Sponseret indhold

Gør industrien intelligent – og udret mere for mindre

Af:

For mange virksomheder er det en stor udfordring både at træde ind i industri 4.0 revolutionens kompleksitet af nye teknologier og enorme datamængder og samtidig have fokus på at begrænse CO2-udledningen. Men produktionsoptimering og grøn omstilling er ikke hinandens modsætninger – begge dele handler om at skabe en mere intelligent og effektiv produktion, påpeger direktør i EL:CON, Jens Christian Lundholt. 

Mange produkter, ydelser og services bliver i dag udviklet digitalt som en naturlig konsekvens af den store mængde data, vi kan opsamle og anvende. Det er denne datarevolution, der gør, at man taler om en ny industriel revolution, industri 4.0. 

”Industri 4.0 handler om at digitalisere og automatisere industrien – og det indebærer at bevidst indsamling og brug af værdiskabende data i stigende grad kan effektivisere produktionsapparatet. Der ligger uanede muligheder i denne industrielle revolution, men det er i høj grad op til den enkelte industrivirksomhed at skabe deres egen industri 4.0-strategi på baggrund af de teknologier og ressourcer, de har til rådighed,” siger direktør for Specialer i EL:CON, Jens Christian Lundholt. 

Samtidig skal virksomhederne også sørge for at være med i den grønne omstilling, som handler om bl.a. mindre CO2-udledning. Men også andre forhold, som alle handler om at udvise samfundsmæssig ansvarlighed. 

”Det er en stor og kompleks opgave for virksomhederne. De skal både leve op til skrappere CSR-krav og opgradere sig til industri 4.0 og samtidig holde fast i eksisterende kunder og bevare konkurrenceevnen. Og den cocktail får nogen til at tøve. Men produktionsoptimering og grøn omstilling er ikke hinandens modsætninger, tværtimod – det er en investering i fremtiden. Indarbejder man begge dele i virksomhedens målsætninger får man både CO2-besparelser, et mere effektivt produktionsapparat og en styrket konkurrenceevne,” understreger direktøren. 

Producér det samme med mindre energi
EL:CON’s klare mål med intelligent industri er at understøtte industrivirksomheders bæredygtighed med anvendelse af data til vedligehold og mere effektiv produktion. Det gøres ved at arbejde med kunderne hele vejen fra projektering af anlæg til efterfølgende service og ved at sikre opsamling og brug af data. 

”Vi taler i virkeligheden om at udrette mere for mindre. En virksomhed, der producerer 1.000 enheder for et bestemt energiforbrug, kan producere det samme antal med et mindre energiforbrug. Eller man kan producere 2.000 enheder for den samme energi, man før brugte på 1.000 enheder. Traditionelt tænker folk om grøn omstilling, at det bliver dyrt og det bliver noget med at spare energi og skrue ned for outputtet i en produktion. Men vores tilgang og erfaring er, at man med en intelligent styring, dataoverblik og alle de ting, der ligger i industri 4.0, kan højne outputtet, sikre bedre effektivitet, formindske spild og sikre mere forebyggende vedligehold i stedet for nedbrud,” siger Jens Christian Lundholt. 

Alene det at blive i stand til at lave forebyggende vedligehold i stedet for at vente på, at en motor bryder sammen på et uventet og dyrt tidspunkt i produktionstiden, er en vigtig parameter. Det kan opnås med forskellige typer af sensorer, der varsler om problemerne, før et decideret nedbrud er en realitet. På samme måde som vores benzinmåler i bilen varsler os, så vi ikke løber tør ude på motorvejen. 

”Men virkeligheden er dog mange steder, at man har en virksomhed, der ofte sidder og slås med nedbrud, reparationer og kortsigtede løsninger, så man hele tiden er i en ’brandstations-tilstand’. Og det er en tilstand, som vores serviceaftaler kan hjælpe med at komme ud af.”

