Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter

Hoteller og konferencecentre bliver i stigende grad mødt med spørgsmål og krav til deres indsats for klima, bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Mange kunder kræver ligefrem dokumentation for indsatsen. Derfor har sammenslutningen Danske Konferencecentre udviklet et Verdensmåls-­indeks, der sætter målbare standarder for bæredygtige møder og konferencer og en Master Class, hvor sammenslutningens partnere kan lære at strukturere, kommunikere og måle indsatsen for Verdensmålene.

Skrevet af: Marlene Horsbøl Sylvester-Hvid


FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er ikke kun et spørgsmål om at redde verden. Målene er også benhård business, og det mærker hoteller og konferencecentre i stigende grad. De bliver mødt med alt fra private hotelgæsters konkrete spørgsmål til madspild, energiforbrug og affaldshåndtering til store erhvervskunders deciderede krav til dokumentation for indsatsen for bæredygtighed og Verdensmål.

Verdensmål er vigtige for måde hoteller og gæster
Og lad det være sagt med det samme: Der er massevis af gode, bæredygtige initiativer, både sociale, økonomiske og miljømæssige, i gang rundt på de danske hoteller og konferencecentre. Der er fokus på at minimere energiforbrug og madspild, sortere affald, bruge lokale og økologiske fødevarer, inkludere socialt udsatte kolleger og meget, meget mere. Ja, faktisk så meget mere, så det kan være svært at finde hoved og hale i de mange gode intentioner og initiativer. Både for hotel- og konferencegæsterne – og for hotellerne selv.

Det oplever de også Danske Konferencecentre, der har flere end 100 af Danmarks bedste møde- og konferencecentre uden for de store kæder som partnere. Sammenslutningen tilbyder mødebookere og konferencekunder én fælles rådgivnings- og booking-portal og arrangerer desuden fælles kurser, workshops og netværk for partnerne. Og FN’s Verdensmål fylder mere og mere hos både partnerne og deres kunder.

Masser af muligheder og stort potentiale
Det samme gør lysten og viljen til at arbejde med målene, fortæller direktør i Danske Konferencecentre, Marlene H. Sylvester-Hvid: “Hoteller og konferencecentre har et enormt potentiale og en stor vilje til at gøre en reel og mærkbar forskel. Det gælder både ressourceforbrug, affaldshåndtering, klimaaftryk og meget mere. Men netop fordi der er så stort potentiale og så mange muligheder, kan det være svært at strukturere indsatsen og sikre sig, at man kommer i gang, hvor det giver mest mening og gør den største forskel. Her kommer FN’s Verdensmål ind i billedet som et godt værktøj både til at strukturere og kommunikere indsatsen indenfor,” siger hun.

Hos en af Danske Konferencecentres partnere, Charlottehaven på Østerbro i København, kan marketingchef Maria Gade sagtens genkende både den gode vilje, uoverskueligheden og kundernes forventninger til hotellets arbejde med bæredygtighed.

“Vi oplever, at mange hotelgæster spørger til, hvad vi helt konkret gør med hensyn til eksempelvis madspild og energiforbrug. Desuden er der mange af de virksomheder, vi har faste aftaler med, som stiller helt håndfaste krav til vores bæredygtighedsindsats,” siger hun og fortsætter:

“Vi vil rigtig gerne bidrage til en mere bæredygtig verden, både fordi det er godt for vores forretning, og fordi det helt åbenlyst er nødvendigt og rigtigt. Vi gør også rigtig meget, men det kan være svært at fokusere og vide præcist, hvad der giver mest mening.”

Master Class sætter bæredygtigheden i system
Lige præcis den udfordring har Danske Konferencecentre taget op. Helt konkret har sammenslutningen lanceret en Master Class, hvor to af landets førende rådgivere i implementering af Verdensmålene, klæder møde- og konferencecentrene på til at arbejde strategisk med Verdensmål og bæredygtighed i hverdagen. Lotte Hansen og Charlotte Ersbøll fra Hansen & Ersbøll Agenda har i deres arbejde fokus på både bundlinje og bæredygtighed, og det er helt afgørende, mener Marlene H. Sylvester-Hvid fra Danske Konferencecentre:

“Vores partnere skal jo ikke være velgørende organisationer. De er stadig virksomheder, der skal drive en forretning og tjene penge. Vi er bare overbeviste om, at en strategisk tilgang til FN’s Verdensmål både er en god gerning og en god forretning,” siger hun og uddyber:

“Når konferencecentrene kan reducere eksempelvis madspild, affaldsmængder og energiforbrug skærer de også i udgifterne. Hvis de samtidig formår at fortælle om det og dermed gøre deres indsats for Verdensmålene synlig og gennemsigtig for kunderne, giver det dem en klar konkurrencemæssig fordel i markedet. Gæsterne får en bedre oplevelse af deres møde, konference eller ophold, og det gør alt i alt vores partnere mere attraktive for kunderne.”

