Ulrich Bang, markedschef, Klima, energi og miljø, Dansk Erhverv

Energikrisen presser det danske erhvervsliv, der har fået en stor ekstraregning. I Dansk Erhverv ønsker vi, at Christiansborg ser på mulighederne for at lette de administrative byrder for bl.a. SMV’erne, men virksomhederne kan også selv sænke energiregningen ved at energieffektivere og konvertere. Her er fem gode, som kan hjælpe SMV’erne gennem krisen.

Skrevet af: Ulrich Bang, Dansk Erhverv


I Dansk Erhverv tager vi energikrisen meget alvorligt: De tårnhøje energipriser har allerede sat sine spor i flere konkurser. Det hænger desværre sammen med en eksplosion i energiregningen. I andet halvår 2019 var elregningen for det danske erhvervsliv på 3,5 mia. kroner. I andet halvår 2022 forventes regningen at lande på 20 mia. kroner. De stigende elpriser over sommeren og efteråret hænger bl.a. sammen med Putins gas-pression, der har presset el- og gaspriserne i vejret. Det rammer virksomhederne meget forskelligt, men vi oplever i særlig grad, at små energiintensive virksomheder er hårdt presset på likviditeten. Energipriserne er dog heldigvis faldende for øjeblikket, men tiden er stadig meget svær.

Fem skridt til at komme gennem krisen
Der er ingen nemme løsninger, men i Dansk Erhverv samler vi sammen med vores medlemsvirksomheder viden ind om, hvordan vi bedst kommer igennem energikrisen. Især SMV’erne bliver ramt, og derfor anbefaler vi disse fem skridt for at komme bedre gennem krisen: 

1) Brug sparenergi.dk/erhverv 
Energistyrelsen driver sparenergi.dk, hvor de løbende opdaterer med gode råd til virksomhederne. Det gælder både i forhold til adfærdsændringer med effekt fra i dag og mulige konverteringer, som kan hjælpe på den lidt længere bane.  Der er også forslag om hvordan, medarbejderne sparer på energien.  

2) Kontakt en energirådgiver
I Dansk Erhverv kan vi kun anbefale at kontakte din lokale energirådgiver eller installatør, der kan gennemgå din virksomheds bygningers energistand og forbrug af procesenergi. Det kan ofte give betydelige besparelser på din virksomheds energiforbrug. En energirådgiver kan også rådgive om mulige skift fra en energikilde til en anden, fx varmepumper, der ofte vil have en kort tilbagebetalingstid på ganske få år, eller solceller, der med de nuværende elpriser har en kort tilbagebetalingstid. 

3) Søg den nye erhvervspulje 
Fra d. 1. november kan du søge Erhvervspuljen om at få op til 50% i tilskud til energieffektiviseringer – herunder skift til fx varmepumper. Det er også muligt at få hjælp til at søge puljen igennem Erhvervspuljens rådgivning. Det vil dog stadig være en god ide at alliere sig med en energirådgiver, der har erfaring med puljen i forhold til din virksomheds behov.  Det kan på den lange bane spare din virksomhed for både tid og penge. 

4) Husk: Afgiftsfratagelse for elafgiften 
I Dansk Erhverv har vi haft kontakt til en del SMV’ere, der betaler den fulde elafgift – selvom de kan få den refunderet. Momsregistrerede virksomheder kan få refunderet afgiften helt ned til 0,4 øre/kWh (dog med undtagelse af visse liberale erhverv frem til 1/1 2023). El-leverandøren skal oplyse hele størrelsen af elafgiften på fakturaen. 

5) Solceller kræver en aftager 
Det er muligt at få afskrevet solcelleanlæg, hvis det ikke er en integreret del af bygningen. Det kræver dog, at din virksomhed selv skal finde en produktionsleverandør til at aftage den strøm, som ikke forbruges af virksomheden selv. I Dansk Erhverv vil vi anbefale at kontakte en energirådgiver, der har erfaring med opsætning af solceller, hvis en virksomhed ønsker at opsætte solceller. 

Der er desværre ikke nemme løsninger på denne krise, heller ikke politisk. I Dansk Erhverv forsøger vi at skrue på alle de håndtag, vi kan. Vi har samlet gode cases, link til myndigheder og energirådgivere på vores hjemmeside, og vi sidder klar ved telefonerne. 

Læs mere på www.danskerhverv.dk

MEST LÆSTE