Sponseret indhold

På med det lange lys: Transporten fortjener nye klimaperspektiver

Af:

Skrevet af; Christoffer Greenfort, sekretariatschef Dansk Mobilitet, Chefkonsulent Dansk Erhverv og Frederik Bergenfelt Friis, politisk konsulent Dansk Mobilitet & Dansk Erhverv 


Efter et turbulent 2020 er det kommende efterår tiden til igen at få sat det lange lys på. Det har været hårde tider for mange, men det har også været en tid, hvor mange virksomheder har tænkt alternativt og kommet frem med visionære løsninger, der holder omkostningerne nede, indtægten oppe og samtidigt giver positivt afledte effekter på fx klima og miljø. Det er ingen hemmelighed, at privatbilismen er en af de store klimasyndere i Danmark. Det skal der laves om på og tidshorisonten er kort. Vi er heldigvis i gang i udmærket offentlig-privat samspil, men tempoet skal øges. Og vi skal opretholde kreativiteten, som pandemien formåede at fremdyrke.  

Et skub til opfattelsen af transport 
For at vi sammen skal lykkes med den grønnere vej, skal fremsynethed i højsædet, når de store infrastrukturprojekter i Danmark skal planlægges. Vi skal være nytænkende – både når det drejer sig om teknologier, der skal ind i projekterne helt fra begyndelsen, og når vi løbende skubber til folks opfattelse af, hvordan man tænker transport. Det er her Intelligent Trafikstyring (ITS) og Mobility as a Service (MaaS) for alvor kommer ind. Der er skrevet mangt og meget om ITS, så vi vil fokusere på MaaS. De fleste, der interesserer sig for transport og mobilitet har efterhånden stiftet bekendtskab med MaaS. Begrebet dækker over en ny måde at få opfyldt sit mobilitetsbehov og optimere sit rejsemønster – både tidsmæssigt, økonomisk og den klimabelastning, man er med til at skabe. 

Et ensidet fokus
Tidligere har hele fokus været – og er stadig for mange personer og virksomheder – at man vælger én eller flere mobilitetsformer for en længere periode ad gangen. Det kunne fx være et pendlerkort kombineret med indkøb af en bil og/eller cykel. En stor samlet udskrivning, der definerede en families transportmønster i en længere årrække. Et kendetegn ved familiebilen er, at den som hovedregel står stille i op mod 95 procent af tiden, løbende taber værdi, koster forsikring, uanset om den bruges eller ej, og så videre. Listen over udgifter er lang, men når først transportvanen er indarbejdet, så føler mange, at det er den mest stabile måde at sikre familiens transportbehov. Når man så dertil lægger det faktum, at mange biler ikke udskiftes i en lang årrække, så belaster det også på klimakontoen, når køretøjet anvendes. 

Fremadrettet vil der komme et stigende fokus på mobilitet fremfor transport. I skiftet fra transport til mobilitet er vi gået fra at være nødt til at transportere os til at være mobile mennesker, der har et mere fleksibelt transportbehov – alt fra taxa til bycykel og delebil. Brugeren er i centrum og bestemmer om valget går på pengepung eller klimakonto. 

Morgendagens biludlejere
Det første indsatsområde er at få færre privat- og virksomhedsejede køretøjer og hele tiden have en ung og grøn bilpark på de danske veje. Her kommer morgendagens biludlejere ind i billedet. Mobilitetsudbydere, der kan skræddersy mobilitetsløsninger til alle, der har et behov for at transportere sig, hvad enten det er ved at stille en bil til rådighed på gaden eller sørge for en bil i enkelte dage eller måneder. Det giver frihed til at vælge rent og skært ud fra ens nuværende behov og til at ændre sit valg på et senere tidspunkt, når behovet har ændret sig. Det står vi – og vores medlemmer hos Dansk Mobilitet klar til at hjælpe med. 

Fuldt overblik og brugeren i centrum
Hvis det skal fungere, skal der skabes brugervenlige, elektroniske løsninger, der giver fuldt overblik og valgfrihed. De to største faldgruber er, at der enten kommer en kæmpe underskov af udbydere, der ikke har nogen form for integration imellem deres platforme. Alternativt at det ender med at blive et monopol, så valget reelt kun er at tage deres løsning eller lade være – som vi ser udfordringer med i disse dage med Rejseplanen. 

Derudover skal der sikres klare og letanvendelige regler og rammevilkår for mobilitetsbranchen og det arbejder Dansk Mobilitet for kommer til at ske. Det er helt op til vores folkevalgte at give os de muligheder, men vi lover så til gengæld også at sørge for, at der kommer mere grøn mobilitet på gaden til gavn for klima og miljø, og lader flere penge bliver i folk og firmaers lommer, når de nu ikke skal have en masse omkostningstunge køretøjer stående og tære på økonomien. 

Dansk Mobilitet er brancheorganisation for biludlejningsbranchen i Danmark og dækker ca. 30 medlemmer over hele landet som samlet set har ca. 16.000 udlejningskøretøjer. Dansk Mobilitet hører under Dansk Erhverv og bidrager til arbejdet om at fremme biludlejnings- og leasingbranchen. Branchen er en integreret del af den danske oplevelsesøkonomi og en vigtig del af dansk erhvervsliv. 

Læs mere på www.danskmobilitet.dk/

Mest læste på BusinessReview.dk

thumbnail_20220223_JSU0133
Betalingsløsninger suger alt for mange penge ud af forretningen
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her
1-199559273 - Aerial view to the diamond open mine in Aikhal town, Sakha Yakutia, north of Russia
Diamanter kan blive en god investering
Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål

Læs også

jesper-kronborg-1-YW50TUdzdTFxUm9zNHlXUFNUYnRLalVXWEZFPQ2
Grøn mobilitet: Luft – og vandvejen skal tænkes ind i det samlede mobilitetssystem
Infrastruktur og mobilitet handler ikke kun om asfalt og skinner. Det handler også om vand og luft. Grundlæggende handler det om at...
marcin-jozwiak-ecFJuOx0WrY-unsplash
Vejen mod en grønnere tung transport
Dansk Erhverv offentliggjorde for nyligt vores oplæg til en grøn mobilitetsplan. Det gjorde vi, fordi det er bydende nødvendigt, at...
Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...