Sponseret indhold

IHFood leverer automatiseret visuel kvalitetskontrol

Af:

IHFood er et førende teknologihus indenfor automatiseret inspektion og robotstyring. Virksomheden har hidtil primært fokuseret på organisk inspektion i fødevareindustrien, men den avancerede teknologi kan anvendes til alle typer af visuel inspektion. Vindmøller, medico og genbrug er blandt de nye områder, som IHFood kigger på.

Visuel inspektionskontrol er et krav i store dele af fødevareindustrien, hvor kvalitet men også fødevaresikkerhed og dyrevelfærd spiller en afgørende rolle. IHFoods vision-systemer anvendes i dag i vid udstrækning i forbindelse med processering af kylling, fisk, gris, ko og æg. Hvis du spiser et æg i den industrialiserede verden, er der i gennemsnit over 60 pct. chance for, at ægget er blevet inspiceret af et af IHFoods vision-systemer for bl.a. huller, revner, skidt, blod, blomme, fjer og mere. Systemerne er installeret i større æggepakkerier i næsten hele verden med fokus på Europa, Amerika og Asien. For en typisk produktionslinje, hvor der kommer op til 250.000 æg forbi i timen (70 æg per sekund) løser vision-systemerne også et mandskabsproblem.

”For nogle af de funktioner, hvor automatiseret inspektion og håndtering har en rolle at spille, er der tale om ensidigt repetitivt arbejde, tunge løft, og potentielt farlige operationer og det ofte i omgivelser med støj, kulde og træk. Det drejer sig imidlertid lige så meget om øget produktivitet og dermed højere indtjening via mere oppetid, mindre spild og højere kvalitet. I forhold til mennesket er vision-systemerne hurtigere, kan se mere og flere detaljer, både i og udenfor det synlige spektrum. Systemerne inspicerer også emnerne konsistent på tværs af geografi og fungerer uproblematisk 24/7. Vigtigst af alt er måske, at data opsamles, da enhver produktion gerne vil køre datadrevet. Kvalificerede beslutninger kræver brugbare data, og det er netop, hvad IHFoods vision-systemer leverer, ” siger Tue Moerck, Managing Director i IHFood.

Anvendelse af computer vision teknologi er reelt blot endnu et led i den automatisering, der er i gang over hele verden, påpeger han. 

”Når der kommer sådan en krise som Covid-19 pandemien skabte og de folk, der arbejder med produktion og kvalitetskontrol, bliver syge, så kan man ikke bare sådan lige finde en afløser. Visse funktioner kræver virkelig erfaring, og i sådanne tilfælde er det rart også at have den del af processen automatiseret.”

Global rækkevidde
Selvom IHFood med 25 ansatte karakteriseres som et relativt lille firma, er der ikke mange kunder og slutbrugere, som har 25 mennesker ansat med de kompetencer IHFood har. Størrelsen hindrer heller ikke virksomheden i global rækkevidde. Af de 800 systemer som IHFood i dag har i drift er langt den største del af omsætningen netop eksport. Årsagen til, at virksomhedens teknologi har global gennemslagskraft, er ”Computer Vision Technology” i den absolutte front på verdensplan. 

”Vores ansatte er højtuddannede og meget dygtige. Vi har fysikere ansat med speciale i lys. Folk, der er dygtige til matematik og modeller, og så har vi folk, der er specialister i software og elektronik. Derfor kan vi også forstå og arbejde med hele vision-systemet. Vi tilstræber en meget stejl læringskurve og sørger også for en god spredning af viden, så der altid er 2-3 mand, der kan håndtere specifikke fagområder – og alle vores folk kan programmere på et højt niveau. Vi opretholder det høje faglige niveau ved konstant at udvikle vores kernekompetencer. Det ændrer ikke ved, at IHFoods kerne er softwareudvikling og kunstig Intelligens,” siger Lars Mensal, Director of Sales & Business Development og tilføjer, at virksomheden også arbejder med robotteknologi, bl.a. robotter fra ABB, Fanuc og Kawasaki. IHFood er p.t. i gang med installation af robotsystemer i Danmark, USA og Canada.

Samarbejde med industri og universiteter
Tue Moerck påpeger, at IHFood er en industriel virksomhed, som laver strategisk udvikling, leverer robuste gennemtestede systemer baseret på teknologi-platforme, som genbruges fra det ene system til det andet. Det gør det muligt både at udvikle hurtigere samt at estimere udviklingstiden. Virksomheden sætter stor pris på at få lov til at forstå anvendelserne og behovene ved at deltage aktivt. De gode løsninger kommer altid via tæt samarbejde med slutbrugerne, understreger Tue Moerck. Det tætte samarbejde med industrien er i høj grad med til at holde fokus på performance, oppetid og brugervenlighed. 

