Sponseret indhold

Antifouling med ultralyd til store skibe giver renere shipping og bedre havmiljø

Af:

Det danske firma Allset Industries har videreudviklet ultralyd-teknologien kendt fra lystbåde til en effektiv løsning for store skibe, så antifouling i international shipping kan reducere brændstof, sikre bedre havmiljø og forhindre spredning af invasive arter.

For landkrabber kan et skibsskrog begroet med grønne plamager af alger måske se udramatisk ud, men enhver sømand og skibsreder ved, at fouling, som fænomenet marin begroning hedder på engelsk, udgør et stort problem for skibsindustrien. For ikke bare øger fouling brændstofbehovet og risikoen for spredning af invasive arter rundt omkring i verden – de traditionelle antifouling-systemer skader også havmiljøet.

Det dilemma har den marine-specialiserede Esbjerg-virksomhed Allset Industries sat sig for at gøre noget ved. Midlet er en ultralyd-løsning, som Allset Induestries har udviklet sammen med et skotsk firma. Teknologien er egentlig velkendt, idet den længe har været benyttet på lystbåde, men det er nyt at bruge den i stor skala i kommerciel søfart på verdenshavene.

Maritim green tech
”Vi sætter transducere med ultralyd på indersiden af skroget, og ultralyden sender så mikrovibrationer gennem skroget, som gør, at alger og andre uønskede vækster og organismer ikke sætter sig. Resultatet er et rent skrog uden begroning og et mindre forbrug af brændstof. Man har brugt ultralyd på lystbåde i mange år. Nu vil vi prøve det i kommerciel shipping med større og mere robuste systemer, der passer til markedet. Det er maritim green tech, det gør noget godt for brændstoffet og havmiljøet, og så vi får vi nogle skadelige stoffer ud af skibsindustrien,” siger direktør i Allset Industries, Jesper Muff Jacobsen.

Gamle metoder skader miljøet
Traditionelt har antifouling i kommerciel søfart bestået af to hovedelementer: en særlig maling af skroget og anoder med kobberstave, hvor motoren tager kølevand ind.

”Man sætter strøm til kobberet, der så opløses ud i havet og dræber mikroorganismer, der ellers ville sætte sig på skroget. Men kobber er et tungmetal, så miljømæssigt er det en dårlig løsning. Metoden svarer lidt den anode, man sætter i varmtvandsbeholdere, hvor det er en passiv zinkanode, der tæres op før varmtvandsbeholderen. Zinkanoder bruger man stadig på skrog, men i områder med meget begroning skal man have en mere aggressiv metode, og derfor bruger man kobber.”

Traditionel biocid-baseret antifouling-maling, der påføres skroget i flere lag, er også et problem, fordi den indeholder mikroplastik, der bliver opløst ude på havet.

”Malingen er bygget til at slå mikroorganismer ihjel, men når malingens mikroplast lige så stille løsner sig og til sidst ryger ud i vandet, slår den mange andre organismer ihjel end dem, der kan sætte sig på skibets skrog.”

Invasive arter på langfart
Begroning på skibe spreder planter og organismer rundt i verden, og mange steder i verden skærper myndighederne i disse år kravene til skibes antifouling for at undgå spredning af invasive arter og andre negative biologiske følger af fouling.

”Vi kender fænomenet herhjemme i Danmark, hvor østers, der er kommet hertil fra Stillehavet, har været et problem gennem mange år. Internationalt bliver reglerne mere og mere strikse. Hvis du i dag vil sejle et stort containerskib fra Rotterdam til New Zealand, er det et krav, at du stopper undervejs, for eksempel i Singapore, hvor en dykker skal gøre skibet rent nedenunder med en højtryksrenser. Canada har det på samme måde, og lignende krav kommer stille og roligt overalt, især i Sydøstasien,” forklarer Jesper Muff Jacobsen.

Rent skib = mindre brændstof
Ifølge Allset-direktøren har flere undersøgelser påvist den negative effekt på brændstofforbruget af et skrog begroet med alger og muslinger contra et rent skrog.

