Sponseret indhold

Sådan kan du digitalisere den dygtige værkfører i produktionsvirksomheden

DetectIT udsnit--

Af:

Opstartsvirksomhed fra Randers har udviklet digital sladrehank til opdagelse af fejl og forstyrrelser i maskiner og produktionsapparat. Det er tilstandsbaseret vedligehold, som både er godt for klimaet og økonomien.

Det hele begyndte i USA, hvor E-MBA Peter Jensen Hyldgaard havde arbejdet med papirfabrikker i nogle år. Det undrede danskeren, at selv helt nye og topmoderne papirfabrikker så ofte var ramt af nedbrud. Det viste sig, at endda større nedbrud i mange tilfælde skyldtes defekt på en enkelt komponent.

”Jeg husker tydeligt, at jeg sagde til mig selv ’det kan da ikke passe, det må kunne gøres bedre,’” forklarer Peter Jensen Hyldgaard.

Han analyserede på en række logninger fra papirfabrikkerne og andre produktionsanlæg, og rejste siden hjem til Danmark. Her gik han i tænkeboks med dygtige matematikfolk med tilknytning til Aalborg Universitet. De stillede sig selv opgaven, at udvikle software, som kan opdage anormaliteter i en produktion med henblik på varsling før små problemer udvikler sig til større problemer.

Stor indsamling af data i testfasen
Det krævede udvikling af en algoritme og indsamling af en meget stor mængde ”rigtig” data, som der igen og igen er blevet testet på. Samtidig stiftede Peter Jensen Hyldgaard firmaet Cedas til at tage vare på den nye opfindelse, som blev efterfulgt af omfattende softwareudvikling for at binde trådene sammen. I opbygningen og udviklingen af Cedas har Peter Jensen Hyldgaard haft følgeskab af personale- og kommunikationschef Leif Bols Østergaard samt Chef ingeniør Niels Ole Husum Sørensen. Opfindelsen har fået navnet DetectIT, og undervejs i den tre-fire år lange udviklingsfase har Peter Jensen Hyldgaard & co. mødt stor interesse fra Teknologisk Institut, Dansk Vedligeholdelsesforening og Fjernvarme Fyn. Desuden har en række virksomheder været på besøg hos Cedas, fordi de har været ganske nysgerrige på det nye produkt og perspektiverne heri. Ydermere har Innovationsfonden støttet udviklingen af opfindelsen økonomisk i et års tid.

Kombinatorik af data er afgørende
”Det interessante er, at viden og data som sådan findes i forvejen. Data bliver i almindelighed allerede opsamlet i stort tal fra mange målepunkter. Men det er kombinatorikken – hvordan datasæt bliver behandlet, analyseret og nyttiggjort, der er det unikke ved vores opfindelse,” siger Peter Jensen Hyldgaard.

DetectIT handler om at understøtte såkaldt predictive maintenance eller tilstandsbaseret vedligehold, hvor fabrikken først udskifter reservedele, komponenter og maskiner, når der rent faktisk er behov for det – og ikke efter et bestemt antal driftstimer.

”En række studier har vist, at mange komponenters levetid er betydelige længere end hvad producenterne garanterer. Det skyldes givetvis også en noget gammeldags garantitænkning, og at producenten vil dække sig ind, men det er ikke en effektiv ressourceudnyttelse, og det forhold, at produktionsvirksomheder verden over kasserer massevis af i øvrigt brugbare komponenter, er heller ikke godt for miljøet, klimaet og CO2-regnskabet,” understreger Leif Bols Østergaard.

Modstand fra komponentproducenter
Hyldgaard fortæller, at han mærker en vis modstand fra komponentproducenterne, som med den nuværende forretningsmodel lever af, at kunderne i vidt omfang køber flere komponenter til den løbende udskiftning end de i grunden har brug for.

”Men jeg tror, at bæredygtighedsdagsordenen før eller siden vil slå igennem, og foranledige nye forretningsmodeller og ny etik. Ligesom det er uetisk, at smide mad ud, så burde det også gøre sig gældende med fysiske produkter, der sætter et stort CO2-aftryk. Med tiden kunne man forestille sig, at komponentproducenterne i stedet for garantier for levetid, da leverer dokumentation for behov for udskiftning, og det kan opnås ved brug af smarte målinger,” siger Peter Jensen Hyldgaard. Udviklingen kan også blive understøttet af ny lovgivning og branchestandarder, der alt sammen vil have til formål at reducere CO2-udledningerne og det samlede forbrug.

”Vi vurderer, at vi i vidt omfang er first movers på området, når det handler om at skabe værdi fra data via en kontekstbaseret anomali detektion,” siger Peter Jensen Hyldgaard.

