Sponseret indhold

NETVÆRKSGRUPPER: KVINDER OG IT-LEDELSE

Af:

Netværksgruppen Kvinder og it-ledelse fungerer som et it- og ledelsesforum med faglige indlæg, erfaringsdeling og sparring.

Som medlem af netværksgruppen Kvinder og it-ledelse får du et sparringsforum og nye vinkler på de it- og ledelsesudfordringer, du møder i hverdagen. Til netværksmøderne kan du forvente et højaktuelt program, hvor eksterne oplægsholdere ofte er en del af agendaen. Netværksmøderne består af et mix af eksterne oplæg, sparringssessioner samt faglige diskussioner.   Der er en meget høj fortrolighed i gruppen, som gør, at medlemmerne trygt kan præsentere udfordringer og problematikker, som man ønsker hjælp og sparring til. Fortroligheden, kombineret med de stærke faglige profiler i gruppen, gør, at man ofte går hjem med helt nye løsningsforslag, som kan tages i brug med det samme.  

Netværksgruppens overordnede fokusområder er it-ledelse for kvinder, de ydre og indre barrierer for kvindelige it-ledere, kvinders repræsentation i it-branchen og i it-jobs og vilkår for kvinder i it-branchen.  De nye indsigter giver netværksmedlemmerne grundlag for at identificere områder, hvor egen arbejdsplads kan forbedre performance og implementere nye metoder i praksis. 

Til møderne lægges der vægt på at udveksle viden og erfaring til gavn for den enkelte deltager og dennes virksomhed. Det forventes derfor, at netværksmedlemmerne bidrager aktivt med viden, erfaring og inspiration. Netværksgruppen arbejder for, at jo mere du selv bidrager, jo mere får du ud af dit medlemskab.   Du har som netværksmedlem stor indflydelse på mødernes tematikker. Det er dine og de andre medlemmers udfordringer og behov, der er i centrum for netværksmøderne, hvorfor medlemmerne er med til at bestemme, hvad netværksgruppen skal beskæftige sig med. 

I 2021 vil netværksgruppen bl.a. kigge nærmere på 

 • Trends i it-branchen + buzzwords lige nu inden for IT 
 • Covid 19 registreringer IoB 
 • IT arkitekt-roller i dag 
 • IoT – hvor er vi nu? 
 • Virtuelle møder og events og virtuelt samarbejde 
 • Værktøjer til samarbejde i fremtiden. Teknisk vinkel
 • Hvad har vi lært om IT’s betydning under en pandemi?
 • Tiltrækning, rekruttering, onboarding og fastholdelse af de rette it-kompetencer
 • Informationssikkerhed/cybersikkerhed 
 • Agile udviklingsmetoder 
 • Cloud vs ikke Cloud  
 • Samarbejdsmodeller IT og forretning   

Medlemsprofil
Medlemmerne i netværksgruppen er kvinder, som arbejder med ledelse inden for it – med og uden personale – i en it-funktion eller i en it-virksomhed. Det kan være som it-leder, -chef -direktør, -projektleder, -konsulent. 

Medlemmer i netværksgruppen
Som medlem af netværksgruppen Kvinder og it-ledelse kommer du til at sparre og dele inspiration med repræsentanter fra virksomhederne

 • FOA
 • Healthcare Denmark
 • HK
 • Nextpuzzle
 • PFA Pension
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Pensionskassen P+
 • BFF.community


Kommende netværksmøder i 2021:

Torsdag d. 28. oktober – Dansk IT, Vermundsgade 38C, 2100 København Ø 

Tirsdag d. 30. november – Dansk IT, Vermundsgade 38C, 2100 København Ø 

Generelt for mødet  
I planlægningen af årets mødeprogrammer er der altid lagt stor fokus på videndeling, networking og fortrolighed. Dette sikres via professionel facilitering, som Jette Andersen står for, så vi sikrer størst muligt udbytte for alle mødedeltagere.  Tilgangen til videndeling varierer. På nogle møder når netværksgruppen bredt rundt, og andre gange er der fokus på ét medlem, som får hjælp til en konkret udfordring.  Da udfordringerne hos medlemmerne ofte minder om hinanden, får alle mødedeltagere stort udbytte uanset, om videndelingen er på et detaljeret eller på inspirationsniveau.  I løbet af mødet er der planlagt pauser til den ustrukturerede videndeling og networking blandt mødedeltagerne, ligesom der også er planlagt fælles frokost.   

Vigtige oplysninger

 • Sted: Dansk IT Medlemshus, Vermundsgade 38 C, st., th., 2100 København Ø
 • Antal møder årligt: 6
 • Tidspunkt: 10.30 - 16.00 eller 12.15 - 16.00

Pris
Medlemskab af Dansk IT og netværksgruppen Kvinder og it-ledelse kr. 9.235,- ekskl. moms per år. Er du allerede medlem af Dansk IT, koster medlemskab af netværksgruppen Kvinder og it-ledelse kr. 7.650,- ekskl. moms per år. Dansk IT har en række virksomhedsaftaler, hvori medlemskab af en netværksgruppe indgår. Skriv til netvaerk@dit.dk for høre, om din virksomhed har en aftale med Dansk IT.

Deltag gratis som prøvemedlem
Er du interesseret i netværksgruppen men usikker på, om den er den rette for dig? Du har mulighed for at deltage gratis i et prøvemøde, hvor du kan opleve, hvordan et netværksmøde forløber, møde facilitator og de resterende netværksmedlemmer og derved blive klogere på, om det er det rette forum for dig.

Vi henstiller til, at du har undersøgt muligheden for finansiering af et evt. medlemskab af netværksgruppen inden mødet. 

Skriv til Netværksafdelingen på netvaerk@dit.dk for at høre mere.  

Læs mere på www.dit.dk

Man kan jo spørge sig selv: Er der egentlig behov for et netværk for kvinder, som arbejder med digitalisering og it-ledelse i 2021? Mit input hertil er, at der faktisk er mere brug for det, end der har været i mange år. Det handler ikke om at separere kønnene eller bidrage til, at kvinder skal kæmpe sig foran mændene. Det handler om at vores omverden, klima og samfundsstruktur på mange måder kalder på nye løsninger, hvor vi både har brug for mænd og kvinder. Jeg oplever meget ofte, at jeg kommer ind i et rum fyldt med kvinder, der skal løse en fælles opgave, og så opdager jeg i processen, at vi vælger at bruge lidt andre redskaber og metoder, og at vores “hvordan” er lidt anderledes end det gængse, men ikke mindre værdifuldt. Jeg oplever, at kvinder bliver inspirerede, når de finder rollemodeller i andre kvinder, og får mod til at afprøve andre værdier og metoder.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner

Facilitator
Facilitatorerne hos Dansk IT er altid faglige eksperter. Som interesseorganisation gør vi en dyd ud af at rekruttere facilitatorer, som er ildsjæle og brænder for organisationen, for videndeling og for kompetenceudvikling.

Jette Andersen
Jette Andersen, Founding Member hos BFF.community, er facilitator for netværksgruppen. Jette har en fortid hos bl.a. Netcompany og Danish Marine og Offshore Group. Udover at facilitere Dansk IT´s netværksgruppe er Jette også tovholder på netværksgrupper for Ladies First. 

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...