Maria Gade har deltaget i Danske Konferencecentres Master Class, og det har givet hende endnu mere mod og struktur på Charlottehavens arbejde med bæredygtighed og Verdensmål.

“Det er en rigtig fin måde at samle trådene på og få et overblik over både muligheder og indsatser. Vi har fået sat fokus på, hvor vi kan gøre den største forskel og har dermed også fået hjælp til at prioritere vores arbejde med bæredygtighed. Samtidig har vi fået masser af god sparring og inspiration fra kolleger i branchen, som også har deltaget,” fortæller hun.

Verdensmåls-indeks skal synliggøre indsatsen
Et er at få sat arbejdet med Verdensmålene i system. Noget andet er at dokumentere og synliggøre indsatsen, så mødebookere og gæster kan vælge konferencer og ophold ud fra det. Og det er afgørende, hvis møde- og hotelbranchen også skal have det fulde forretningsmæssige udbytte af bæredygtighedsindsatsen. Derfor har Danske Konferencecentre, også i samarbejde med Hansen & Ersbøll Agenda, udviklet et Verdensmålsindeks, der sætter en ny standard for bæredygtige møder og konferencer.

“Verdensmålsindekset fungerer som en barre, der løbende løfter sig og sætter sine målsætninger i tæt samarbejde med de hoteller og konferencecentre som udgør Danske Konferencecentres partnerkreds. Det fremgår af deres profil på vores hjemmeside, hvordan det enkelte mødested har forpligtet sig på arbejde med Verdensmålene. På den måde skaber vi en gennemsigtighed, hvor kunder og andre interessenter kan følge udviklingen i arbejdet og se, hvilke konkrete verdensmål og initiativer de enkelte konferencesteder arbejder fokuseret med,” forklarer Marlene H. Sylvester-Hvid.

Bæredygtighed bliver tydelig og målbar
På Charlottehavens profil på Danske Konferencecentres hjemmeside, dkbs.dk, kan man for eksempel læse, at hotellet arbejder med Verdensmål 7, Bæredygtig energi:

“Vi vil være med til at øge andelen af vedvarende energi i det globale energimix. Dette gør vi ved anvendelse af jordvarmeanlæg som eneste varmekilde i vores hoteltårn. Vi reducerer vores CO2-udslip med 50-75% ved jordvarme fremfor traditionel varmekilde.

Omkring arbejdet med Verdensmål 12, Ansvarlig produktion og forbrug, står der:

“Hele verdens ressourceforbrug er enormt, og det vil vi gerne være med til at reducere ved at stille konkrete mål inden for madspild, FoodWIN (Food Waste Innovation Network), lokal og sæsonbetinget indkøb samt reduktion af emballage. Inden 2025 handler vi 75 % af vores varer lokalt, vi har opnået sølv inden for det økologiske spisemærke, vi har udviklet 3 FoodWIN-produkter, og vi har reduceret mængden af plasticemballage med 50%. Charlottehaven arbejder desuden fokuseret og målbart med Verdensmål 6, Rent vand og sanitet, og Verdensmål 14, Livet i havet.

Medarbejderne forventer også en bæredygtig arbejdsplads
Både Master Class og Verdensmåls-indeks skal give de enkelte møde- og konferencecentre en forretningsmæssig fordel både i form af sparede ressourcer og udgifter og i form af en meningsfuld markedsføring over for kunderne. Og så har en systematisk og målrettet bæredygtighedsindsats i øvrigt en sidegevinst, som er yderst aktuel for hele hotel- og konferenceindustrien netop nu.

“De fleste af vores partnere er, ligesom resten af hotel- og restaurationsbranchen, i akut mangel på arbejdskraft. Aktivitetsniveauet er steget eksplosivt, efter at corona-restriktionerne nu er ved at være fortid, og der er simpelthen rygende travlt på både hoteller og konferencecentre. Samtidig ved vi, at de, ofte unge, medarbejdere, som vores partnere forsøger at tiltrække, går meget op i klima og bæredygtighed. Derfor er arbejdet med FN’s Verdensmål også en effektiv og helt nødvendig del af deres employer branding, altså tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft,” vurderer Marlene H. Sylvester-Hvid.

På Danske Konferencecentres hjemmeside, dkbs.dk, kan man læse mere om både Master Class, Verdensmål-indeks og de enkelte hoteller og konferencecentres bæredygtighedsindsats.

MEST LÆSTE