Sponseret indhold

Innovation i partnerskaber tager fat på klodens udfordringer

Foto: Ben Rosett, Unsplash

Af:

Innovative løsninger, der konfronterer klimakrisen og jordens andre udfordringer, er ikke afhængig af ny teknologi. Velkendt teknologi, der bruges på nye måder og får værdi fra flere partneres ekspertviden, er nok, mener IBM Danmarks direktør.

Hvis vi udnytter de eksisterende teknologier og vores veludviklede evne til at arbejde sammen, har vi alle muligheder for at skabe et teknologisk grønt eksporteventyr og nå Danmarks 2030-klimamål, mener Henrik Bodskov, direktør for IBM Danmark.

”Vi behøver ikke at vente på en masse nyudvikling for at komme i gang. Det er lige så meget et spørgsmål om at sætte den teknologi, vi allerede har, sammen på nye, innovative måder og have modet og lysten til at arbejde sammen på kryds og tværs. Vi kan komme langt ved at bygge de rigtige løsninger sammen.”

Danmark har et optimalt udgangspunkt, mener han.

”Danske virksomheder er nogle af de mest digitaliserede i EU, og globalt er vi en førende nation målt på digitalisering og generel brug af teknologi. I erhvervslivet er vi både drevet af alvoren i klimaagendaen og det kommercielle potentiale i at skabe grønne løsninger, der kan eksporteres og bidrage til løsning af klimakrisen. Vi er meget ambitiøse herhjemme, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kan gøre det.”

Ekspertise fra partnere
IBM Danmarks tilgang til grøn omstilling tager udgangspunkt i, at eksisterende teknologier kan gøre nytte i nye sammenhænge og samarbejder som fundament for løsninger, der gør en forskel i arbejdet med at løse klodens udfordringer.

”Vi holder selvfølgelig øje med, om der er ny teknologi fra den store verden, vi med fordel kan trække til Danmark, men ellers er de projekter, vi er med i, baseret på velkendt teknologi, der bliver brugt på nye måder og får værdi, fordi de kombineres med den ekspertise, vores partnere kommer med. Det bliver vigtigt for Danmark, at vi tør innovere sammen og udnytte de tillidsformer, der generelt ligger i det danske samfund. Og så kræver det aktører, der tør drive projekterne,” siger Henrik Bodskov.

Intelligent bro-vedligeholdelse
I et offentligt-privat samarbejde med Sund & Bælt har IBM Danmark udviklet en løsning, der optimerer samfundets vedligeholdelse af broer og andre tunge aktiver som skinnestrækninger. Løsningen bygger på opsamling af data fra sensorer og dronefotografering mv. og kan forlænge levetiden markant for broerne over Storebælt, Øresund og en dag også Femern Bælt.

Gennem bearbejdning af data giver løsningen ny indsigt i det aktuelle og kommende behov for vedligeholdelse og kan derfor give store ressourcebesparelser ved at optimere den løbende vedligeholdelse af store infrastrukturanlæg. Så sammenlagt – optimeret vedligehold og forlængelse af anlægs levetid – reduceres belastningen af klimaet væsentligt. 

Ifølge Henrik Bodskov vil IBM nu tage projektet et skridt videre og bygge en industriplatform efter samme model, som kan eksporteres til hele verden.

”Det hele er kun muligt, fordi vi er to parter, der gerne vil samarbejde. I IBM har vi også industry-units, men vi får aldrig Sund & Bælts dybdegående viden om håndtering af broer. Den findes ikke andre steder end i Sund & Bælt. Til gengæld kan IBM bidrage med kunstig intelligens og evnen til at få teknologierne til at spille sammen.”

Fleksibel energilagring
Sammen med energiselskabet Andel har IBM Danmark udviklet den avancerede energistyringsplatform Flex Platform, der kan optimere energisystemet og reducere den samlede CO2-udledning ved at give store energiforbrugere som stat, kommuner, regioner og virksomheder adgang til løbende at justere deres elforbrug, så energisystemet kan håndtere den svingende produktion fra vedvarende energikilder.

Systemet har komponenter af blockchain, kunstig intelligens og IoT og udnytter, at store energisystemer som ventilation, køle, pumper og kølediske kan bruges til fleksibel lagring af energi.

Undgå flygtningekriser
En anden form for bæredygtighed er målet for det samarbejde, IBM har haft med Dansk Flygtningehjælp om udviklingen af værktøjet Forecast. Med kunstig intelligens bearbejder Forecast store mængder af data om bl.a. klimaændringer, befolkningsudvikling, menneskerettighedssituation, økonomiske forhold og konfliktniveau og måler på den baggrund risikoen for, at en flygtningekrise opstår i et land.

”Det ultimative mål er naturligvis at sætte forebyggende ind og afværge flygtningestrømme, som kan destabilisere regioner. I de tilfælde hvor det ikke er muligt, kan vi med Forecast sætte tidligere ind med hjælp til flygtninge og mere fokuseret end i dag.”

Investering og diversitet
Men teknologisk innovation, der på mange fronter kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid, kræver talenter ved skærmene.

”Vi skal investere endnu mere i fremtidens teknologiske kompetencer. Det gælder både i forskning og uddannelse. Det glæder mig, at der i år kom flere ind på IT Universitetet og de andre teknologiske universiteter end tidligere år. Vi må heller ikke glemme vores underskov af innovative iværksættere, der kommer med vigtige bidrag.”

Forskelligheder er i det hele taget en styrke, når der skal fostres nye, originale ideer.

”Diversitet vil få større og større betydning for, at vi får skabt de rigtige, fremtidssikrede løsninger til gavn for os alle sammen. I IT-branchen skal vi for eksempel være endnu bedre til at tiltrække kvinder. De har tit en anden tilgang til tingene og kan pege på andre løsninger. Vi skal heller ikke være bange for at tage arbejdskraft udefra og lade forskelligheder gøre en forskel.”

FAKTA

IBM Danmark er Danmarks digitale forretningspartner og assisterer sine kunder i deres digitale transformation, så den foregår innovativt, sikkert og samfundsansvarligt.

IBM Danmark er et service- og teknologi-firma, der adskiller sig fra andre ved at kunne levere hele techpakken. Det er blandt andet hardware, software, cloud, konsulentydelser, it-drift, sikkerhed, IoT, blockchain og AI.

Se mere på www.ibm.com/dk-en

Diversitet vil få større og større betydning for, at vi får skabt de rigtige, fremtidssikrede løsninger til gavn for os alle sammen

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
ejd 130624
Ejendomme Epaper
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...