Kan gøre produktionen mindre afhængig af nøglepersoner
DetectIT kan også anvendes i andre sammenhænge end forudsigelse af nedbrud. Produktet kan nemlig benyttes til produktionsoptimering og kvalitetssikring. Fx kan en virksomhed nu optage en fremstillingsproces og automatisk sammenligne data, med denne som reference, på de følgende fremstillingsprocesser. Derved sikres det at fejl under produktionen opdages øjeblikkeligt i stedet for ved et manuelt senere gennemsyn. Alle emner i en given fremstillingsproces vil derfor være kvalitetskontrolleret og maskinen kan stoppes ved første fejl fremfor efter periode som kan give et stort ressourcespild. Brugen af DetectIT indeholder også et interessant organisationsperspektiv. Det handler om organisationers sårbarhed.

”Mange produktionsvirksomheder er dybt afhængige af, at nøglepersoner har styr på data og indgående kendskab til alle facetter af produktionen. Det er datafolk eller dataanalytikere, og qua deres spidskompetencer har de det med at være eftertragtede medarbejdere for mange virksomheder. Det kan være en eller to nøglepersoner, og hvis de smutter, så kan virksomheden være på spanden. Her er det en kæmpe fordel, at DetectIT reducerer denne sårbarhed, fordi driftsmønstre i den konkrete produktion bliver indlejret i softwaren og tolkning af data ikke længere kun beror på konkrete personers vurdering. Takket være et nemt brugerinterface kan alle, der betjener DetectIT, blive ledt hen til det rigtige sted i maskinparken, når systemet varsler, at en komponent skal udskiftes,” påpeger Leif Bols Østergaard.

Det indebærer samtidig, at DetectIT i nogle tilfælde kan overtage eller overflødiggøre dele af den ansattes kontrolovervågning. Det er ikke længere nødvendigt at rundere mange forskellige lokationer med maskiner, hvis det er muligt at få valide data fra målepunkterne i et digitalt og kontinuerligt format.

Hvad er DetectIT

DetectIT er en let integrerbar software, som opdager anomali i en maskine, produktion eller teknisk system. Det sker ved hjælp af sensordata og Machine Learning.

Man starter med at optage data fra en normal driftssituation i produktionsvirksomheden. DetectIT optager data fra udvalgte sensorværdier ved bestemte målepunkter. Det er vigtigt, at den normale driftssituation, der bliver optaget, som sådan er repræsentativ for maskinerne. Softwaren registrerer eller indlejrer denne maskintillærte viden i algoritmen.

Et intuitivt nemt brugerpanel, der har form som et speedometer, vil fortælle brugeren hvorvidt en måling indikerer konflikt mellem det aktuelt registrerede og den tillærte normalsituation. Et konfliktindeks vil slå ud, og indikere, hvor der er noget galt i produktionen. Denne varsling kan foregå via mail eller SMS eller via anden form for notifikation.

”Du kan sige, at vi så at sige har digitaliseret den dygtige værkfører, der kender alle lydene fra lejer og maskiner, går og lytter på det – og handler ud fra sin egen vurdering,” Peter Jensen Hyldgaard.

Se video https://bit.ly/3AFYFom

Cedas er grundlagt af E-MBA Peter Jensen Hyldgaard med det formål at være en erfaren og professionel partner inden for industriel automation og relaterede teknologier. Cedas er en opstartsvirksomhed, der er stiftet i 2017.

Læs mere på www.cedas.dk

Vi vurderer at vi er first movers på området, når det handler om at skabe værdi fra data via en kontekstbaseret anomali detektion.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Kundeudtalelse

”Dansk industri og teknisk ledelse har aldrig tidligere haft et softwareværktøj, som interaktivt fortæller vedligeholdelsesafdelingen, hvornår der skal skiftes kritiske reservedele ud – kun ved hjælp af i forvejen velkendt sensorteknologi. Investeringsmæssigt bør dette være interessant for de tekniske organisationer. Der er tale om software, som bliver koblet på eksisterende udstyr. Den tekniske organisation, som hidtil har måtte planlægge deres vedligehold ud fra mavefornemmelser og ressourcekrævende dataanalyser, kan nu i langt højere grad gøre brug af IoT og basere deres beslutninger på et bedre grundlag.” 

Peter Strini, Executive Global Network

Læs også

Emil_Drevsfeldt_Nielsen1
Virksomhedsleder, sådan skal du bruge dit rekord-overskud til at få hænder nok
Det er i disse dage, når ordrebøgerne er fulde, at danske virksomhedsledere bør kigge fremad. Lige nu arbejder medlemmer i Dansk Metal...
Ruben_Kilgast_2016 (6) (2)--
Vælg det bedste fra de bedste
Med åbne standarder inden for automationsområde er det slut med låsning til gamle, proprietære systemer og goddag til produktivitet,...
Søren Peter Johansen--
Automatisering - vigtigere end nogensinde før 
Globale pandemier, øgede transportpriser, krav om bæredygtighed og mangel på råvarer, energi og medarbejdere – og nu også krig...