Anika Lohmann, der er nordisk direktør for Business Operations i de fire nordiske lande og med overordnet ansvar for mere end 100 kolleger, er ikke IT uddannet men Cand. Merc. Hun havnede selv i Tech Data for otte år siden ved en tilfældighed og havde indtil da arbejdet i medie- og energibranchen.

I Tech Data ser man meget gerne flere kvinder blandt jobsøgerne. Men det ændrer ikke ved, at det i rekrutteringsfasen altid – uanset køn – er de bedst egnede kompetencer og personlige egenskaber til den specifikke stilling, der er i fokus. 

Tech Data er en stor amerikansk IT-distributør med omkring 14.000 ansatte, der er nr. 83 på Fortune 500, en årlig liste over de 500 største amerikanske virksomheder. Alene i Europa er virksomheden til stede med kontorer i 24 lande og over 7.000 medarbejdere, der tilsammen betjener mere end 65.000 kunder. Diversitet, rummelighed og stærke værdier er en naturlig del af virksomhedskulturen.

”Vi har en positiv tilgang til diversitet, der er gennemgående i virksomheden, uanset hvor det er i verden. Det betyder, at vi ser helt bort fra køn, alder, seksualitet, religion osv., når vi ansætter nye folk. Det er en prioritet fra topledelsen i virksomheden, og det betyder, at forskelligartethed er en helt naturlig del af hverdagen,” fortæller Martin Trolle, der er Country Manager i Tech Data Danmark, der har hovedsæde i Birkerød. 

I den danske afdeling vil man gerne have flere kvinder ind, men det bliver ikke på noget tidspunkt anvendt som et kriterium i ansættelsesforløbene. ”Vi starter i en rekrutteringsproces med at definere, hvad vi ønsker af kompetencer. Og det der efterspørges i dag, når vi taler om ledere, er anderledes end før i tiden. Der lægges i langt højere grad vægt på menneskelige egenskaber, empati, ledere der er i stand til at mærke medarbejderne. Og her har kvinderne ofte nogle fremtrædende kompetencer, som de nu får lov at bruge. I mange år var det sådan, at når kvinder fik en lederstilling, så blev det forventet, at de opførte sig ’som en mand’. Men sådan er det heldigvis ikke mere. Kvinder skal ikke forsøge at være som mænd – vi har brug for hele mennesker,” siger Martin Trolle. 

HR Manager for Danmark og Norge, Camilla Munkager, påpeger, at værdierne skal signaleres tydeligt sammen med de ønskede kompetencer, når man søger nye folk.

”Vi skal have både mænd og kvinder med i ansøgerfeltet, og vi skal være skarpe i måden, vi henvender os på. De værdier, vi lægger vægt på, skal signaleres klart og det er så op til ansøgerne at vurdere, om de kan se sig selv i den kultur,” siger Camilla Munkager. 

Slut med at fortælle vittigheder?
I Tech Data’s løbende undersøgelser giver kollegerne udtryk for stor tilfredshed og engagement. Diversitet og rummelighed er i Top 2 blandt de forhold, der sættes mest pris på, og hele 94 pct. giver udtryk for, at virksomhedskulturen betyder, at man kan være sig selv. Er humor godt eller skidt i denne sammenhæng?

”Det er et interessant spørgsmål. Der bliver fortalt masser af jokes, men der er jo også en grænse, særligt hvis det bliver en anelse for lummert. Det kan virke uskyldigt, især i Danmark, hvor ironiske kommentarer og drillerier ellers er en indgroet del af den danske kultur, men hvis vores kolleger føler, at en grænse er nået, skal det selvfølgelig respekteres, så der opfordrer vi til, at de siger fra – det kan være direkte til vedkommende med det samme i en ordentlig tone, til nærmeste chef eller til virksomhedens hotlines. På sigt tror vi, at denne fokus på problematikken i høj grad kan være med til at tiltrække og fastholde kolleger uanset baggrund,” understreger Country Manageren. 

