Sponseret indhold

Den teknologiske udvikling er afgørende for transportbranchens fremtid

Karsten Lauritzen, direktør i DI Transport.
Karsten Lauritzen, direktør i DI Transport.

Af:

Efter 15 år i Folketinget er Karsten Lauritzen tiltrådt som direktør for DI Transport. Han glæder sig til at fortsætte med at arbejde inden for et område, der har stor betydning for samfundet. 

Det er let at tage transport for givet. De færreste tænker over, hvilket fint maskineri der ligger bag, og hvor mange mennesker der er beskæftiget i en sektor, som har afgørende betydning for alles hverdag,” siger Karsten Lauritzen. 

”Det er en fagkæde, man ikke må underkende. Transport har fx afgørende betydning for verdensmarkedet. Under corona har vi for alvor set både nødvendigheden og værdien af den logistik, vi har været vant til. Det, der italesættes som en varekrise, er i virkeligheden en transportkrise, der forårsager prisstigninger og varemangel.” 

Det er endnu kun en god måneds tid siden, at Karsten Lauritzen skiftede pladsen i Folketingssalen ud med direktørstolen i DI Transport. Selvom det er to forskellige verdener, ser han grundlæggende ligheder i måden at arbejde på – som politiker og som direktør i en brancheforening. 

”Som politiker arbejdede jeg for vælgerne, nu arbejder jeg for DI Transports medlemmer. I begge tilfælde handler det om at skulle leve op til en tillid, ligesom begge opgaver giver stor mening for samfundet. Det er det, der driver mig i hverdagen,” fastslår Karsten Lauritzen. 

Samfundsengagementet ligger i generne
At være engageret i samfundet er noget, Karsten Lauritzen er opdraget med. 

”Jeg er rundet af en familie, der altid har været stærkt optaget af samfundsansvar, som har taget del i det lokale foreningsliv og være aktiv i politik.”

Han er vokset op på en gård mellem Vilsted og Vindblæs ved Løgstør. Selv beskriver han stedet som herligt, men ”langt uden for Lars Tyndskids marker”. 

”Der, hvor jeg kommer fra, ringer menighedsrådsformanden rundt til folk og siger; ’nu er det din tur’, og så stiller man op. Her tager man et fælles ansvar.” 

Hans far, Jens Lauritzen, er landmand og tidligere kommunalpolitiker. Han blev valgt ind i Løgstør Kommunalbestyrelse i 1986, da sønnen var tre år. I 1998 blev faderen borgmester, og da Løgstør i forbindelse med kommunalreformen i 2006 blev lagt sammen med flere nabokommuner, blev han den første borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Ved det seneste kommunalvalg opnåede Jens Lauritzen imidlertid ikke genvalg, og derfor forlod far og søn den politiske arena med kun en måneds mellerum. 

Drevet af en stærk retfærdighedssans
At Karsten Lauritzen i sin tid blev aktiv i politik ved som 15-årig at melde sig ind i Venstre, var der en helt særlig grund til. 

”Det gjorde jeg, fordi jeg syntes, det var så uretfærdigt, at Uffe Ellemann-Jensen i 1998 tabte valget til Poul Nyrup Rasmussen. Jeg har altid været drevet af en stærk retfærdighedssans, og dengang besluttede jeg, at jeg måtte være med til at påvirke tingene.”

Siden blev han først næstformand i VU og så formand. Som 25-årig blev han opstillet til Folketinget i Hjørringkredsen. Venstre fik med Anders Fogh Rasmussen i spidsen et godt valg i 2007 og fem mandater i Nordjylland. Med 5.000 personlige stemmer fik Karsten Lauritzen det femte og sidste mandat. 

”Den tillid var og er jeg stadig meget ydmyg over. Det var en drøm, der gik i opfyldelse – vel at mærke en drøm, jeg havde arbejdet meget hårdt for.” 

