plads, men de teknologiske muligheder flytter sig konstant. Når det til gengæld kommer til ture inden for Danmark vil langt det meste trafikarbejde på sigt kunne klares med batterielektriske lastbiler og busser. Omstillingen af skraldebiler, distributionskørsel og varelevering i byzoner er allerede godt i gang ligesom by- og rutebuskørsel. Så selvom vi altså ikke er mål endnu med den grønne omstilling af den tunge transport, så ligger der mange spændende perspektiver.

Det er derfor, vi siger, at der er behov for en grøn mobilitetsplan. En mobilitetsplan som ser på transportsystemet i et holistisk perspektiv, hvor alle mobilitetsformer kommer i spil og supplerer hinanden, og hvor de rette rammevilkår tilvejebringes således, at alle de mange gode teknologiske løsninger og grønne drivmidler kan komme på markedet. I sidste ende handler det om at sikre en mere effektiv og konkurrencedygtig mobilitet – og ikke mindst grøn. Også for den tunge transport.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

jesper-kronborg-1-YW50TUdzdTFxUm9zNHlXUFNUYnRLalVXWEZFPQ2
Grøn mobilitet: Luft – og vandvejen skal tænkes ind i det samlede mobilitetssystem
Infrastruktur og mobilitet handler ikke kun om asfalt og skinner. Det handler også om vand og luft. Grundlæggende handler det om at...
Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...
Bring 2
BRING ØGER FARTEN PÅ OMSTILLINGEN TIL ELBILER
Allerede i dag leverer Bring pakker til 1,4 mio. danskere med el-drevne varebiler, og siden 2012 har koncernen reduceret CO2-udledningen...