Sponseret indhold

Digital Labs gør industrien bæredygtig

Af:

Digital Labs gør industrien grønnere ved at forudse forskellige scenarier i produktudvikling og produktudviklingsproces. Industrien kan ikke blot optimere, men også sætte et markant grønt miljøaftryk uden meromkostninger, når de bruger Digital Labs til at gennemspille processer. Bag Digital Labs står EDRMedeso, der stiller teknologien til rådighed for blandt andet produktionsvirksomheder, så Danmark kan videreføre de stolte traditioner med at være et grønt foregangsland og sikre, at virksomhederne lever op til FN’s Verdensmål.

Digital Labs fra EDRMedeso er en samling af software, services og processer, der fremmer innovationen, og gør det muligt for fx produktionsvirksomheder virtuelt at gennemprøve forskellige fremtidsscenarier. Simulationerne kan optimere produktudvikling og produktudviklingsproces til gavn for konkurrenceevnen og miljøet. Simulationerne åbner op for, at virksomhederne risikofrit kan afprøve forskellige produktionsscenarier virtuelt.

”I arbejdet med Digital Labs optimerer vi så mange forskellige flader af industrien, som gennem processen reducerer Time to Market og styrker konkurrencekraften, så jobs kan blive på danske hænder,” siger Mark Milton, Country Manager hos EDRMedeso, og han uddyber:

”Optimeringerne gavner samtidig miljøet, så jeg er ikke bange for at sige, at vi gennem vores arbejde ser os selv som en af de virksomheder, der sætter det grønneste miljøaftryk i hele Norden.”

Grønnere uden meromkostninger
Ved at bruge de rette teknologier behøver det ikke være dyrere for industrien at producere miljøvenligt, fordi Digital Labs åbner op for at ændre på materialevalg fx fra aluminium til komposit og ændre hele produktionsprocesser. På materialesiden kan ingeniørerne koble op til materialedatabasen Ansys Granta, hvor man kan søge informationer om forskellige materialetyper, kigge på miljøregnskaber, transporttider, risiko for børnearbejde etc. 

Værktøjerne kan også bruges til at analysere enkelte dele af produktionen fx en pumpe eller gennemspille en hel livscyklus omkring et produkt for at optimere på alt fra brug af bæredygtige råvarer til kort produktionstid og valg af genanvendelige materialer. Ser vi på pumpen, kan Digital Labs analysere: Hvor bliver den slidt henne? