Sponseret indhold
Martin Aabak 36
Martin Aabak, adm. direktør i Danske Speditører

Speditørernes særlige rolle som transportarkitekter giver dem helt unikke muligheder for at optimere forsyningskæderne. Det gavner både økonomien og klimaet. Logistikkonferencerne i Danske Speditører sætter fokus på, hvordan speditørerne kan blive bedre til det år for år.

Administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, fortæller at der, siden sidste års logistikkonference, er kommet en helt anden klimabevidsthed, end vi har set tidligere.

”Nu står det klart for enhver, at logistikoptimering og klimaansvarlighed er to sider af samme sag. Vi skal have mere godstransport, fordi alt tyder på, at efterspørgslen efter transportydelser formentlig kun vil stige. Men vi skal sikre, at det sker med mindre trafik og dermed mindre klimabelastning. Derfor kaster den nye klimadagsorden et meget klart lys på, at vi skal rette blikket mod metoder og modeller, der kan gøre transporten mere effektiv og intelligent. Og det er i al beskedenhed det, vores logistikkonferencer gør,” fortæller Martin Aabak

”Skal man koge speditørernes faglighed ned til en suppeterning, er det, at virksomheder med behov for godstransport trygt skal kunne forvente, at speditøren sørger for den mest optimale transportløsning. Teknologien og digitaliseringen er kommet så meget op i gear, at det i morgen vil være afgørende at kunne andet og mere end det, der var kravene fra kunderne i går. Min holdning er, at man hellere skal melde sig ind i kampen end at melde pas,” siger Martin Aabak.

Forstå din kunde og dyrk digital fitness
Op til og under den seneste logistikkonference i Danske Speditører blev der præsenteret resultater af et forskningsprojekt, der bygger på interviews med en lang række virksomheder inden for spedition og logistik.

Derfor var der vægt bag ordene, da forskeren – lektor Agnieszka Zulewska – kunne beskrive de syv udviklingstrin, som små og mellemstore virksomheder skal være meget bevidste om.

De første udviklingstrin handler om at skabe værdi for kunderne ved at forstå deres behov og deres udfordringer. De næste trin repræsenterer overgangen fra at være aktiv til at blive proaktiv. Her sættes f.eks. skræddersyede løsninger, der er tilrettelagt ud fa en dybere forståelse af kundernes dna, i højsædet.

Hendes tre anbefalinger til de små og mellemstore virksomheder er:

  • Stræb efter effektivitet og gennemsigtighed
  • Arbejd med den digitale fitness
  • Sørg for at medarbejderne får mere og mere kundefokus

Fra strategi til handling
”Sidste års logistikkonference gjorde det tydeligt, at innovation er nødvendigt, og at vinderne vil være dem, der forstår deres kunders situation og forstår hvordan man udnytter de nye teknologier. Næste skridt er så at udarbejde en skarp og klokkeklar digital strategi, som skal integreres i virksomhedens forretningsstrategi. Derefter skal der arbejdes benhårdt på at sætte handling bag”, fortæller Martin Aabak.

Ifølge Martin Aabak er der grund til optimisme:
”Bare de seneste måneders stigende opmærksomhed på den grønne dagsorden vil betyde, at speditørernes spidskompetence – logistikoptimering for at udnytte transportmidlerne mest og bedst muligt – i fremtiden vil blive synliggjort og forhåbentligt værdsat på en ny måde. CO2-reduktion bliver i stadig højere grad noget, alle skal forholde sig seriøst til. Det gælder også for de virksomheder, der hyrer speditører til at planlægge og gennemføre effektiv godslogistik,” slutter Martin Aabak.

Vi skal have mere godstransport, fordi alt tyder på, at efterspørgslen efter transportydelser formentlig kun vil stige

MEST LÆSTE

Speditørerne – Hvem, Hvad, Hvor

  • Speditørerne er transportarkitekter og sørger for, at varer kan bevæge sig frit rundt i verden. De finder en vognmand, et rederi, en jernbaneoperatør eller et luftfartsselskab, som kan fragte gods fra A til B.
  • Speditøren er således transportbranchens software, der optimerer transportens hardware – transportmidlerne.
  • Set med speditørernes øjne, er lastbiler, skibe, fly og jernbaner byggeklodser, der skal sættes sammen, så resultatet bliver effektive forsyningskæder og logistikkorridorer til fordel for kunderne og deres konkurrenceevne.
  • Speditøren er transportarkitekten, der tænker miljø, sikkerhed, told og logistik optimalt ind i en effektiv forsyningskæde.