Angelique Espensen, Education Lead, Microsoft Denmark and Iceland

Der verserer for tiden en debat om, hvorvidt skærme har overtaget undervisningen og vores børn og unges liv. I diskussionen bruges skærm, mobiltelefoner, sociale medier og teknologi i flæng, og dækningen er i udpræget grad negativ og problematiserende. Nogle taler endda for en retur til pen og papir i skolen.

Der er for tiden en debat om, hvorvidt skærme har overtaget undervisningen og vores børn og unges liv. I diskussionen bruges skærm, mobiltelefoner, sociale medier og teknologi i flæng, og dækningen er i udpræget grad negativ og problematiserende. Nogle taler endda for en retur til pen og papir i skolen.  Der er ikke nogen tvivl om, at vi skal tænke os godt om, når det kommer til brugen af digitale værktøjer i skolen. Men at gå tilbage til en analog verden er ikke en løsning, som giver vores unge de bedste forudsætninger for en tidssvarende uddannelse, der forbereder dem på den virkelighed, der venter efter skolen. 

Teknologi skaber værdi når den bruges rigtigt og er en uundgåelig del af børnenes liv, som de skal klædes på til at håndtere rigtigt. Teknologi er en integreret del af nutidens samfund, og eleverne skal derfor udvikle en forståelse for teknologien og dens anvendelse. En af de oplagte anvendelsesmuligheder af teknologi i skolen, er at den kan understøtte den undervisningsdifferentiering som alle ønsker sig, men som sjældent finder sted til gavn for både de svageste, men også de stærkeste elever.  

Digitale værktøjer kan støtte men aldrig erstatte læreren. Teknologien kan frigive de ekstra hænder som lærerne mangler i klasseværelset og fx hjælpe læsesvage elever, børn med andet modersmål end dansk eller børn med andre kognitive udfordringer, som skolen også skal kunne rumme.  Læseværktøjerne i Teams for Education er et godt eksempel på dette. Ved hjælp af disse værktøjer kan lærerne stille læseopgaver tilpasset den enkelte elevs niveau, og eleverne kan øve sig i at læse foran skærmen og få individualiseret og relevant live feedback via kunstig intelligens. 

Netop understøttelsen af læsning burde være et stærkt argument for positiv brug af teknologi i skolen: Den seneste PIRLS undersøgelse viser at 4. klasseseleverne læser dårligere end nogensinde, og den primære årsag er, at der kommet flere svage læsere til. Samtidigt har hver 6. dansker mellem 16 og 65 år i dag dårlige læsefærdigheder, hvilket betyder, at 583.000 danskere har svært ved at læse simple tekster og besvare enkle spørgsmål om indholdet.  

Der ville være en stor samfundsmæssig gevinst ved at benytte sig af teknologien til at løfte denne færdighed. Øvelse gør rent faktisk mester, og klasserumsundervisning med 25 eller flere elever i klassen, giver ikke optimale betingelser for, at alle får mulighed for at læse højt og få feedback i det omfang, det er nødvendigt. En bonus ved teknologien er, at man ved samme lejlighed tilgodeser de børn, som finder det utrygt at læse op for en større forsamling. De får mulighed for at træne oplæsning uden at skulle forholde sig til den ekstra stressfaktor.  

Teams for Education (som alle skoler har gratis til rådighed) indeholder også et værktøj til at udvikle elevernes kritiske og analytiske tænkning: Search Coach træner eleverne i at stille effektive søgeforespørgsler, og træner deres evne til at identificere fakta og troværdige kilder til information på nettet. Dette er i høj grad en relevant kompetence, da en OECD-rapport fastslår, at færre end 1 ud af 10 elever på 7. klassetrin og derover evner at skelne mellem fakta og meninger. Elever som er blevet undervist i teknologiforståelse i skolen klarer sig bedre på dette område. 

Speaker Coach til Microsoft PowerPoint er endnu et eksempel på positiv anvendelse af teknologi i skolen. Eleverne får her mulighed for at træne mundtlig fremstilling mens AI’en lytter på og giver live feedback. Det betyder at eleven kan øve en præsentation i et trygt miljø, inden den leveres i klassen. Efter hvert forsøg modtager eleven en oversigt med tips til hvordan eleven kan forbedre den mundtlige fremstilling ift. tempo, brug af fyldeord, toneleje, og sprogbrug.  

Ved at lade teknologien agere assistent for læreren og effektivisere arbejdsgange, såsom rettelse af opgaver eller formulering af eksamensopgaver, kan læreren i højere grad fokusere på at skabe engagerende, interaktive og personlige læringsoplevelser – og være et menneske som forhåbentlig har overskud til at holde af børnene og skabe et rart og inkluderende læringsmiljø, hvor børnene trives. 

Teknologi skaber værdi når den bruges rigtigt, og vi skal klæde vores børn og unge på til at navigere i den digitale verden. Børnene skal lære at forholde sig reflekteret og kritisk til teknologien. Vi skal have en faglighed omkring teknologien ind i folkeskolen og en effektiv vej er at indføre Teknologiforståelse som skolefag og ved samme lejlighed sikre, at lærerne klædes på til opgaven. 

En af de oplagte anvendelsesmuligheder af teknologi i skolen, er at den kan under- støtte den undervisningsdifferentiering som alle ønsker sig, men som sjældent finder sted til gavn for både de svageste, men også de stærkeste elever.

MEST LÆSTE