Vi er blevet gode til at bruge teknologien til vores fordel, når vi møder en uventet udfordring. Nu skal teknologien hjælpe os de afgørende skridt mod en mere bæredygtig verden. Teknologisk har danske virksomheder gode kort på hånden, men rammevilkårene kan blive meget bedre, og de handler ikke kun om politik og økonomi, men også om diversitet og tiltrækning af talent. 

I julemørket er det de bløde værdier, der binder os sammen og giver os håb for hinanden. Men når julen er ovre, og hverdagen er vendt tilbage, står vi igen ansigt til ansigt med en række udfordringer, hvor digitalisering er det gennemgående greb i vores løsninger og håb. Denne jul kommer i særdeleshed på et tidspunkt, hvor vi har mange udfordringer, som påvirker vores hverdag.

Krigen i Ukraine, energikrise, forsyningskrise, inflation og en klimakrise, som verden forsøger at enes om at løse bedst muligt. At teknologien kan hjælpe os bedre gennem kriser, så vi under corona, hvor det høje digitaliseringsniveau blandt borgere, virksomheder og institutioner herhjemme gjorde det muligt at tilpasse mange af vores aktiviteter de begrænsninger, vi var omfattet af. Ligeledes bidrager teknologien i dag til, at såvel borgere som virksomheder kan overvåge energipriser og deres energiforbrug og derved kan reducere de økonomiske skader som følge af energikrisen.

Kræver ikke dybe spadestik
Vi er blevet gode til at bruge teknologien til vores fordel på den korte bane, når vi møder en uventet udfordring. Men det bliver også teknologien, der skal hjælpe os de afgørende skridt mod en mere bæredygtig verden, og her står danske virksomheder generelt med gode kort på hånden på grund af den digitalisering, vi har gennemgået herhjemme de seneste årtier. Den høje digitaliseringsgrad giver os de bedste forudsætninger for at skabe eller bidrage til nye, effektive teknologiske løsninger, der både kan angribe klimaproblematikken på nye måder og sikre innovative danske virksomheder konkurrencefordele og nye eksportmuligheder.

Det positive er, mange af de løsninger, der skal hjælpe os med at gøre verden til et bedre sted, ikke kræver dybe spadestik og opdagelse af helt nye teknologier, men kan udvikles ved at udnytte eksisterende teknologier og vores veludviklede evne til at arbejde sammen. Den danske samarbejdsevne og -vilje samt den tillid, der generelt hersker i det danske samfund mellem borgere, virksomheder og myndigheder er frodig jord at så nye digitale projekter i. Om de økonomiske rammer for den digitale innovation så også er tilfredsstillende, er en anden sag.

Diversitet og kvalitet
I det hele taget vil rammevilkårene for at være innovativ, teknologisk virksomhed fylde stadig mere i vores samfundsdebat. Hvis vi ønsker at skabe teknologisk innovation, der på mange måder kan hjælpe os med at skabe en mere bæredygtig fremtid, har vi brug for mange flere dygtige, unge medarbejdere foran skærmene.

Manglen på IT-medarbejdere er en af vor tids helt store udfordringer. Vi vil skulle investere endnu mere i fremtidens teknologiske kompetencer, men det er nemmere sagt end gjort, for det gælder også om at gøre IT-uddannelserne attraktive og tiltrække de talenter, vi har brug for.Det er efterhånden også bredt anerkendt, at større diversitet blandt tech-medarbejdere resulterer i teknologiske løsninger, der taler til flere mennesker. Derfor vil tech-industrien også fortsat have stort fokus på at få mange flere kvinder med ombord til gavn for os alle sammen, når vi skal løse fremtidens udfordringer med teknologi.

MEST LÆSTE