Sponseret indhold
Xukun_3-1--
Xukun Ji, Vice President i Public Affairs, Communication & Sustainable Development i Huawei Denmark.

Når pandemien er overstået, vil vi se en accelereret digital transformation i forskellige industrier med bred anvendelse af nye teknologier. Men det er ikke en bæredygtig transformation, hvis kvinderne ikke er mere med, siger Xukun Ji fra Huawei Denmark. 

Uddannelse og forskning i videnskab, teknologi, teknik og matematik, forkortet STEM efter de engelske betegnelser, er i stigende grad blevet globalt anerkendt som en fundamental nødvendighed for national udvikling, produktivitet, konkurrencedygtighed og samfundsmæssigt velbefindende. Derfor lægger mange lande vægt på at tiltrække flere unge til netop disse uddannelser, især kvinder, der historisk set er markant underrepræsenteret i disse fagområder i forhold til mændene. 

Set fra virksomhedernes synspunkt er det også interessant at vide, at udover at diversitet og ligestilling er vigtige samfundsmæssige værdier, så er det også en gevinst på bundlinjen. Studier foretaget af bl.a. Boston Consulting Group og McKinsey viser f.eks. en tendens til større indtjening og innovation i virksomheder med en større grad af kvinder i ledelsen og generel diversitet på arbejdspladsen. 

Huawei: Tech-branchen skal tiltrække flere talenter 
Huawei er en stærk fortaler for at få bragt flere kvinder ind i tech-branchen. 

”Der er brug for flere talenter i branchen. Manglen på arbejdskraft indenfor tech har været et stigende problem igennem de seneste 15 år i takt med den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet. Men netop digitaliseringen kan blive en afgørende katalysator til at tiltrække flere kvinder,” siger Xukun Ji, Vice President i Public Affairs, Communication & Sustainable Development i Huawei Denmark. 

”For det første så giver digitale løsninger og udbredelsen af netværksforbindelser i samfundet nye muligheder og værktøjer inden for uddannelse, så flere unge piger kan få adgang til deres drømmeuddannelse uanset, hvor de er i verden. For det andet så baner digitaliseringen også vejen for flere spændende karriereforløb og muligheder for at gøre en positiv forskel i bestræbelserne på at løse de globale udfordringer og skabe et bedre samfund. Digitale løsninger bruges f.eks. i den grønne omstilling og beskyttelse af miljøet og gør på mange måder folks liv lettere. Og sidst men ikke mindst – at lukke det digitale gab mellem kønnene handler også om bæredygtig udvikling af samfundet. Den fremtidige verden er digital,” siger Xukun Ji.  Huawei’s mission og vision er at få hver enkelt person, hjem og organisation ind i det digitale univers og skabe en fuldt forbundet, intelligent verden. 

Men der er en digital kløft, der skal bygges bro over, for det er ikke alle, der endnu er rustet til at kunne drage fordel af den digitale tidsalder. Og en vigtig del af denne kløft er netop, at der er en stor underrepræsentation af kvinder i de digitale jobs og uddannelser. 

”Når pandemien er overstået, vil samfundet være vidne til en intelligent transformation i forskellige industrier med en bred anvendelse af nye teknologier som kunstig intelligens, cloud computing etc., men det er ikke en bæredygtig transformation, hvis en stor del af befolkningen ikke er med. Den er ikke bæredygtig, hvis kun 17 pct. af de STEM-studerende i Europa er kvinder. Vi håber at kunne bygge bro over denne kløft ved at udstyre kvinder og piger over hele verden med kompetencer, motivation og interesse til at blive fuldt integrerede i den digitale verden,” siger Xukun Ji.  Andelen af kvinder blandt STEM-studerende ligger dog noget højere i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik var 34 pct. af de STEM-studerende i 2019 kvinder, og det er netop kvinder, der igennem de seneste fem år har drevet væksten i antallet af STEM-studerende. 

Det skyldes især, at flere kvinder har søgt ind på studier under Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), der bl.a. omfatter udvikling af IT-systemer, software og apps. 

Aalborg Universitet fokuserer på forskellighed
I projektet Diversitet og Inklusion i TECH – med base på Aalborg Universitet – arbejder man på at tiltrække mange flere forskellige typer af mennesker til universitets IT-uddannelser.  

”For os handler det ikke kun om køn men om forskellighed. Generelt kan man sige, at for at få udviklet de bedste teknologiske løsninger er det vigtigt at få input i udviklingen, der repræsenterer hele befolkningen. Ellers risikerer man at miste vigtige nuancer,” siger Stine Printzlau Vester, projektleder for Diversitet og Inklusion i TECH. 

En af de forhindringer, der er for at tiltrække flere studerende til teknologiuddannelserne er, at mange har et uklart billede af, hvad en it-uddannelse indeholder, og hvad man kan bruge den til. 

”Der er et kæmpe potentiale i at få bredt viden om vores uddannelser ud til de unge. De fleste har et nogenlunde indtryk af, hvad en læge laver, men vi skal have sat billeder på, hvad teknologi egentlig går ud på. Vi skal vise, hvordan teknologi kan være et redskab til at løse et konkret problem for mennesker – som når man bruger Virtual Reality til at hjælpe børn med autisme til at træne deres sociale færdigheder i et trygt rum,” siger Stine Printzlau Vester. 

