NESTLÉ minimerer risikoen for børnearbejde gennem øget indtjening

Af:

Nestlé nye ”Indkomst Accelerations” plan sigter mod at forebygge børnearbejde, øge kakaobøndernes indtjening og sikre fuld sporbarhed i kakaoproduktionen.

Kakaobønder i Nestlés forsyningskæde møder dagligt systemiske udfordringer, fra fattigdom og klimaudfordringer til mangel på adgang til finansieller services og basal infrastruktur, så som rent vand, sundhedspleje og uddannelse. Disse faktorer kan lede til sociale udfordringer, så som børnearbejde. Ved at hjælpe familier med at opnå en løn der kan leves for (leveløn), forsøger projektet at forebygge fattigdom og børnearbejde.

Hvordan Nestlé hjælper kakaobønder med at opnå en løn, der kan leves for
Nestlés program for øget indtjening kombinerer træning og støtte med finansielle udbetalinger, der skal hjælpe landmændene med at opnå en løn der kan leves for. Programmet belønner kakaobønder, ikke bare for mængden og kvaliteten af deres kakaobønner, men også når de anvender praksisser der tilgodeser miljøet og det omkringliggende samfund.  Ved at sikre adgang til uddannelse, styrke kvinders position og udvikle avancerede landbrugspraksisser, vil Nestlés holistiske tilgang skabe bæredygtig udvikling i lokalsamfundene. 

Eksempler på praksisser, som Nestlé belønner gennem programmet, indeholder:

  • Skoletilmelding for alle børn i husstanden i alderen 6-16 
  • Implementering af god landbrugspraksis, f.eks. beskæring, der øger afgrødeproduktiviteten  
  • Udførelse af aktiviteter inden for skovlandbrug, f.eks. plantning af skyggetræer, der styrker bøndernes robusthed til at håndter udfordringer, der kan opstå i forbindelse med klimaforandringer 
  • Generering af indkomst gennem andet end kakaodyrkning. For eksempel ved at dyrke andre afgrøder, opdrætte husdyr som kyllinger og biavl eller gennem forarbejdning af andre produkter som kassava.

Der bygges videre på den indsamlede viden
Programmet bygger videre på det arbejde som Nestlé har gjort i mere end et årti, med at forbedre levestandarden for bønder i vores kakaoforsyningskæder. Nestlé anvender deres viden og indsigt fra Nestlés Cocoa Plan til at udvikle Nestlés nuværende tilgang, hvor de fokuserer på initiativer, der har vist at have en positiv påvirkning på bønderne og deres familiers levestandard, og har reduceret risikoen for børnearbejde. I løbet af det næste årti, vil Nestlé mere end tredoble den årlige investering i bæredygtighed i kakaoforsyningskæden. Ved at investere mere end 9 milliarder kroner vil Nestlé bygge videre på de fremskridt, der hidtil er opnået gennem Nestlé Cocoa Plan.  

Udvidelse af Nestlés program for øget indtjening til 160.000 kakaoproducerende familier
Baseret på løbende evaluering vil, hvad der startede som et pilotprojekt med 1.000 landmænd i Elfenbenskysten i 2020, skaleres og udvides i løbet af det næste årti. I 2030 er det derfor Nestlés ambition at nå ud til samtlige landmænd i deres globale kakaoforsyningskæde.

Incitamenter til direkte bonusudbetalinger, designet til at empower kvinder  
Ved at deltage i programmet og opnå de tilknyttede mål, vil kakaobønderne i løbet af de første to år kunne tjene op til 500 schweizerfranc om året i direkte bonusudbetalinger. I takt med at bøndernes indkomster vil stige gennem andre initiativer vil kontantbeløbet reduceres til 250 schweizerfranc. Indkomst accelerator programmet udbetaler kontanter direkte til kakaobønderne via en sikker mobiloverførsel. Kontanterne fordeles ligeligt mellem det mandlige og kvindelige overhoved for husstanden for at fremme ligestilling mellem kønnene, dele det økonomiske ansvar og opbygge mere modstandsdygtige husholdninger.

