Sponseret indhold

Stærke forsyningskæder

Rune Noack, Transportpolitisk chef i DI Transport

Af:

Forsyningskæder betyder noget. Det burde være åbenlyst for en hver gennem de sidste tre år, hvor udfordringerne nærmest har stået i kø. Ja det er faktisk tre år siden, at corona lukkede det meste af verdenen ned.  Jeg husker bl.a. synet af italienske familier i Bergamo, der midt i frygten klapper ad chaufføren, fordi han leverer friske varer til byens supermarkeder. Det måske tydeligste billede på, at forsyningskæder betyder noget. 

Skrevet af; Rune Noack, transportpolitisk chef i DI Transport


Gennem de sidste tre år har vi haft restriktioner, nedlukninger, skib på tværs af Suezkanalen, høje energipriser, krig i Europa og meget mere. Udfordringer der hver i sær har presset forsyningskæderne i verdenen. Måske skal vi bare vende os til, at uforudsete hændelser kommer oftere end tidligere. Derfor har forsyningskæder fyldt endnu mere i virksomhedernes direktionslokaler end de foregående år. Det kan nemlig have meget negative konsekvenser, hvis man ikke har styr på sine forsyningskæder. Det gælder både for den mindre virksomhed i Dannmark og de store internationale virksomheder. Alle er dybt afhængig af at få leverancer ind til virksomhederne og produkterne ud til kunderne. Det rummer enorme muligheder for danske transport- og logistikvirksomheder. Dem har vi heldigvis mange af. Spedition og shipping er tydelige danske styrkepositioner, hvor der er stor værdiskabelse for kunderne. Stærke danske virksomheder, der kan skabe de robuste forsyningskæder, som er efterspurgt hos kunderne i industrien i Danmark og Europa. 

En af de vigtiste byggesten er opsamling og nyttiggørelse af data. De danske transport- og logistikvirksomheder, der kan udnytte digitalisering og anvendelse af data til at skabe større transparens og forudsigelighed i forsyningskæder, har et meget mere attraktivt produkt at sælge. Men de nye muligheder stiller også krav til, hvor vi som samfund skaber de bedste rammebetingelser for vores logistikvirksomheder i Danmark og Europa. Og der er nok at tage fat på. Vi har i Danmark simpelthen forsømt den internationale transport og logistik. Det gælder alt fra dårlige forhold på rastepladser, hvor vi har mere travlt med at uddele bøder, end at skabe ordentlige forhold når chauffører skal have sit hvil, til danske særregler, der øger de administrative byrder for den internationale transport til og fra Danmark. 

Vi mangler fokus på vores internationale havne, der er et afgørende bindeled i vores forsyningskæder, hvor containeren fra udlandet skal fra skibet over på lastbilen og videre ud til kunderne. En samlet havnestrategi skal sikre vores havne og danske eksportvirksomheders forsyningskæder. Tilsvarende mangler der fokus på den internationale banegodstransport. Der er for mange pæne ord og for lidt aktiv handling for at skabe bedre vilkår for banegodstransporten. For lidt fokus på den værdi, de internationale forbindelser skaber som en vigtig klimavenligt transport af varer. Vi skal understøtte den internationale transport i Danmark, og det gør vi kun ved en aktiv europæiske transportpolitik. Alt for længe har fokus været på protektionisme frem for at skabe internationale muligheder. 

Danmark burde stå forrest i kampen for at fjerne begrænsninger på forsyningskæderne og øge kapaciteten i den europæiske transportbranchen. Det gælder f.eks. i forhold til at lempe de EU-regler, der tvinger lastbilerne til at returnere til deres hjemland hver ottende uge, da det øger tomkørsel og gør transporten mindre effektiv. Tilsvarende bør vi arbejde for at ændre reglerne for lastbilers vægt- og dimensioner, så der kan være mere gods på lastbilerne. EU er på vej med en pakke for Green Freight Transport, der skal understøtte en mere grøn og energieffektiv godstransport i Europa. Og i øjeblikket forhandler medlemslande og Europa-Parlamentet om EU’s klimapakke fit-for-55, der skal understøtte den grønne omstilling af godstransporten i EU. 

Den grønne omstilling af godstransporten i EU bør styrke danske logistikvirksomheders konkurrenceevne, da vi har effektive logistikvirksomheder. Men vi kan ikke med den ene hånd skabe nye afgifter og dårlige forhold på hjemmemarkedet i Danmark, hvis vi skal investere os til øgede markedsandele i EU. Styrk forsyningskæderne. Styrk transport- og logistikbranchen i Danmark. Styrk den ægte grønne omstilling. Så skaber vi nye muligheder.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer

Læs også

jesper-kronborg-1-YW50TUdzdTFxUm9zNHlXUFNUYnRLalVXWEZFPQ2
Grøn mobilitet: Luft – og vandvejen skal tænkes ind i det samlede mobilitetssystem
Infrastruktur og mobilitet handler ikke kun om asfalt og skinner. Det handler også om vand og luft. Grundlæggende handler det om at...
marcin-jozwiak-ecFJuOx0WrY-unsplash
Vejen mod en grønnere tung transport
Dansk Erhverv offentliggjorde for nyligt vores oplæg til en grøn mobilitetsplan. Det gjorde vi, fordi det er bydende nødvendigt, at...
Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...