Hvis den grønne omstilling var et kapløb, har startskuddet lydt, og Danmark hænger i startblokken. Rammevilkårene for de danske transportvirksomheder skal være bedre, hvis vi skal bevare konkurrencekraften og sætte os i front. Den grønne omstilling skal ikke gennemføres alene ved brug af nye afgifter, der gør transporten dyrere – vi skal forløse potentialet i langt flere muligheder, der sætter virksomheder i stand til at omstille sig hurtigere.

Skrevet af: Jesper Kronborg, branchedirektør i Dansk Erhverv Transport


For vejtransporten er der ingen vej uden om. Sektoren står over for store forandringer i den grønne omstilling og kampen mod klimaforandringer. Mange af forandringerne skyller ind over virksomhederne som en grøn tsunami af regler fra EU. Det er i sig selv en fordel for dansk erhvervsliv, at de overordnede linjer bliver tegnet i Bruxelles. Det sikrer lige konkurrencevilkår og et mere forudsigeligt marked, hvor virksomhederne kan planlægge og investere i grøn teknologi med større sikkerhed.

Beslutningen om at udfase diesellastbilen, konkrete krav til opsætning af drivmiddelsinfrastruktur og et nyt CO2-kvotesystem er blot nogle af eksemplerne, der skal fremme omstillingen af vejtransporten.

Vi skal have danske rammevilkår i verdensklasse – ikke kun nye afgifter
Men skal Danmark sætte sig i førersædet og vise verden vejen for den grønne omstilling, som politikerne har ambitioner om, må vi ikke nøjes med at stille skarpt på klimaet, men også erhvervsklimaet. I Dansk Erhverv deler vi de politiske ambitioner om grøn omstilling, men det er altafgørende, at vi herhjemme fastsætter attraktive rammevilkår for virksomhederne, der driver den grønne omstilling fremad. Det kræver et tættere samarbejde mellem det private og det offentlige om at udvikle løsningerne.

Det mest brugte redskab i politikernes værktøjskasse synes at være nye afgifter. Vejtransporten ser ind i nye vejafgifter, forhøjede dieselafgifter og nye CO2-afgifter. Vi er ikke imod adfærdsregulerende afgifter, der gør det dyrere at forurene og billigere at vælge grønt, hvis det bliver gjort klogt. Det er blot vigtigt, at det ikke er det eneste værktøj, politikerne hiver frem. Lige nu er vi i en fase i omstillingen, hvor indførelsen af høje afgifter ikke gør overgangen til det grønne til en attraktiv business case, fordi teknologien fortsat er ny og dermed forholdsmæssig dyr. For at bevare et konkurrencedygtigt transporterhverv i Danmark er der brug for andre løsninger og incitamenter, hvis vi skal kickstarte omstillingen og få danske transportvirksomheder frem i førersædet. Heldigvis er flere af trædestenene allerede lagt, mens nogle trænger til at blive justeret for at omstillingen sker hurtigere.

Frem med den store nytårsraket
Rapporter efter rapporter viser, at klimauret tikker, og vi er i 11. time. Derfor er der brug for, at man fra politisk side finder den store nytårsraket frem. Der er politisk afsat en ramme på 100 mio. kr. årligt i 2024-2026 til den grønne omstilling af den tunge vejtransport. For at virkelig accelerere omstillingen og sikre at Danmark ikke mister konkurrencekraft til udlandet, skal der investeres langt mere, og det skal gøres nu. Vi mener, at alle 300 mio. kr. skal udmøntes til ellastbiler og depotladere allerede i år, hvis vi for alvor skal sætte strøm til udviklingen.

Politikerne må desuden se mod nye finansieringskilder til at fylde puljen op de kommende år. Det kan fx være fra den grønne fond eller fra indtægter fra en forhøjelse af dieselafgiften eller nye CO2-kvoter. På den måde går pengene også tilbage til sektorens grønne omstilling. Vi ønsker ikke et erhverv på årelang støtte – det er de frie markedskræfter, der i sidste ende skal gøre transporterhvervet grønt og levedygtigt, men i en kort overgangsperiode, er der behov for massiv investering for at kickstarte udviklingen, og her er Danmark kommet for langsomt ud af startblokken.

