Den grønne omstilling – også transportsektorens ansvar

Af:

Af Michael Svane, brancedirektør DI Transport

Transport er en del af løsningen på klimaudfordringen. Det er også nødvendigt, da transport står for ca. en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Transportbranchen er klar til at tage ansvar, men skal derfor vælge de rigtige løsninger, hvor vi bevarer konkurrenceevne og høj mobilitet.

For transport og vækst hænger sammen. Det er en grund til, at antallet af lastbiler og storebæltsforbindelsen er en god indikator for vækst. Når det går godt i Danmark med høj beskæftigelse, vækst og velstand, sælger vi flere varer, der skal transporteres til udlandet. Vi køber også flere varer. Og der er flere, der skal transportere sig på arbejde.

Den gode nyhed er, at vi er på vej. Transportens CO2-udledning stiger ikke længere i samme takt som væksten i trafikken. Personbiler, taxier, varebiler og lastbiler er blevet mere energieffektive. Vi blander biobrændstof i benzin og diesel. Flere og flere busser kører på alternative drivmidler som el eller biogas. Og luftfarten er kommet med i EU’s kvotesystem.

Afhængig af samarbejde
Der er tre udfordringer, der skal løses, for at vi kan komme i mål.
For det første kan Danmark ikke løse det alene. Transport er i sin natur grænseoverskridende og en forudsætning for Danmarks samhandel. Vi er derfor i høj grad afhængige af fælles EU-regler.

Det er f.eks. EU, der fastlægger regler for, hvilke biler og andre køretøjer der kan produceres og sælges i EU, og hvor energieffektive de skal være. Vi skal derfor støtte de forslag til EU-regler, der allerede er fremlagt og som stiller krav til mere energieffektive biler, varebiler og lastbiler.

Effektiviteten er vigtig
For det andet er det dyrt at gennemføre en grøn omstilling af transportsektoren. Det skyldes bl.a., at transportsektoren bidrager stort til statskassen med brændstofafgifter, registreringsafgift mv. Statens indtægter fra afgifter på transport nærmer sig 50 mia. kr. om året.

For det tredje skal vi fortsat gøre transporten mere energieffektiv. Selv om vi på sigt skal have flere alternative drivmidler ind, kan vi stadigvæk reducere miljø- og klimapåvirkningen ved at bruge mindre brændstof.

For erhvervstransporten er det allerede et konkurrenceparameter, da brændstof udgør en stor del af omkostningerne.

Vi skal fortsat satse på godstransport med jernbane og større lastbiler, der kan transportere mere gods med samme energiforbrug og lastbiler, der leverer varer uden for myldretiden. Det er eksempler på mere energieffektiv godstransport og varelevering.

Nye faktorer og alternativer
En velfungerende kollektiv trafik er tilsvarende et energieffektivt alternativ til bilen, der også reducerer trængsel. Vi skal også fortsat understøtte cyklisme, som i dag er en vigtigt del af transportsystemet.

Vi kan også understøtte en mere energieffektiv transport med ny asfalt med lavere rullemodstand og investeringer til at reducere trængsel, så vi bruger energi på at bevæge os fremad frem for at holde stille i kø.

For det fjerde skal vi indrette os teknologi-neutralt. Selv om vi kan komme langt med mere energieffektiv transport på kort sigt, så kommer vi ikke uden om, at vi skal have flere alternative drivmidler ind.

Der er desværre en tendens til, at nogle stirrer sig blinde på ét alternativt drivmiddel. Hvis vi skal løse transportens klimaudfordringer, skal alle typer af alternative drivmidler i spil. Det gælder både el, brint, biogas, biobrændstoffer mv.

Lakmustesten for en samlet strategi må være både klima, konkurrenceevne og mobilitet. Alle tre mål skal være opfyldt, hvis vi skal være sammen om grøn transport. Jeg er sikker på, at transportmessen vil vise, at den grønne omstilling er langt fremme både hvad angår køretøjer, drivmidler, it og meget andet.

Mest læste på BusinessReview.dk

2N Pharma gruppebillede redigeret
”Hvis vi har ret, vil det forandre verden”
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
SKO_billede
Change of Control-klausulers betydning i ejendomstransaktioner
ejd 130624
Ejendomme Epaper
Mette Abildgaard--
Kvindelig intuition kan aflæses på bundlinjen

Læs også

jesper-kronborg-1-YW50TUdzdTFxUm9zNHlXUFNUYnRLalVXWEZFPQ2
Grøn mobilitet: Luft – og vandvejen skal tænkes ind i det samlede mobilitetssystem
Infrastruktur og mobilitet handler ikke kun om asfalt og skinner. Det handler også om vand og luft. Grundlæggende handler det om at...
marcin-jozwiak-ecFJuOx0WrY-unsplash
Vejen mod en grønnere tung transport
Dansk Erhverv offentliggjorde for nyligt vores oplæg til en grøn mobilitetsplan. Det gjorde vi, fordi det er bydende nødvendigt, at...
Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...