Uddannelse er afgørende
Huawei har stor fokus på uddannelse i STEM, herunder teknologi, som er afgørende for at kunne få flere kvinder ind i virksomheden og har programmer, der spænder over forskellige aldersgrupper, lande og økonomiske udviklingsniveauer. 

”Eksempelvis kan netværksforbindelser være en udfordring i nogle udviklingslande, og der bygger vi netværk og donerer udstyr til fjernuddannelse, så en enkelt lærer kan nå flere studerende – selv i afsides beliggende egne. Vi har også SmartBus programmet, som er en slags mobilt, interaktivt klasseværelse for unge mennesker. Programmet stimulerer de unges interesser og nysgerrighed om teknologi og understøtter dem også i at få en bedre forståelse af de ’bløde’ egenskaber, der er nødvendige for at navigere i det digitale miljø – såsom ansvarlighed, omsorg og opmærksomhed, hvor de har fokus på deres online adfærd og hvordan de engagerer sig med andre i den digitale verden,” siger Xukun Ji. 

Huawei vil have flere kvindelige medarbejdere
Både i Danmark og globalt set er der stadig et stort potentiale for flere kvinder i tech-branchen. Og det gælder også i Huawei. I de senere år er andelen af kvinder i selskabet stabiliseret omkring 20 pct., og andelen af kvindelige ledere har ligget omkring 7-8 pct. siden 2015. 

”Vi har stor fokus på, at der er et gab mellem kvinder og mænd i virksomheden, og det afspejler, at vi simpelthen mangler flere kvinder, der søger branchen og har kompetencerne. Vi har ikke en kvote for kvinder hverken som medarbejdere eller ledere, idet vi ikke tror, at man lukker gabet ved at sænke overliggeren for at nå en kvote. I stedet arbejder vi på at løfte kompetencerne og kvalifikationerne for de kvindelige medarbejdere. Vi ønsker at indbygge kønnenes ligestilling i de daglige operationer i virksomheden og få de kvindelige ansatte til at føle sig værdsat,” pointerer Xukun Ji. Huawei har fokus på det individuelle talent uanset kønnet ud fra den anskuelse, at talenter er meget forskelligartede og hvert enkelt individ har sine egne værdier. Internt har selskabet lanceret et initiativ, som skal opfordre de mandlige kolleger til at støtte HeForShe kampagnen, der er lanceret af FN for at opnå ligestilling. 

”I Huawei har kvinder de samme muligheder som mænd, og de arbejder tæt sammen med deres mandlige kolleger for at nå de fælles mål. Vi har kvindelige chefingeniører og ledende ingeniører i kerneteknologier som 5G teknologi og udvikling af chipset. Men vi mangler stadig kvinder i arbejdsstyrken og på ledende poster og opfordrer løbende kvinder til at uddanne sig i branchen,” siger Xukun Ji. 

Kvinder er interesserede i, hvad teknologi kan bruges til
Hun opfordrer de unge kvinder til at finde ud af, hvad de virkelig brænder for og så gå målrettet efter det – og ikke opgive, selv om det kan være hårdt og udfordrende. 

”Jeg tror, at mange unge kvinder er mere interesserede i, hvad teknologi kan bruges til snarere end teknologien i sig selv. I dette års Seeds for the Future, der er Huaweis største verdensomspændende CSR-program og har en kvoteandel af kvinder på 30 pct., spørger vi de studerende, som arbejder i grupper, om at identificere sociale problemstilling og løse dem igennem holdarbejde. I programmet opøver de deres evne til problemløsning, lederskab, entreprenørskab og vigtigst af alt – de finder og uddyber deres personlige mission og sans for social ansvarlighed,” siger Xukun Ji og fortsætter:

”Teknologi kan bruges til at løse komplekse globale udfordringer. Teknologi er værktøjet til at nå målet. Når unge kvinder opdager, at de kan opnå en meningsfuld karriere og et meningsfuldt liv ved at engagere sig i teknologi, så kan det skabe den interesse og motivation, der får dem til at vælge en STEM uddannelse. Så jeg vil sige til de unge piger:  Hvis I vil nå stjernerne, så brug teknologi. Hvis I vil gøre gode ting for mennesker og miljø, så brug teknologi. Når I tager teknologien i jeres hænder, kan I gøre en forskel og få en positiv indflydelse på samfundets udvikling.”

HeforShe kampagne
Internt initiativ til at understøtte HeForShe, oprindeligt startet af FN, der fremmer ligestilling. 

Huawei ICT Academy
Samarbejde med over 900 colleges og universiteter, træner mere end 45.000 studerende i IKT-industrien hvert år, blandt dem er en stigende andel af kvinder.

Seeds for Future Program
Hjælper med at dyrke lokale talenter i IKT. Aktuelt har over 8.000 studerende fra mere end 500 universiteter i 130 lande nydt godt af programmet, hvor mindst 30 pct. er kvinder.

Huawei Women Developers Program
Sigter mod at gøre kvindelige udviklere over hele kloden i stand til at skabe applikationer og værktøjer, der kan ændre verden.

Læs mere på www.huawei.com

Der er brug for flere talenter i branchen. Manglen på arbejdskraft indenfor tech har været et stigende problem igennem de seneste 15 år i takt med den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet. Men netop digitaliseringen kan blive en afgørende katalysator til at tiltrække flere kvinder

MEST LÆSTE