Samarbejde er helt afgørende 
Nestlés ambitiøse program ville ikke være muligt uden støtte og input fra vores mangeårige partnere. Sammen med IDH (The Sustainable Trade Initiative), ICI (International Cocoa Initiative), Rainforest Alliance, lokale og nationale regeringer og landmænd, vil Nestlé løbende måle, vurdere og styrke programmet så de kan fortsætte med at levere den bedst mulige støtte til landmændene og deres familier.    

Øget sporbarhed og gennemsigtighed
Parallelt med ovennævnte indsatser remodeller Nestlé deres indkøbsprocesser til at bygge på principper omkring ”segregation” så de kan spore helt tilbage til, hvor kakaobønnen kommer fra. Fra landbruget til fabrikken. Dette vil bidrage til øget gennemsigtighed i Nestles kakaoforsyningskæder. Nestle sigter mod at skabe varige forandringer og mod at transformere processerne for, hvordan de køber deres kakao. Dette vil hjælpe Nestle til at opnå fuld sporbarhed på deres kakaoprodukter inden for de næste fem år. Dette vil skabe større gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden, både internt i Nestlé og i hele chokoladebranchen.  Det vil samtidig give Nestlés forbrugere større indsigt i produkternes oprindelse. Dette er afgørende for effektivt at adresserer udfordringerne med børnearbejde i kakaoproduktionen. 

Programmet for øget indtjening kombinerer træning og støtte med finansielle udbetalinger, der skal hjælpe landmændene med at opnå en løn der kan leves for. Programmet belønner kakaobønder, ikke bare for mængden og kvaliteten af deres kakaobønner, men også når de anvender praksisser der tilgodeser miljøet og det omkringliggende samfund. Den holistiske synsvinkel er altså kernen i programmet.

Se mere her: www.nestle.dk/da/living-income

Mest læste på BusinessReview.dk

1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?

Projektets Tidslinje
Income Accelerator er et trinvis program, der blev lanceret som et pilotprojekt for 1.000 kakaobønder i 2020 på Elfenbenskysten. I løbet af 2022 indledes en testfase, som involverer 10.000 kakaoproducerende familier på Elfenbenskysten, og i 2024 vil den blive udvidet til også at omfatte Ghana, lige som konceptet rulles ud i den globale forsyningskæde. I 2030 er det meningen, at 160.000 kakaoproducerende familier på globalt plan skal være med i programmet.

Det rummer blandt andet et 4-punkts bonusprogram, der udløser 100 schweizerfranc for hvert af følgende fire aktiviteter: Børnene sendes i skole, plantning af skyggetræer, fokus på landbrugsmæssig praksis, f.eks. lugning, samt oplæring til andre indkomstformer med henblik på at gøre familien mindre sårbar. Opnås disse, udbetales yderligere 100 schweizerfranc. I alt kan altså udbetales 500 schweizerfranc årligt. Beløbet er udregnet efter hvor meget kakaobønder lige nu har i indkomst og, hvor meget der skal til før de opnår en løn, der er til at leve af (Leveløn/Living Income).

Læs også

Emil_Drevsfeldt_Nielsen1
Virksomhedsleder, sådan skal du bruge dit rekord-overskud til at få hænder nok
Det er i disse dage, når ordrebøgerne er fulde, at danske virksomhedsledere bør kigge fremad. Lige nu arbejder medlemmer i Dansk Metal...
Ruben_Kilgast_2016 (6) (2)--
Vælg det bedste fra de bedste
Med åbne standarder inden for automationsområde er det slut med låsning til gamle, proprietære systemer og goddag til produktivitet,...
Søren Peter Johansen--
Automatisering - vigtigere end nogensinde før 
Globale pandemier, øgede transportpriser, krav om bæredygtighed og mangel på råvarer, energi og medarbejdere – og nu også krig...