Sponseret indhold

Politikerne overser et vigtigt miljøområde på den maritime front

Af:

Tusindvis af skibe, olie- og naturgasplatforme samt havvindmøller over hele verden benytter offeranoder fremstillet i zink- og aluminiumslegeringer som korrosionsbeskyttelse. De anvendes stort set også i alle havne, og derfor skal de naturligvis være mere miljøvenlige. Det mener man i danske BAC Corrosion Control A/S, hvor man allerede i dag har fokus på den grønne omstilling.

Den grønne omstilling er i fuld gang, og stadig flere brancher møder skærpede miljøkrav. Derfor undrer det Benny Dohn, der er salgsdirektør i BAC Corrosion Control A/S, at politikerne endnu ikke rigtig har fået øje på den branche, han selv agerer i. I BAC Corrosion Control er man nemlig af den overbevisning, at selv om man er et støberi, der principielt arbejder med visse miljøskadelige materialer, kan der sagtens gøres en endog stor indsats for miljøet.

Hos BAC Corrosion Control udvikler man offeranoder, som blandt andet produceres på virksomhedens eget støberi i Herfølge. De anvendes til korrosionsbeskyttelse inden for blandt andet skibsfart, i offshore industrien, i havne og på vindmølleparker. Benny Dohn påpeger, at der er stort fokus på, hvilke metaller, der forurener de europæiske farvande, mens man glemmer de mange muligheder, der rent faktisk er for at gøre legeringerne mere miljøvenlige.

Dansk virksomhed er i front
”Hvorfor ikke minimere de metaller, der skader miljøet? Jeg tænker blandt andet på de anoder, der både er en del af de store vindmølleparker, som sidder på skibene og anvendes i moderne havne med bademiljøer. Desværre oplever jeg en vis reaktionstræghed fra politisk hold, og problemet er, at det går ud over miljøet,” siger Benny Dohn, der altså savner en politisk indgriben på området med henblik på at mindske brugen af farlige metaller.

Det er nemlig ikke alle producenter, der som BAC Corrosion Control går foran med henblik på at gøre en indsats. Et eksempel er den gængse MIL-DTL-18001 standard for zinklegeringer, som indeholder cadmium. Cadmium er på listen over giftige metaller, bl.a. fra batteriaffald, og er kendt for at belaste grundvandet betydeligt. Her har firmaet som de eneste gennem 10år netop kunne levere zinklegeringer uden det giftige cadmium som aktiveringskatalysator for offeranoden.

Helt ny legering er nu godkendt
Da zink er blandt de metaller, der skal holdes øje med, anbefales det, at man benytter en aluminiumslegering til korrosionsbeskyttelse i stedet for zink. Aluminiumslegeringer til korrosionsbeskyttelse af stål i havmiljøer indeholder i dag op til 6 procent zink, og den nye legering reducere indholdet af zink markant. Det skal i den sammenhæng nævnes, at det ikke er muligt helt at undgå zink, da det er det metal, som aktiverer anoden.

”Vi har fået godkendt en ny aluminiumslegering, der netop frigivet med typegodkendelse efter 12 måneders drifttest hos Det Norske Veritas. Den nye legering giver en væsentlig mindre miljøbelastning med et zinkindhold, der er reduceret med mere end 80 procent. Eksempelvis ville denne anodelegering kunne reducere zinkmiljøbelastningen på Kriegers Flak vindmøllepark med mere end 6.000 kg.”, fortæller Benny Dohn videre.

Grøn omstilling er sund fornuft
Han understreger, at branchen rundt omkring i verden oplever stadig skrappere miljøkrav. Blandt andet er det i dag ulovligt at anvende rene zinkanoder i Tyskland, og derfor anser han det for helt naturligt at være på forkant med udviklingen i miljøets navn. Han føjer til, at den nye aluminiumslegering fra BAC Corrosion Control desuden yder en større kapacitet, hvilket betyder, at den holder længere og ikke skal udskiftes så tit.

Ganske som et batteri skal udskiftes med jævne mellemrum, skal en anode nemlig også udskiftes, når den er slidt op. I øvrigt producerer firmaet anoder i mange forskellige størrelser lige fra få hundrede gram og op til flere hundrede kilo alt efter, hvor de skal anvendes. På et større containerskib kan der eksempelvis placeres helt op mod 40 eller 50 anoder, så set i det store perspektiv giver den grønne tankegang rigtig god mening.

Den nye legering fra BAC Corrosion Control giver en væsentlig mindre miljøbelastning med et zinkindhold, der er reduceret med mere end 80 procent. Eksempelvis ville denne anodelegering kunne have reduceret zinkmiljøbelastningen på Kriegers Flak vindmøllepark med mere end 6.000 kg.

