20. oktober 2020

Klimaudfordringer kan blive til grønne løsninger

Mange af de udfordringer, som vi står i dag med på klimaområdet, kan blive løsninger for den grønne omstilling, hvis vi styrker samarbejdet, symbioserne og den cirkulære økonomi. Den vej til 2030 skal styrkes. Perspektiverne er store. Da vi hos Aalborg Portland havde fornøjelsen af at stå i spidsen for ét af regeringens 13 klimapartnerskaber, fik […]

Klimaudfordringer kan blive til grønne løsninger Read More »

Storebrand investerer i løsninger på verdens udfordringer

Det haster, hvis verden senest i 2030 skal nå de Verdensmål, som 193 FN-lande har forpligtet sig til. Storebrands investeringsfond, Storebrand Global Solutions, kanaliserer investorernes penge over i de virksomheder, der har de mest lovende bæredygtige løsninger og den største gennemslagskraft. Siden 1970’erne er det i stadigt stigende omfang blevet dokumenteret i videnskabelige rapporter, bøger,

Storebrand investerer i løsninger på verdens udfordringer Read More »

Danmarks største batteri

IBM og energiselskabet Andel har med Flex Platform løst udfordringen med svingende elproduktion ved at gøre bygninger til samfundets nye store energilager. Samtidig skaber Flex Platform et nyt finansielt økosystem på energimarkedet ved at give private og offentlige aktører et grønt og økonomisk incitament for at stille deres fleksibilitet til rådighed. Med Danmarks store satsning

Danmarks største batteri Read More »

Landbrugets store miljøindsats kan blive spildte kræfter

Gennem det seneste årti har landbruget været igennem en stor udvikling i bestræbelserne på en grønnere profil. Bedrifter er blevet omlagt og store lån er blevet optaget. Men for landbruget er fremtiden ikke sikret endnu. “Den nye klimadagsorden træder i kraft pr. 1. januar, og det kan ende som en stor udfordring for mange landmænd. Landbruget har

Landbrugets store miljøindsats kan blive spildte kræfter Read More »

FLSmidth: Vejen mod en grønnere fremtid

Verden er ved at ændre sig i en grønnere retning, og fremtiden peger i stigende grad mod bæredygtighed og klimafokus, væk fra Co2-udledning. Det er en opgave, der ikke mindst ligger hos de store, globale firmaer og deres innovation af nye grønne teknologier. Det gælder i udpræget grad også for cement- og mineindustrien. Cement- og mineindustrien står

FLSmidth: Vejen mod en grønnere fremtid Read More »

Innovation i partnerskaber tager fat på klodens udfordringer

Innovative løsninger, der konfronterer klimakrisen og jordens andre udfordringer, er ikke afhængig af ny teknologi. Velkendt teknologi, der bruges på nye måder og får værdi fra flere partneres ekspertviden, er nok, mener IBM Danmarks direktør. Hvis vi udnytter de eksisterende teknologier og vores veludviklede evne til at arbejde sammen, har vi alle muligheder for at skabe

Innovation i partnerskaber tager fat på klodens udfordringer Read More »

Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Med den grønne omstilling kommer store muligheder for både byer og regioner. Greater Copenhagen er en samarbejdsorganisation mellem 85 kommuner og fire regioner i Østdanmark og Sydsverige, som har sat sig for at gøre den grønne omstilling til et lokomotiv for regional vækst og innovation. “Vi tror fuldt og fast på, at vi kan gøre Østdanmark

Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst Read More »