Sponseret indhold
morten nyholm
Morten Nyholm Jensen, Direktør NEWTEK

Intelligent opladning af elbiler reducerer ikke bare behovet for nye, dyre stikledninger – teknikken sikrer også, at forbrugeren er parat til at høste fremtidige gevinster, lyder det fra bl.a. DTU og Dansk Energi.

I fremtiden bør intelligent opladning af elbiler resultere i økonomiske gevinster for forbrugeren. 

Det konkluderer DTU og brancheorganisationen Dansk Elbil Alliance i en fælles rapport fra 2020. Argumentet er, at vi med målsætningen om en halveret CO2-udledning i 2030 vil komme til at se rigtig mange elbiler på de danske landeveje. Helt konkret estimerer man, at ikke færre end 1,5 mio. personbiler, 40 pct. af varebilerne og en betydelig del af den tunge transport vil køre på el i 2030.

Det vil under alle omstændigheder kræve en voldsom og særdeles omkostningstung udbygning af det eksisterende elnet, hvis nuværende kapacitet slet ikke slår til. Pointen hos DTU og Dansk Elbil Alliance er derfor at så mange forbrugere som muligt bør benytte intelligente opladere. 

Besparelse skal komme elbilisterne til gode
Et af de forhold, der udmærker de intelligente opladere, er nemlig, at de selv kan vurdere, hvornår kapaciteten i elnettet er til stede. Dermed kan de programmeres til at oplade den enkelte bil på det mest optimale tidspunkt.

Det vil resultere i en udjævning af belastningen og ifølge rapportens forfattere reducere behovet for infrastrukturinvesteringer i de lokale elnet med ikke mindre end 16 mia. kr. 

I et scenarie med 1 mio. elbiler svare det til en samfundsmæssig gevinst pr. elbil på 16.000 kr. – en besparelse, som DTU og Dansk Elbil Alliance mener, bør komme elbilisterne til gode – ved eksempelvis ”lavere tilslutningsafgifter eller lavere tariffer”.

En oplagt løsning
Hos NEWTEK i Odense, der er distributør af opladeløsninger fra hollandske Ecotap, er man allerede forberedt på fremtiden, og har derfor overvejende intelligente ladere i produktprogrammet.

Direktør Morten Nyholm Jensen forventer faktisk ikke, at de traditionelle/ikke-smarte opladeløsninger vil være at finde om ganske få år. Og det har sin grund, siger han:

-Der er dels de økonomiske incitamenter, som man formentlig vil bygge ind, for at få brugerne til at vælge intelligent opladning og dermed minimere belastningen af elnettet. Men derud over kan man som ejer med et eller flere uintelligente ladepunkter blive tvunget til at omgøre en elektrisk installation i en ellers færdig bygning for simpelthen, at have strøm nok. Det undgår man i mange tilfælde helt med smarte opladere – netop fordi de kan sættes op, så de balancerer og udnytter lasten i forhold til virksomhedens eller institutionens øvrige strømforbrug siger han og peger på parkeringshuse som eksempel.

I eksisterende P-huse, hvor man ønsker at etablere ladepunkter til elbiler, løber man nemlig ofte strømmæssigt ind i kapacitets- og balanceproblemer. 

-De er jo ikke byggede til at være opladningspladser, så derfor rækker den eksisterende dimensionering af strømforsyningen i mange tilfælde ikke. Her er løsningen måske en større sikring og etablering af en ny stikledning, som koster forsyningsselskaberne betragtelige summer. Derud over kommer der så en tilslutningsafgift på måske et femcifret beløb eller mere, som ejeren af P-huset skal betale. Der er de smarte ladere en oplagt løsning, lyder det.

Almindelig sund fornuft
Noget kunne da også tyde på, at mange brugere allerede har opgjort fordele og ulemper – i hvert fald har man hos NEWTEK travlt med at levere intelligente løsninger til opladning ved især private virksomheder og offentlige institutioner: -Hvis du spørger mig, er der selvfølgelig to årsager til efterspørgslen. For det første er Ecotap en anerkendt europæisk producent, der laver særdeles robuste, stilrene og funktionelt smarte ladestandere/-stationer. Derud over er der selvfølgelig mange ejendomsejere og brugere, der godt kan fornemme, hvilken vej det går, og når en smart intelligent lader kun koster få procent mere end en traditionel, er det jo almindelig sund fornuft at vælge den fremtidssikre løsning, lyder det fra Morten Nyholm Jensen.

NEWTEK arbejder indenfor LED belysning, smart byrumsinventar og mobilitetsudstyr.  Vi har samlet mere end 30 års erhvervserfaring som giver en meget stor vidensbase og knowhow, at kunne give videre af til vores kunder.

NEWTEK er partner med flere større producenter, og som agent, eneforhandler eller distributør, kan vi tilbyde en bred vifte af løsninger og produkter indenfor og på tværs af vores forretnings-områder.

Læs mere på www.newtek.dk
Kærvej 39, 5220 Odense SØ
Telefon +45 2124 2454 

 

Derudover er der selvfølgelig mange ejendomsejere og brugere, der godt kan fornemme, hvilken vej det går, og når en smart intelligent lader kun koster få procent mere end en traditionel, er det jo almindelig sund fornuft at vælge den fremtidssikre løsning

MEST LÆSTE