Der skal to til den grønne tango
Elektrificeringen af samfundet stiller store krav til tilgængeligheden af grøn strøm. Der skal fart på udbygningen af vindenergi og den underliggende energiinfrastruktur. Transportsektoren oplever i øjeblikket lang ventetid på at få godkendt og etableret nettilslutning til ladeinfrastrukturen. Det er en showstopper i omstillingen, og der bør tages initiativer til fx servicemål, der kan fremskynde processen. Ellers risikerer vognmanden at stå med en ellastbil, som ikke kan blive ladet op hjemme på virksomheden.

Netop opladningsmulighederne er et vigtigt element for investeringslysten i ellastbiler. Det gælder også den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur. I den seneste tid er der kommet mange positive udmeldinger fra private ladeoperatører om nye ladeparker til lastbiler, der skal drives på markedsvilkår. Samtidig har staten afsat små 700 mio. kr. til at leve op til EU’s krav om ladeinfrastruktur langs motorvejsnettet i Danmark, hvor de første fem ladeparker allerede skal stå klar næste år. Det vil sige, at der lige nu kører parallelle forløb, hvor både staten og private aktører planlægger udbygning af ladeinfrastrukturen mange af de samme steder. I den proces bør det sikres, at der sker en optimal udnyttelse af såvel offentlige som private investeringer.

Fra statens side bør man se på, om man kan bringe de planer og arealer, som er ejet af private aktører i spil og tænke dem ind i efterlevelsen af EU-kravene. På den måde vil man hurtigt kunne komme i gang med at etablere de første fem ladeparker. For at sikre at disse ladeparker lever op til EU’s minimumskrav om blandt andet effektkrav, kan man via en tilskyndelsesmekanisme – fx i form af en bonus el.lign. – få private aktører til at opfylde kravene. På den måde kan staten spare penge, som i stedet kan gå til at udvide det offentligt tilgængelige ladenetværk i yderområderne, hvor det er mindre attraktivt for private aktører at opsætte ladestandere. Det mindsker usikkerheden ved den grønne omstilling i de dele af landet, som vi også skal sørge for at få med.

Vi skal omfavne ny teknologi og innovation
Vi skal indfri potentialerne, der ligger i innovative teknologier. Det gælder fx elektriske trailere til lastbiler, såkaldte e-trailers. Danmark bør være åben for at teste og implementere den nye teknologi. Gør vi det, tager vi vigtige skridt mod at hjælpe sektoren omstille sig på en effektiv og bæredygtig måde, der sætter Danmark i spidsen. E-trailers er en spændende teknologi, fordi det åbner op for nye måder at tænke transport og logistik. Ved at udstyre almindelige trailere med batterier, åbnes der op for betydelige forbedringer. Brændstofeffektiviteten for diesel-lastbiler kan forbedres op til 40 pct., og rækkevidden for ellastbiler bliver forøget, så de kan indsættes i flere typer transportopgaver.

E-trailers er ikke typegodkendt til at køre på vores veje. Vi opfordrer til at skabe rammerne for, at det kan lade sig gøre at teste dem her i landet. Der står allerede virksomheder klar til at indsætte dem i driften og evaluere potentialet. Danmark har vist sig som et foregangsland ved at tillade test af dobbelttrailere, og det samme skal være muligt med e-trailere. Den grønne omstilling handler også om at hjælpe virksomheder til at gøre transporterne mere effektive og bruge innovationen som katalysator til at accelerere den grønne omstilling. Brug af e-trailere og udvidelse af vejnettet for dobbelttrailere udgør en væsentlig del af løsningen på vej mod en mere bæredygtig transportsektor.

Det er derfor afgørende, at Danmark går forrest i at teste og integrere disse nye teknologier, som kan spille en central rolle i at opnå vores klimamål. Kun ved at handle og skabe de rigtige rammevilkår sikrer vi, Danmark ikke kun følger med i den grønne omstilling, men fører an.

MEST LÆSTE