Sideløbende med arbejdet i folketingsgruppen tog Karsten Lauritzen i 2014 en bachelor i politik og administration på Aalborg Universitet. Fra 2015-2019 var han skatteminister under Lars Løkke Rasmussen. 

”Som medlem af regeringens økonomiudvalg fik jeg indsigt i statens selskaber og de selskaber, som staten har en særlig interesse i, fx DSB og SAS. Transportsektoren er derfor ikke ukendt land,” understreger han. 

Den politiske karriere valgte han at stoppe på toppen som Venstres gruppeformand. 

”Livet som politiker har på alle måder været spændende og lærerigt. Særligt arbejdet som minister har givet mig en forståelse af, hvor vigtigt det er at være helhedsorienteret.  Man er ikke alene lovgiver, men har også et ansvar for, at lovgivningen kan omsættes til virkelighed, og at den har den ønskede effekt. Alligevel har jeg altid haft en plan om, at jeg en dag skulle lære noget andet.”

Om kort tid bliver Karsten Lauritzen far for første gang. Det har naturligvis også været afgørende for beslutningen. 

”Jeg bor på Vesterbro med min familie og var folkevalgt i Nordjylland. Det kræver mange rejser frem og tilbage for at være tæt på vælgerne og deres hverdag, og det er svært foreneligt med livet som småbørnsfamilie.” 

Høj mobilitet og stærk konkurrenceevne
De erfaringer, som Karsten Lauritzen har gjort sig som mangeårigt medlem af Folketinget, kommer ham nu til gavn i rollen som direktør i DI Transport. 

”Nu arbejder jeg for dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser i Danmarks største erhvervsorganisation. Medlemmerne er dybt afhængige af, at den politik, der vedtages på området, tager udgangspunkt i en helhedstænkning. Det skal jeg være med til at sikre. Jeg vil arbejde på at varetage medlemmernes interesser, men også have fokus på det bredere samfundsperspektiv.”

Fremtidens transportbranche står over for flere store udfordringer. 

”Den primære udfordring bliver at gennemføre en grøn omstilling til klimavenlige brændstoffer og samtidig sikre, at branchen forbliver konkurrencedygtig. Transport står for 25% af Danmarks CO2-udledning, og vi skal naturligvis bidrage til at nå det samlede danske klimamål på 70% CO2-reduktion i 2030.”

Mens det ikke er muligt at definere én klimaløsning for transportsektoren, er det nødvendigt at se på alternative drivmidler til både luftfart, landtransport og søfart for at kunne levere en langsigtet grøn omstilling. Samtidig skal der være fokus på høj mobilitet og hensyn til transportbranchens konkurrenceevne.

”Øget mobilitet giver mere frihed. Når passagererne kan flytte sig hurtigt, binder vi landet sammen og frigiver tid for den enkelte. Når varer kommer hurtigt ud i verden, skaber vi værdi og velstand. Det er vigtigt. Vi er godt i gang med at sikre en fornuftig økonomisk og bæredygtig grøn omlægning, men vi er endnu langt fra mål, og det kommer til at tage tid og tålmodighed.” 

En af de ting, som Karsten Lauritzen har fokus på, er at bekæmpe transportegoisme. 

”I stedet for kun at tænke på eget behov og på, hvordan lige præcis jeg kommer lettest og billigst fra A til B, så er vi nødt til at tænke mere helhedsorienteret.” 

Teknologien skal understøttes 
Det er ikke kun i forhold til transport af varer, at coronaepidemien har sat sit præg på branchen. Frygten for smitte har fået mange til at fravælge den kollektive transport og i stedet køre i egen bil, hvilket arbejder direkte imod den grønne omstilling. Den udvikling skal vendes. Samtidig er de lange nedlukninger gået hårdt ud over luftfarten. 

”Som samfund er vi afhængige af oplevelsesøkonomi og turisme, og derfor er det vigtigt at få gang i tingene igen. Flybranchen er udskældt, når det handler om klima, men den har gode forudsætninger for at gøre det godt i fremtiden. Danmark er et foregangsland, når det handler om at reducere CO2-udslip fra flytrafik.” 