Omfattende godkendelsesproces
Totalt set har det taget cirka 2 år at udvikle den nye aluminiumslegering. Blandt andet fordi processen indebærer, at materialet har været nedsænket i havvand gennem et år, inden Det Norske Veritas kunne godkende det. Men BAC Corrosion Control sætter en ære i selv at stå for al produktudvikling, lige som man ud fra de leverede råmaterialer selv står for støbning af alle anoder, enten på støberiet i Herfølge eller på det støberi, man driver i England.

”Det at vi har dubleret vores produktionsfaciliteter betyder desuden, at vi kan garantere kunderne den fornødne leveringssikkerhed”, forklarer Benny Dohn, og han føjer til, at også når det gælder selve produktionsprocessen, er man med helt fremme for så vidt angår den grønne omstilling. Blandt andet ved at isolere ovnene for at spare energi, lige som planen på sigt er udelukkende at anvende grøn strøm i fremstillingsprocessen.

En forpligtelse til at gå forrest
”Der medgår en relativt stor energimængde til smelteprocessen i anodefremstillingen. Det vil medføre en overgangsperiode, hvor anvendelsen af natur- og biogas fra nettet i en periode vil være dominerende for derefter trinvis at blive udfaset til fordel for hovedsagelig grøn strøm. Vores budskab er således at gøre korrosionsbeskyttelse i havmiljøer så miljøvenlig som muligt i hele forsynings- og livstidskæden”, slutter Benny Dohn.

Han siger altså, at selvom man er et metalstøberi, er det rent faktisk muligt at gøre rigtig meget for miljøet. Som en af de førende producenter af offeranoder i verden mener han faktisk, at virksomheden har en forpligtelse til at gå i spidsen for den grønne udvikling. En udvikling han altså godt kunne tænke sig blev bakket kraftigere op af landets politikere, der jo i så mange andre sammenhænge slår på tromme for miljøet.

Blandt verdens førende
BAC Corrosion Control A/S blev stiftet I 1956 og er i dag en af verdens førende aktører inden for udvikling samt produktion af offeranoder. Virksomheden er storleverandør til havne, marineindustrien, olie- og gasindustrien samt vindmølleindustrien verden over. Anoderne produceres på egne støberier i Herfølge og England, og kunderne kan vælge mellem et bredt sortiment af anoder lige fra nogle få gram til flere hundrede kilo alt efter anvendelsesområde.

Læs mere på www.bacbera.dk 

Set i forhold til den totale miljøbelastning i forbindelse med korrosionsbeskyttelse arbejder BAC Corrosion Control målrettet mod en grøn omstilling i fremstillingsprocessen af offeranoder

Mest læste på BusinessReview.dk

Steffen Bang Olsen Kromann Reumert frit med redt hår
Ejendomsadvokaten: TIDSBEGRÆNSEDE LEJEAFTALER ER IKKE UNDERLAGT EN 2-ÅRSREGEL
thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Hvad er en offeranode
En galvanisk anode, eller offeranode, er hovedkomponenten i et galvanisk katodisk beskyttelsessystem, der bruges til at beskytte nedgravede eller nedsænkede metalstrukturer mod korrosion. De er lavet af en metallegering med en mere ”aktiv” spænding end strukturens metal. Galvanisk tæring eller galvanisk korrosion opstår, når to forskellige metaller har elektrisk forbindelse til hinanden. Da vil der gå en strøm af elektroner fra det ene metal til det andet. Det af de to metaller, som er mindst ædelt, nemlig det, der er længst fra guld i spændingsrækken, vil blive tæret op, når elektronerne forsvinder.

På et skib med stålskrog og bronzepropeller har de to legeringer forbindelse gennem havvandet. For at undgå korrosion af stålet kan der monteres offeranoder af et mindre ædelt metal på skroget. Det betyder, at offeranoden så at sige vil blive fortæret før skroget. En offeranode beskytter altså mod galvanisk tæring, men ikke mod rustdannelse.

Læs også

jesper-kronborg-1-YW50TUdzdTFxUm9zNHlXUFNUYnRLalVXWEZFPQ2
Grøn mobilitet: Luft – og vandvejen skal tænkes ind i det samlede mobilitetssystem
Infrastruktur og mobilitet handler ikke kun om asfalt og skinner. Det handler også om vand og luft. Grundlæggende handler det om at...
marcin-jozwiak-ecFJuOx0WrY-unsplash
Vejen mod en grønnere tung transport
Dansk Erhverv offentliggjorde for nyligt vores oplæg til en grøn mobilitetsplan. Det gjorde vi, fordi det er bydende nødvendigt, at...
Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...