”I branchen arbejder man med termerne ’let beskidt’, ’meget beskidt’ og ’meget tungt beskidt’, dvs. begroning hvor der for eksempel sidder muslinger og hvide kalkformationer. Hvis det er helt slemt, regner man med, at skibet bruger 20 procent mere brændstof for at komme gennem vandet. Som tommelfingerregel plejer vi selv at sige, at man skal forvente op mod 8-10 procent besparelse på brændstof, når skroget holdes rent konstant, kontra når det er beskidt.”

Og principielt ændrer udviklingen fra fossile til grønne brændstoffer ikke på behovet for en renere antifouling.

”Jo mindre brændstof, du bruger, jo er bedre, også når det drejer sig om for eksempel grøn ammoniak eller metanol.”

Hele branchen samarbejder
Ultralyd-løsningen fra Allset Industries sidder i dag på omkring 120 skibe.

”Vi har et proof of concept. Vi ved, at det virker, og vi har en god track record, som kun bliver bedre.”

Men for at stå stærkere regulativt over for de myndigheder, der stiller krav til dokumentation, vil Allset Industries have effekten af sin løsning beskrevet videnskabeligt. Derfor har Allset Industries indgået partnerskab med den kemiske rådgivningsvirksomhed DHI Group. Andre partnere er Maersk Line og Miljøstyrelsen. Projektet støttes økonomisk af Shipping Lab og Den Maritime Fond.

”Antifouling er en stor udfordring for branchen. Det største problem er kobberanoderne, som vi forventer, at IMO, der regulerer sejladsen i internationalt farvand, vil forbyde på nye skibe inden for få år. Når det bliver forbrudt at sætte kobberstave i nye skibe, er der lige nu ikke andet alternativ end vores ultralyd-løsning.”

Servicerer al teknik til vands
Allset Industries blev stiftet i 2017 som en elektrikervirksomhed, der udelukkende beskæftigede sig med el og teknik i marineverdenen – automation, kommunikation, radarer, søkort og radioer.

”Vi har siden udvidet aktiviteterne til at omhandle al teknik på skibe, dvs. også motorer, styringsmotorer, generatorer og pumper. Kort sagt alt, hvad der kan rotere eller bevæge sig på et skib.”

Allset Industries tager ud i verden og servicerer sine kunder, uanset hvor de har brug for hjælp, mens virksomhedens projektafdeling hjemme i Esbjerg står for nybygninger, retrofitting, større renoveringer og ombygninger.

”Vores store styrke er, at vi ikke er berøringsangst over for noget. Vi er også gode til at lege med andre. Hvis vi skal have andre specialistkompetencer ind over en opgave, har vi et stort internationalt netværk at trække på. Vi er heller ikke brand-specifikke, men kan servicere alle motorbrands. Vi arbejder både med skibe, boreplatforme og alt andet, der kan flyde. Det skal bare lugte og smage af saltvand,” som Jesper Muff Jacobsen formulerer det.

ALLSET Industries blev grundlagt på princippet om solid, innovativ og ægte service til kunderne. Virksomheden opererer inden for alle aspekter af marine-, offshore-, vedvarende energi- og forsvarsindustrien inden for el, elektronik, instrumentering og teknik. Allsets kerneværdier er baseret på gode relationer, tillid og solid erfaring de laver.

Læs mere på www.allset-industries.com

Man har brugt ultralyd på lystbåde i mange år. Nu vil vi prøve det i kommerciel shipping med større og mere robuste systemer, der passer til markedet. Det er maritim green tech, det gør noget godt for brændstoffet og havmiljøet, og så vi får vi nogle skadelige stoffer ud af skibsindustrien

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
Screenshot 2024-03-13 at 08.23
Cybersikkerhed Epaper
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Nikolaj 3
Den lykkelige forbandelse, der hviler over Nikolaj Plads

Læs også

Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...
Bring 2
BRING ØGER FARTEN PÅ OMSTILLINGEN TIL ELBILER
Allerede i dag leverer Bring pakker til 1,4 mio. danskere med el-drevne varebiler, og siden 2012 har koncernen reduceret CO2-udledningen...
jesper-kronborg-2-Vm1TRlFjSWFEMDF4dEJxUHdzdG0wVllDZStZPQ2
Starten til den grønne omstilling er gået, og Danmark skal rykke nu for ikke at sakke bagud
Hvis den grønne omstilling var et kapløb, har startskuddet lydt, og Danmark hænger i startblokken. Rammevilkårene for de danske transportvirksomheder...