Det grønne brændstof findes allerede til eksisterende fly, men prisen er 3-4 gange højere end traditionelt brændstof, og da flybranchen er en branche, hvor brændstof udgør den største del af billetprisen, vil prisen på grønt brændstof afspejles direkte i prisen på en flybillet.

”Jeg tvivler på, at kunderne er villige til at betale den markant højere pris. Derfor skal vi først og fremmest understøtte den teknologiske udvikling, for det er den, der kan skaffe os billigere alternativer.” 

Fra København til Nordjylland på el
At den teknologiske udvikling går stærkt, har Karsten Lauritzen også opdaget i sin egen hverdag. 

”Jeg benytter mig af alle transportmidler; cykel, metro, tog, færge og fly. Jeg havde dog ikke drømt om, at det allerede nu ville være muligt for mig at køre i elbil fra København til Nordjylland. Det bekræfter mig i, at det er teknologien, der skal hjælpe os i den grønne omstilling.” 

Det vigtige er at arbejde for en samlet transportsektor og på en stærk infrastruktur. 

”Alle, der arbejder i transportbranchen, er dybt afhængige af infrastrukturen. Derfor opfordrer vi politikerne til at lave brede politiske aftaler og tænke langsigtet.”

Karsten Lauritzen er bevidst om, at det er en stor opgave, der venter ham. 

”Det er et stort og bredt felt med mulighed for fejtrin. Dem kommer jeg uden tvivl også til at lave nogle af. Heldigvis har jeg dygtige medarbejdere og dedikerede medlemmer med stor erfaring til at guide mig,” slutter han.   

DI Transport er en integreret del af Dansk Industri (DI) og arbejder for at sikre et mere effektivt transportmarked i Danmark og i EU. DI Transport repræsenterer en bred vifte af foreninger og virksomheder inden for transportbranchen samt danske havne, lufthavne og busselskaber.

Endvidere er DI Transport engageret i bestræbelser på at forbedre vilkårene for den kollektive trafik og bedre regulering af taxibranchen. DI Transports målsætning er at sikre en intelligent grøn omstilling af transportsektoren og samtidig bevare mobiliteten og virksomhedernes konkurrenceevne.

Læs mere på www.danskindustri.dk/brancher/di-transport/

Mest læste på BusinessReview.dk

genopbygningafbørsen
Tillæg: Genopbygning af Børsen
ejd 130624
Ejendomme Epaper
sko_opdateret_
Change of Control-klausulers betydning
EZ_12-08-19_BII_9369
En game changer på vej inden for transplantation og infektionssygdomme
digital transformation concept in business, disruption
Coronakrisen har lært os meget om digitalisering

Karsten Lauritzen, 38, tiltrådte 1. februar 2022 som direktør i DI Transport. 

Han er født i Løgstør og har siddet 15 år i Folketinget for Venstre og bl.a. været skatteminister under Lars Løkke Rasmussen fra 2015 til 2019. I dag bor Karsten på Vesterbro, er nygift med Karne Lykkebo, der er managing partner i konsulentvirksomheden Geelmuyden Kiese, og venter sit første barn. 

Læs også

jesper-kronborg-1-YW50TUdzdTFxUm9zNHlXUFNUYnRLalVXWEZFPQ2
Grøn mobilitet: Luft – og vandvejen skal tænkes ind i det samlede mobilitetssystem
Infrastruktur og mobilitet handler ikke kun om asfalt og skinner. Det handler også om vand og luft. Grundlæggende handler det om at...
marcin-jozwiak-ecFJuOx0WrY-unsplash
Vejen mod en grønnere tung transport
Dansk Erhverv offentliggjorde for nyligt vores oplæg til en grøn mobilitetsplan. Det gjorde vi, fordi det er bydende nødvendigt, at...
Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...