Kønsfordeling 70 pct. mænd, 30 pct. kvinder
Men tilbage til det overordnede spørgsmål om, hvordan man kan lokke flere kvinder til at søge ind i Tech-branchen. Martin Trolle mener, at der stadig er liv i den sandfærdige myte om, at nogle kvinder har en tendens til at undervurdere deres egne evner, mens nogle mænd til gengæld har det med at se sig selv i et overdrevent godt lys. Dette er vigtigt at være opmærksom på i dialogen med potentielle kandidater og kan være med til at sikre, at den bedste kandidat til jobbet i den sidste ende er en kvinde. Foreløbig er kønsfordelingen i Tech Data Danmark på 30 pct. kvinder og 70 pct., hvilket svarer nogenlunde til den kønsfordeling som ifølge IT-Branchen, en brancheorganisation, har været gældende på landsplan for hele sektoren i en årrække.  

Mange veje til Rom og IT-sektoren
Anika Lohmann, der er nordisk direktør for Business Operations i de fire nordiske lande og med overordnet ansvar for mere end 100 kolleger, er ikke IT uddannet men Cand. Merc. Hun havnede selv i Tech Data for otte år siden ved en tilfældighed og havde indtil da arbejdet i medie- og energibranchen. Man behøver altså ikke nødvendigvis nogen IT-uddannelse for at arbejde i IT-sektoren, for ligesom i andre brancher er der masser af jobs i virksomhedernes ’normale’ funktioner. 

Men IT er for mange stadig forbundet med indviklet kodning, datalogi, softwareingeniører, kunstig intelligens, gaming, virusangreb og en masse andet, der for nogle kan virke for overvældende. Det er unægtelig en del af historien og kan holde nogle kvinder tilbage. For kvinder er jo ikke lige så gode til teknik. Historisk set er mænd mere nysgerrige efter at skille ting ad og forstå, hvordan det virker, og det er også stadig dem, der lapper familiens cykler. Er det ikke sådan, det er?

”Jeg kan altså godt lappe min cykel,” siger Anika Lohmann med et glimt i øjet. 

”Men der er da forskel på drenge og piger. Jeg har selv tvillinger, en dreng og en pige. Han er gamer, og hun har helt andre interesser. Der er nok noget genetisk i os, som vi ikke kan ændre på. Men det betyder ikke, at man som kvinde ikke kan få en karriere i IT-branchen. Jeg kom jo ikke fra IT-branchen selv, men kom ind fordi kompetencerne passede til jobbet. Og så er det jo bare vokset siden. Jeg har oplevet, hvor spændende en branche det er, og hvor hurtigt det går. Det er noget, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil ind i branchen.,” siger Anika Lohmann. 

Forskel på mænd og kvinder
Men er der forskel på mænd og kvinder?

”Ja, på nogle områder vil jeg sige, at der er forskel. Men vi kvinder er jo også meget forskellige fra person til person. Men det er jo i den synergi, når man sidder i en ledergruppe, at man kan udrette det bedste resultat, når man har alle kompetencer i spil. Det er jo fællesskabet i ledergruppen, hvor man sparrer med hinanden og får alle nuancerne på, der gør, at man kan performe bedst muligt.”

Det er en af tidens store trends, at kvinderne skal sikres ligestilling og en bedre repræsentation i lederjobs generelt. Men vi skal heller ikke i den anden grøft med en feminin biased arbejdsplads over tid i vores lederskab og virksomhedskultur, siger Martin Trolle. Det er vigtigt at undgå, og derfor mener han, at forskellige typer af personprofiler skal være i fokus i stedet for at hægte det op på køn. 

”Jeg vil også tilføje, at jeg har svært ved at sige, at mænd er sådan, og kvinder er sådan. Vi er heldigvis meget forskellige personer, og du finder fremtrædende karaktertræk som empati, kreativitet, strukturel tænkning osv. hos både mænd og kvinder. Og det er lige præcis den forskellighed i kompetencer, som kan nås ved at sigte efter diversitet på arbejdspladsen – og ikke fokusere på om de kompetencer er hos mænd eller kvinder,” siger Martin Trolle. 

