Sponseret indhold

Med valideret data kan bæredygtighed og profit sagtens gå hånd i hånd

_MG_0951

Af:

At lægge den optimale rute for et fragtskib fra A til B under hensyntagen til bl.a. brændstof, miljøaftryk, tid og økonomi er et komplekst regnestykke med mange variable. Det har virksomheden Coach Solutions specialiseret sig i for bulk, multi-purpose og tank segmentet.  

Selvom shippingindustrien flyder over med data fra alverdens kilder, kræver det strukturerede data og omfattende beregninger at omdanne disse data til brugbare løsninger. Coach Solutions har tre fokusområder inden for software til shippingindustrien, som netop adresserer denne udfordring. 

Data er ikke bare data. For at kunne bruge data og udlede korrekte konklusioner af disse, skal de være af en høj kvalitet. Coach Solutions beskæftiger sig derfor med indsamling og valideringen af data, som lægger hele grundfundamentet for at kunne levere data af høj kvalitet til brug i alle Coach’s løsninger. 

”Valid Data er vores noon reporting klient, som installeres ombord på skibene. Valid Data indsamler en mængde data, som bliver valideret ude på skibet og godkendt af skibets besætning. Valideringen er både i forhold til, hvad der tidligere er rapporteret og i forhold til, hvad det enkelte skib skal være i stand til at kunne yde. Det vil sige, at vores verifikationer er meget målrettet mod det enkelte skib. Det gør, at de datapunkter, vi får ind, er af en enormt høj kvalitet i forhold til, at det er manuelt rapporterede data,” fortæller Anders Bruun, CEO i Coach Solutions. 

Coach Solutions har partnerskaber med bl.a. Veracity by DNV og Verifavia, som bruger Coach’s indsamlede data i deres egne løsninger ift. miljørapportering.

Stor udfordring for shippingindustrien 
Shippingindustrien står på nuværende tidspunkt over for en enorm stor udfordring. Tilbage i 2018 satte den Internationale Maritime Organisation (IMO) sig et mål om at shipping industrien skulle sænke deres CO2-aftryk med 40 pct. inden 2030 og 70 pct. inden 2050 sammenlignet med udledningen i 2008 og kom samtidig med en række regulativer for at nå disse mål.  Mange forskellige løsninger er i spil såsom nye fremdriftsløsninger som vind, elektrificeringen af skibe samt alternative brændstoffer, men disse er på nuværende tidspunkt få og omkostningstunge. 

”Det er enormt vigtigt, at vi får gjort noget, så shippingindustriens CO2-udledning bliver formindsket. Men vi skal også huske på, at det er en industri, der skal fungere. Dvs. den måde, hvorpå vi optimerer på de enkelte skibe, skal være bæredygtig både miljømæssigt og økonomisk. Hvis du kun gør det, der er bedst for miljøet, så ender du med at tabe penge og konkurrenceevne. Og det er den her balance, der skal findes i markedet. Det er noget, vi fokuserer meget på – at profit og bæredygtighed går hånd i hånd,” understreger direktøren. 

Derfor passer Coach’s andet  fokusområde, Valid Voyage, godt ind til de udfordringer, som industrien står overfor. Valid Voyage er et algoritmebaseret ruteoptimeringssystem, som kan hjælpe shippingselskaberne med at sænke brændstofforbruget, reducere deres CO2-udledning og spare penge på den korte bane. Valid Voyage udregner den mest effektive rute for et fragtskib fra a til b. 

Ruteoptimering har tidligere omhandlet at planlægge en rute, hvor skibet undgik dårligt vejr. Førende ruteoptimerings selskaber som Coach tager skridtet videre og optimerer yderligere på de vigtigste variable såsom sikkerhed, brændstofpriser og det økonomiske marked – konstant under hele rejsen. Denne tilgang, hvor skibet kontinuerligt og proaktivt får rutevejledning, er essentiel for at opnå de CO2-besparelser, IMO har sat som mål. For at kunne give denne vejledning er det dog vigtigt med to kritiske inputs. Det er nødvendigt med præcise data fra skibet samt at have en model for, hvad et givent skib kan yde på nuværende tidspunkt for at kunne forudsige hastighed og forbrug under alle vejrforhold. 