Det handler om data
Kernen i det hele er data. Man skal sørge for at samle målepunkter op på temperaturer, strømforbrug, vibrationer og andre ting, der varsler nedbrud men også fortæller om spild. Strømforbruget kan f.eks. fortælle interessante historier. I EL:CON identificerede man i samarbejde med en kunde en meget strømkrævende proces, der kørte hele natten, uden at der var brug for det. 

En proces, der alligevel blev genstartet om morgenen, fordi der ikke længere var et nathold. 

Snakken om industri 4.0 har kørt i årevis, teknologien har længe været til stede og er stadig i en rivende udvikling. Umiddelbart kan det derfor undre, at mange virksomheder stadig ikke har taget de store skridt ind i den nye revolution. 

”De store virksomheder er ofte nået langt og har jo ressourcerne til det. Men mange SMV’er halter efter. En del er begyndt at opsamle mange flere målinger, men har ofte ikke handlet tilstrækkeligt på det. Det kan hænge sammen med, at drift varetages af folk, der er orienteret mod, at tingene kører. En funktionslinje skal have oppetid, den skal producere, og det er det, de bliver målt på. Her er det så, at der kræves en ny ledelsesmæssig tilgang, som skal overveje, hvor der med fordel kan sættes en smart investering ind. De skal sige; vi kan se, at du når de 4.000 stk. – kan du gøre det på en smartere måde? Det er nogle helt andre kompetencer end at løbe ud med en værktøjskasse og reparere en motor. Her har man brug for noget dataanalyse og noget overblik i form af data, der viser, hvor det er smart at sætte ind,” siger Jens Christian Lundholt. 

Stort potentiale for SMV’er
Han ser et kæmpestort potentiale for især SMV’erne i dansk industri. Og selv om det er en stor opgave at tage skridt ind i en verden, hvor alting er forbundet og bruges på en intelligent måde, så er det reelt blot en forlængelse af hele tankegangen omkring Lean-produktion og just-in-time. 

”I en produktionsvirksomhed har man jo allerede et relativt godt overblik over, hvordan produktionsflowet er. Typisk er det virksomhedens produktionsanlæg, der skal tilføres nye målepunkter. SMV’erne er ofte dem, der har brug for at komme i gang med de næste skridt ind i bæredygtighed og industri 4.0. Her er det så vores rolle at komme med teknologien og kompetente folk til installationen. Vi kan give virksomhederne de datapunkter, de efterspørger og hjælpe dem i gang med at bruge dem – også baseret på de erfaringer vi har fra andre steder i branchen,” slutter Jens Christian Lundholt.

Produktionsoptimering og grøn omstilling er ikke hinandens modsætninger, tværtimod – det er en investering i fremtiden.

Mest læste på BusinessReview.dk

Ankomst
PwC nyindretter hovedsæde til en ny tids arbejdsformer
Ronny_tilpasset1
Investering af midler i Virksomhedsskatteordningen (VSO) – hvad må man?
1 Thorbjørn og Slaven
Et nyt liv efter fedmeoperation og plastikkirurgi
Henriette-Berlingske---
Ejendomsadvokaten: Lejefastsættelse i gennemgribende forbedrede lejemål
br cø__
Læs "Cirkulær Økonomi" digitalt her

Læs også

Emil_Drevsfeldt_Nielsen1
Virksomhedsleder, sådan skal du bruge dit rekord-overskud til at få hænder nok
Det er i disse dage, når ordrebøgerne er fulde, at danske virksomhedsledere bør kigge fremad. Lige nu arbejder medlemmer i Dansk Metal...
Ruben_Kilgast_2016 (6) (2)--
Vælg det bedste fra de bedste
Med åbne standarder inden for automationsområde er det slut med låsning til gamle, proprietære systemer og goddag til produktivitet,...
Søren Peter Johansen--
Automatisering - vigtigere end nogensinde før 
Globale pandemier, øgede transportpriser, krav om bæredygtighed og mangel på råvarer, energi og medarbejdere – og nu også krig...