Blended learning flytter kursusdag til hver dag

Digitale læringselementer i blended learning kan være videooptagelser af fagoplæg eller livestreaminger i studie med fageksperter (undervisere fra Hjerneskadecentret i Odense).

Af:

Blended learning kombinerer det bedste fra traditionelle kursusforløb med digital læring. Hos Seminarer.dk, der har mere end 25 års erfaring med kompetenceudvikling, mærker de, at den hybride læringsform vinder hastigt frem, fordi den er udbytterig, engagerende og fleksibel. Blended learning forankrer viden og flytter den for alvor fra kursusdagen til hverdagen.

Nogle mennesker har det bedst med at efteruddanne sig ved at sidde i et kursuslokale sammen med kolleger og undervisere, hvor det handler om at lytte, reflektere og diskutere. Andre foretrækker at fordybe sig foran computeren med e-learning, når det passer ind i programmet.
Med blended learning kombineres det bedste fra begge verdener.

”Blended learning er ikke et nyt fænomen, men vi mærker en klar modenhed hos organisationerne nu, og teknologien understøtter fuldt ud konceptet,” siger Nicky Strandstoft, direktør og ejer i Seminarer.dk, der især tilbyder efteruddannelse på velfærdsområdet. Nicky Strandstoft uddyber:

”Kombinationen af det digitale og fysiske læringsrum favner mange læringsformer og gør undervisningen til en oplevelse, der giver et højt læringsudbytte, styrker kompetencerne og binder teorien tættere på hverdagen. Konceptet gør det desuden muligt at få bredt læring ud i organisationerne.”

Blended learning sikrer stor praksisnærhed
En traditionel kursusdag bliver ofte brugt på, at en underviser præsenterer teori og ny viden for deltagerne. Viden og teori, der også kunne formidles gennem digitale lektioner. Så kunne tiden sammen i kursuslokalet i stedet blive brugt på at sparre, debattere, reflektere og koble læringen til praksis.

Ved at kombinere det traditionelle kursusforløb med digitale læringsaktiviteter bliver dette netop muligt, og derfor kan man nå et meget højt læringsniveau og -udbytte. Kursisterne kan i ro og mag gennemgå den relevante teori i de digitale lektioner, hvorefter de fx mødes på fysiske kursus- og træningsdage. Når det sker, har de dermed allerede de samme forudsætninger samt et fælles sprog, og sammen med underviseren kan de derfor fokusere på at få forankret den nye viden og redskaberne i relation til deres praksis. Det hæver det taksonomiske niveau markant.

Mange, der har været på et traditionelt kursus, ved også, at det nogle gange ville være rart at kunne gense en teori eller genhøre underviserens refleksioner over en case, så man igen kan huske alle detaljerne. Det er netop muligt gennem blended learning, hvor teoridelen findes i digitale lektioner, som kan ses både før og efter en kursusdag. Ved kontinuerligt at have adgang til lektionerne kan kursisterne fastholde deres viden ude i praksis. Blended learning åbner også op for en mere strategisk tilgang til læring og kompetenceløft.

”Den hybride form gør det mere enkelt for organisationerne at forankre læring og dermed også planlægge kompetenceløft strategisk; hvem der skal involveres, og hvordan viden skal bredes ud på tværs. Det er helt klart den retning, jeg fornemmer, kompetenceudviklingen bevæger sig i. Vi vil gerne understøtte den rejse,” forklarer Nicky Strandstoft.

Når Seminarer.dk modtager tilbagemeldinger fra kursister og samarbejdspartnere, kan de se, at blended learning bliver vurderet som meget engagerende og udbytterigt.

Kompetenceudvikling, der passer ind i den enkeltes hverdag
Hos Seminarer.dk har de i arbejdet med blended learning bl.a. udviklet forløb, der kombinerer digitale lektioner med live-streaming, og forløb, der indeholder såvel digitale lektioner som fysiske kursusdage. I forbindelse med et online forløb om neuropædagogik, lavet i samarbejde med Socialpædagogerne, kunne kursisterne vælge mellem tre forskellige tidspunkter til at “mødes” til live-streaming med hinanden og underviserne. Et af tidspunkterne var kl. 20.

”Vi kunne se på tilmeldingerne, at kursisterne fordelte sig ret ligeligt på de tre tidspunkter. Så det sene tidspunkt var et populært valg for en del, selvom det ligger uden for traditionel arbejdstid. Den fleksibilitet ville have været svær at genskabe på et traditionelt kursusforløb,” siger Nicky Strandstoft og uddyber: ”Vi har produceret vidt forskellige faglige forløb som blended learning. Vi har blandt andet udviklet forløb om mindfulness, kognitiv terapi, udbrændthed og naturterapi. Fælles for forløbene er, at kursisterne kan tilgå det digitale materiale, når de har lyst.”

Det skal være velproduceret
For at den digitale læring skal blive en succes, er der en væsentlig pointe: Materialet skal være velproduceret.

“Vi ved, at læring skal være nem at gå til og opleves motiverende og engagerende – også når det foregår digitalt,” forklarer Nicky Strandstoft.

Når Seminarer.dk producerer blended learning, foregår det derfor in-house i professionelle produktionsfaciliteter, og alt er udviklet af digitale læringsarkitekter. I samarbejde med de pågældende undervisere tilpasser de samtlige forløb til emnet og målgruppen, ligesom de arbejder med didaktik og forskellige taksonomiske niveauer.

Det betyder fx, at digitale lektioner med teori bl.a. indeholder refleksionsspørgsmål, cases og øvelser, så kursisterne bliver aktiveret, og forskellige læringsstile- og tempi tilgodeses.

En del af fremtidens viden
Hos Seminarer.dk ser de det som deres fornemste opgave at være med til at støtte, at læring kommer i anvendelse:

”Vi vil gerne tage et medansvar for, at borgerne rundt omkring i kommunerne føler sig forstået. Det kræver, at medarbejderne er klædt godt på rent fagligt. Det stiller krav til os, og måden vi sammensætter uddannelserne på,” fortæller Nicky Strandstoft og uddyber:

”Det handler om at gøre læringen så relevant som mulig for den enkelte medarbejder og organisation. Vi hjælper med at tilrettelægge modulerne, så organisationerne får det maksimale ud af forløbet.”

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper

Læs også

Datacenter interiør
Kunstig intelligens stiller store krav til fremtidens datacentre
At drive et datacenter handler om meget mere end blot at putte en masse servere ind i en bygning. Stigende krav til applikationer og...
Natasha Saxberg, Sep 2021, IT, IT-branchen
AI bliver anderledes end alle andre revolutioner
Hvor den industrielle revolution omkring 1800-tallet og automatiseringsbølgen i starten af 1900-tallet i høj grad påvirkede medarbejdere...
Chatbot chat AI concept, artificial intelligence Businessman usi
Standardbrugerflader mindsker frygten for kunstig intelligens
I it-virksomheden itm8 arbejder man blandt andet med at implementere kunstig intelligens i mellemstore virksomheder. Ifølge partner...