Sponseret indhold

Plast er langtfra altid førstevalget, når arkitekter og designere vælger materialer. Det kan undre, da de æstetiske muligheder nærmest er ubegrænsede, og da klimaaftrykket for plast ofte er lavere end konkurrerende materialer. Men alle løsninger er ikke helt i hus, der er fortsat udfordringer som skal løses, hvis bæredygtigheden skal helt i top. De udfordringer har vi i Plastindustrien identificeret og samlet i et nyt innovationskatalog.

Skrevet af; Christina Busk og Rasmus Grusgaard, hhv. miljøpolitisk chef og seniorkonsulent i Plastindustrien


I samarbejde med Smith Innovation har Plastindustrien foretaget en grundig undersøgelse af branchens egne produkter, materialer og løsninger indenfor den grønne omstilling. Det er der kommet et interessant katalog ud af, der skal bidrage til at vise nogle af de innovationsudfordringer der er for bæredygtigt byggeri og brug af plast. Viden, der skal arbejdes videre med blandt både arkitektskolen i København og DTU, hvor en stor gruppe studerende skal give deres løsningsbidrag til de 10 udfordringer der er identificeret

Det er velkendt, at flere plasttyper er velegnede som isoleringsmateriale og oplagte og ofte bedre alternativer til isoleringsmaterialer end andre materialer. Plast bruges desuden flittigt til en lang række rørtyper indenfor vand og fjernvarme. Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, heller ikke dem af plast. Så for at kunne give et mere fuldstændigt og bedre oplyst billede, har brancheforeningen Plastindustrien fået udarbejdet et innovationskatalog, der stiller skarpt på ti udfordringer med plast i byggeriet. 

Blandt de identificerede udfordringer er en række dilemmaer: Mange plasttyper kan let genanvendes, men hvad stiller man op med den type plast, der ikke kan sorteres og genanvendes i høj kvalitet? Hvordan kan kendskabet til plastens tekniske og miljømæssige egenskaber øges hos virksomheder, der designer byggekomponenter med plast? Plast har ofte et lavere CO2-tryk end andre materialer, så i hvilke dele af byggeriet kan plastbaserede løsninger erstatte mere energiintensive materialer?

Innovationskataloget er blevet til med hjælp og bidrag fra danske plastvirksomheder og deres erfaringer fra den virkelige verden. Til hver af de ti innovationsudfordringer er knyttet en case med en virksomhed, der hver især skal hjælpe med at anskueliggøre konkrete udfordringer og mulige løsninger. Kataloget skal overordnet bidrage til, at plastbranchen selv, dens kunder og samarbejdspartnere får indsigt i de udfordringer, der stadig eksisterer, og til at branchen skærper sin profil og sine produkter til fremtidens byggeri i en bæredygtig fremtid.

Samtidig bidrager innovationskataloget til at øge gennemsigtigheden og innovationslysten på området og skubber forhåbentlig dermed på udviklingen af de nødvendige løsninger. Også derfor er en række studerende indenfor eksempelvis arkitektur og ingeniørfagene inviteret til at bidrage til mulige løsninger på udfordringerne gennem deres studieforløb. 

En kæmpe pavillon opført i næsten 100 procent plast i hjertet af København. Det skal nok få forbipasserende til at dreje hovedet. Det er i hvert fald målet. For når en international arkitekturkongres folder sig ud i København i juli 2023, vil en af de ti udstillinger være Plastindustriens pavillon, Planetary Plastic Pavillon. Hvis en turist eller to eller andre besøgende ligefrem lader sig provokere af plastpavillonen blandt de øvrige arkitekturudstillinger, gør det heller ikke noget. Hele ideen med pavillonen er at skabe synlighed og debat om plast som et bæredygtigt materiale i byggeriet og som alternativ til mere traditionelle byggematerialer. 

Plast har allerede længe spillet en afgørende rolle i den grønne omstilling på mange områder – og også i byggeriet. En rapport fra McKinsey fra juni 2022 viste eksempelvis, at plast i 13 ud af 14 undersøgte eksempler havde et lavere CO2-tryk end alternative materialer. Der er imidlertid fortsat store klimagevinster at hente, hvis arkitekter, designere og beslutningstagere får blik for plastens mange fordele, både hvad angår bæredygtighed og æstetik. Den diskussion deltager vi løbende i, og i 2023 er anledningen oplagt, når København tager imod arkitekter, designere og bygningskonstruktører fra hele verden under overskriften ’bæredygtig fremtid’.

MEST LÆSTE