Sponseret indhold

Klimaudfordringer kan blive til grønne løsninger

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Af:

Mange af de udfordringer, som vi står i dag med på klimaområdet, kan blive løsninger for den grønne omstilling, hvis vi styrker samarbejdet, symbioserne og den cirkulære økonomi. Den vej til 2030 skal styrkes. Perspektiverne er store.

Da vi hos Aalborg Portland havde fornøjelsen af at stå i spidsen for ét af regeringens 13 klimapartnerskaber, fik vi en unik indsigt i udfordringerne men også mulighederne hos de energiintensive virksomheder. 

Først og fremmest leverer de virksomheder kritiske materialer, som vi hverken i dag eller i fremtiden kan klare os uden: Isolering, teglsten, asfalt, sukker, fødevarer, kemikalier, brændsler, glas og cement. 

Tidligere valgte man ofte at udflage produktion til andre lande, men nu handler det om at se på mulighederne for grøn omstilling. Det er faktisk hele præmissen for klimaloven om de 70% CO2-reduktion: Den skal ske uden at lukke produktion i Danmark.

Dernæst er de energiintensive virksomheder karakteriseret ved højtemperaturprocesser, som ikke kan elektrificeres, og som kræver store mængder energi. Det er uomgængeligt. Derfor er der brug for grønne brændsler og CO2-fangst. Men ikke mindst fik vi i dialogen med virksomhederne indsigt i mulighederne for at vende klimaproblemer til grønne muligheder. Lad mig her komme med en række eksempler.

Asfalt kan genbruges 100%, hvis den sorteres bedre, så vi ikke behøver at importere bitumen, og den rette asfalt kan nedbringe både støj og friktion, så bilerne bruger mindre brændstof. Tegl produceret af ler og med biogas giver stærke, vedligeholdelsesfrie mure og tage med lavt klimaaftryk, som kan holde og genbruges i hundredvis af år. 

Isolering kan også genbruges, produceres med grønne brændsler og nedbringer vores energiforbrug i husene. Shells raffinaderi i Fredericia leverer overskudsvarme til 23.000 husstande og går i gang med en omstilling til bioolie.

Hos Aalborg Portland dyrker vi de grønne muligheder i særlig høj grad. Mere end 600.000 tons ikke-genanvendeligt materiale erstattede i 2019 nye råstoffer og fossile brændsler. Vi leverer overskudsvarme til mere end 30.000 husstande, men har potentiale til at levere til 75.000. Det nye supersygehus køles med kulde fra vores kridtsø, hvor vi indvinder kridt – en kridtsø som på sigt bliver et rekreativt område for byens borgere. Og den CO2 vi udleder, vil kunne bruges til at producere grønne brændsler til fly og lastbiler.

Visionen for os er at kunne levere CO2-neutral cement i 2030 og have en CO2-neutral produktion i 2050. Og samtidig bidrage til den øvrige grønne omstilling af Danmark. Den indstilling til klimaudfordringerne fandt vi også hos de andre virksomheder i klimapartnerskabet. Samtidig identificerede vi en række barrierer.

Der er et stort ønske om at genanvende mere, men det kræver bedre sortering. Det var en del af klimaaftalen i juni. Nu venter vi på implementeringen, så der kan genanvendes mere.

Der er et meget stort ønske om at levere mere overskudsvarme – kun 4% af den industrielle overskudsvarme anvendes i dag! Og den kan accelerere udfasningen af fossile brændsler i fjernvarmen og vil nedbringe investeringerne i vedvarende energi. Afgiften, som har været en barriere, er nu blevet fjernet, men vil fjernvarmeselskaberne efterspørge overskudsvarmen?

Der er et uundgåeligt behov for grønne brændsler, men den nuværende produktion er alt for lille og priserne er høje. Det arbejdes der på, men er satsningen stor nok? En stimulering af efterspørgslen med krav til bæredygtighed i offentlige udbud og produktstandarder vil skubbe på omstillingen. Det sætter regeringen nu fokus på, men krav er ikke nok, der skal også være budget til det, hvis den grønne løsning koster mere.

Endelig blev der med klimaaftalen i juni sat to streger under, at der skal satses på CO2-fangst. Det blev igen understreget med regeringens klimaprogram og forskningsudspil her i september. Men vil regeringen gå lige så langt, som i Norge, hvor regeringen vil støtte 80% af anlægs- og driftsomkostningerne til CO2-fangst på et forbrændingsanlæg i Oslo og en cementfabrik?

Mulighederne er ad libitum, men vi skal – sammen – håndtere udfordringerne og barriererne. Netop det var kernen i den aftale, som Aalborg Portland indgik med regeringen tidligere i år: Hvordan kan vi i fællesskab reducere med mere end 30% i cementproduktion? 

Løsningerne kræver de rette rammevilkår og offentligt-privat partnerskab og samarbejde. Vi kan alene ikke levere de løsninger. Men sammen kan vi. Sammen kan vi nå de 70% i 2030.

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
EZ_12-08-19_BII_9369
En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme
digital transformation concept in business, disruption
Coronakrisen har lært os meget om digitalisering

Læs også

Emil_Drevsfeldt_Nielsen1
Virksomhedsleder, sådan skal du bruge dit rekord-overskud til at få hænder nok
Det er i disse dage, når ordrebøgerne er fulde, at danske virksomhedsledere bør kigge fremad. Lige nu arbejder medlemmer i Dansk Metal...
Ruben_Kilgast_2016 (6) (2)--
Vælg det bedste fra de bedste
Med åbne standarder inden for automationsområde er det slut med låsning til gamle, proprietære systemer og goddag til produktivitet,...
Søren Peter Johansen--
Automatisering - vigtigere end nogensinde før 
Globale pandemier, øgede transportpriser, krav om bæredygtighed og mangel på råvarer, energi og medarbejdere – og nu også krig...