”Høj oppetid af et industrielt vision-system er afgørende, da produkterne kommer i en lind strøm – til eksempel stopper hønsene ikke med at lægge æg. Det er afgørende at få den bedste råvare-udnyttelse med højeste hastighed for at opnå den bedst mulige udnyttelse af produktionsapparatet. Rigtig produktion lever med nogle rammevilkår, som definerer behov og krav til vores systemer. Det lærer vi meget af hver gang. IHFood kan til gengæld tilbyde flere hundrede års erfaring med forskellige applikationer – en læring vi genanvender. Derudover tilbyder IHFood tæthed til universiteterne og den nyeste forskning inden for området, vi holder os up-to-date med de sidste nye landvindinger,” siger Tue Moerck.   

IHFood har en lang række samarbejdspartnere både i industrien og i universitetsverdenen. Med dansk islæt kan nævnes MOBA, Baader og Frontmatec som eksempler på partnerne inden for fødevaremaskiner. I fødevarebearbejdning kan nævnes Danæg, Danpo, HKScan, Danish Crown og Marine Harvest. Mens DTU, AAU, KU, SDU og DMRI er blandt sparringspartnerne i den akademiske verden. For genbrug af plastik har IHFood et samarbejde med ARK og Dansk Affaldssortering. 

IHFood vil ekspandere
Ud af de mange hundrede systemer, som IHFood har i operation på verdensplan, er der kun omkring 10 installationer i Danmark. Det kan måske synes overraskende i lyset af, at Danmark er kendt for en meget stærk fødevareklynge samt forskning og effektivitet i fødevareproduktion i verdensklasse. IHFood vil fremover fokusere mere på Danmark, men fokus vil stadig være world-wide.

”IHFood er et firma i vækst og med de nyeste teknologi-platforme på plads, er planen at vækste endnu mere. Vi sigter mod at udbrede vores teknologi i fødevareindustrien, hvor der er et hav af uløste problemstillinger i forhold til automatisering og dataopsamling. Desuden har vi en vision om at udbrede brugen af vores teknologi på andre områder. Vi har bl.a. fået støtte fra Miljøstyrelsen til et projekt, som går ud på at lave ”closed loop recycling of plastic” – f.eks. af de sorte fødevarebakker kendt fra hakket oksekød. Her kan vi med mønstergenkendelse øge renheden af den indsamlede plastik, hvilket vil øge genbrugsgraden”, siger Lars Mensal.

Han påpeger, at IHFood konstant undersøger nye muligheder for anvendelse af virksomhedens teknologi. Lige fra detektion af bakterier til diagnosticering af sygdomme; fra effektivitet og optimering af ”vertical farming” til sortering af hummere. 

”Hummere udvikler sig i forskellige faser, og på et tidspunkt begynder ældre dyr at æde yngre dyr, som mange dyr gør. Hummere udøver kannibalisme i en sådan grad, at kun 1 pct. overlever i fangenskab. Her kan visionsteknologien hjælpe med overvågning og frasortering af de hummere, der når kannibalismefasen – og håbet er, at en bestand af hummere kan nå en overlevelsesgrad på 10 pct”, siger Lars Mensal.

Tue Moerck tilføjer, at det er eksempler på, at IHFood’s teknologi har utrolig mange anvendelsesmuligheder i mange industrier. Men måden hvorpå systemerne anvendes, ændrer sig også. 

”Fra at kigge på det enkelte objekt indsamles store mængder af data og på den måde fås information om trends samt statistik om mange ting. Det giver mulighed for at opdage mønstre og lave optimeringer, som man ellers ikke ville være i stand til,” siger Tue Moerck. 

Den stadigt voksende interesse for industri 4.0, automatisering og opsamling og anvendelse af brugbare data vil kun øge behovet for ”Computer Vision Technology”. 

Mest læste på BusinessReview.dk

Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi

Læs også

Emil_Drevsfeldt_Nielsen1
Virksomhedsleder, sådan skal du bruge dit rekord-overskud til at få hænder nok
Det er i disse dage, når ordrebøgerne er fulde, at danske virksomhedsledere bør kigge fremad. Lige nu arbejder medlemmer i Dansk Metal...
Ruben_Kilgast_2016 (6) (2)--
Vælg det bedste fra de bedste
Med åbne standarder inden for automationsområde er det slut med låsning til gamle, proprietære systemer og goddag til produktivitet,...
Søren Peter Johansen--
Automatisering - vigtigere end nogensinde før 
Globale pandemier, øgede transportpriser, krav om bæredygtighed og mangel på råvarer, energi og medarbejdere – og nu også krig...