Teknologien har løsninger på de globale udfordringer
Men tilbage til det med at få flere kvinder – eller generelt flere mennesker – ind i teknologien. For der er tilsyneladende et problem i Danmark. I IT-Branchens IT-Barometer fra april 2021 med deltagelse af 197 IT-virksomheder angiver 43,6 pct. af virksomhederne, at de har måttet opgive at besætte ledige IT-stillinger inden for det seneste år. Det er problematisk i lyset af den accelererende digitalisering af samfundet. Martin Trolle mener, at for at få flere til at søge ind i IT-branchen er det vigtigt at få fortalt historier – ikke blot om teknologien i sig selv men i høj grad også hvilke udfordringer, vi kan løse med det. Helt oplagt for tiden er den dystre klimarapport fra FN’s klimapanel, der understreger, at det går langt hurtigere end hidtil estimeret. 

”Det er en kæmpe udfordring, og hvad kan man så gøre ved det? Et af de helt klare svar er jo teknologi. Hvis du virkelig ønsker at gøre noget ved det her, så er det ét at sortere affald, køre elbil og spise mindre kød. Men de rigtig store muligheder ligger jo for pokker i teknologien. Når vi snakker elbiler, energiløsninger, genbrugsløsninger, mindre energiforbrug, mindre CO2-udledning og så videre, så ligger der selvfølgelig et rigtig godt budskab i, at vi forbruger mindre. Men der er et stærkt budskab i at sige: Hvad kan vi innovativt bringe på banen, som faktisk kan løse problemerne,” siger Martin Trolle og fortsætter:

”I stedet for at vi snakker om teknologien som cloudløsninger, AI og alle de andre ting, så fokusér på, hvad man kan være med til. Hvilken vision kan man skabe omkring teknologiens løsninger, og her er denne klimarapport oplagt at bringe i spil. Jeg tror, at vi som branche kan være med til at sætte en agenda omkring, hvad vi kan løse i verden. Så tror jeg, at vi i den grad kan være med til at tiltrække meget bredere kompetencer ind i den her del af branchen, som jo sidder med mulighederne for at løse nogle af disse udfordringer.” 

Diversitet giver flere løsninger
Og netop en bedre fordeling af begge køn og generel diversitet kan her bidrage og undgå ’blinde pletter’ og kønsmæssig ’bias’, fordi forskellige mennesketyper anskuer tingene forskelligt. Dermed kan en bedre afspejling af befolkningens sammensætning i IT-virksomhederne føre til flere forskellige løsninger. 

”Det er også det, vi ser f.eks. i vores ledergruppe, at mænd og kvinder støtter, komplementerer og dækker hinanden af. Men det handler igen mere om mennesket, hvad man bringer til bordet, og om man har tillid til hinanden. Den kultur, som det afstedkommer, driver jo også virksomheden og kollegerne. Det har et kæmpe afsæt i, at det er en rigtig sammensætning, der visuelt og i handlinger giver det rigtige indtryk tilbage til organisationen. At vi står sammen som en diversificeret ledergruppe giver et vigtigt output ud i organisationen,” siger Anika Lohmann.  

  • Tech Data distribuerer hardware, software, digitale løsninger og services til både IT-virksomheder og detailhandel.
  • Tech Data er en af verdens største IT-distributører, med hovedsæde i USA og en årlig global omsætning på ca. 230 milliarder DKK.
  • Tech Data er tilstede i mere end 40 lande, herunder Danmark.
  • Tech Data arbejder fokuseret med diversitet, lighed og inklusion.
  • Tech Data har globalt ca. 14.000 medarbejdere og ca. 75 i Danmark. 
  • I Danmark udgør kvinder ca. 30 % af både alle kolleger og alle ledere.
  • Tech Data er tæt organiseret i Norden og har i den samlede nordiske operation i dag mere end 33 % kvinder i det nordiske ledelsesteam. 

Læs mere på www.techdata.com

MEST LÆSTE