Ruteoptimering 
Coach’s sidste produkt, Valid Performance, omhandler den tekniske performance af et givent skib og hvilken kondition, dette skib er i netop nu. En korrekt performancemodel for et skib, også kendt som en digital tvilling, er en model, der kan beregne relationen mellem skibet propeller, motorkraft, hastighed og brændstofforbrug under forskellige vejrforhold. Det er denne model, som bruges, når ruten skal lægges for et givent skib. 

For at kunne forstå den digitale tvilling af et skib, er det vigtigt at forstå, hvordan denne er blevet bygget. Nogle modeller er bygget på rene fysiske antagelser og bruger propellens egenskaber, skroggeometrien og motorbegrænsninger samt andre oplysninger om, hvordan skibet kan præstere. Andre modeller er baseret på ren AI og beror på data opsamlet fra skibet til at komme med forudsigelser.  I løbet af de seneste måneder har kunstig intelligens (AI) vist sig anvendeligt til mange andre formål, end vi har været vant til. Måske også til at optimere skibsruter og hastigheder? Det er dog ikke så enkelt, forklarer Anders Bruun.  

AI bygger på observerede data, og ud fra det kan man bygge en form for logisk model omkring det. Men selv om man bygger AI på den daglige rapport fra skibet, og på et år får 365 observationer forskellige steder i verden under forskellige vejrforhold m.v., så er det slet ikke nok data. Der er så mange forskellige variable i spil, der ændrer sig og dermed skaber nye situationer, som gør historikken mindre vigtig.  

”AI-modeller kan ikke ordne alt for os. Dermed ikke sagt, at vi er imod det, for vi bruger det jo også i vores digitale tvillinger. Vi laver en digital kopi af skibet, som er bygget på naval architecture modeller. Der kan du teste en AI model. Men når du sidder i spotmarkedet og har skibet inde i syv dage, så kan du ikke nå at bygge en AI model på skibet pga. mangel på data.”  

AI-modellerne kan derfor være højst upræcise på grund af de data, de får ind, som kan være af lav kvalitet og kun opsamlet inden for få konditioner.  

Coach Solutions udnytter begge modeller. Både en skibsmodel ud fra de fysiske egenskaber, som skibet har og derefter kalibreres denne model løbende ud fra de data, som Coach modtager gennem deres Valid Data. På denne måde udnytter Coach AI til at forbedre modellerne samtidig med, at de overholder de fysiske skibsarkitekturprincipper.  Derfor kan Coach´s løsninger forudsige med stor nøjagtighed, hvorledes skibet vil agere i forskellige vejrkonditioner samtidig med, at de kan se, hvordan skibet faktisk har klaret sig i forhold til, hvad det burde kunne. 

Valid Performance hjælper derfor brugerne med at overvåge deres skibe og giver dem indsigt i, om skibet er begroet, om hovedmotoren kører, som den skal, hvor meget smøreolie, der bliver brugt osv. – og om skibet ligger inden for de parametre, det skal. På denne måde kan brugeren rettidigt gribe ind, hvis et skib har udfordringer og mindske CO2-aftrykket for det enkelte skib.

Coach Solutions er skabt af danske skibsingeniører og kommercielle shippingeksperter, som sammen med softwareingeniører arbejder på at gøre shipping smartere. Coach Solutions mission er at revolutionere shipping industrien ved at fjerne friktion og gætværk i industrien, når det kommer til ruteplanlægning, optimering og skibsperformance. Softwareløsningerne udviklet af Coach Solutions lærer shippingindustrien at navigere og betjene deres flåder mere rentabelt og bæredygtigt.

Læs mere på www.coachsolutions.com

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
Klinik2 - foto af Kim Matthai Leland
Fornuft og økonomi i effektiv forebyggelse af skader
DSC_9991 NY
Greater Copenhagen: Den grønne omstilling skal skabe grøn vækst

Læs også

jesper-kronborg-1-YW50TUdzdTFxUm9zNHlXUFNUYnRLalVXWEZFPQ2
Grøn mobilitet: Luft – og vandvejen skal tænkes ind i det samlede mobilitetssystem
Infrastruktur og mobilitet handler ikke kun om asfalt og skinner. Det handler også om vand og luft. Grundlæggende handler det om at...
marcin-jozwiak-ecFJuOx0WrY-unsplash
Vejen mod en grønnere tung transport
Dansk Erhverv offentliggjorde for nyligt vores oplæg til en grøn mobilitetsplan. Det gjorde vi, fordi det er bydende nødvendigt, at...
Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...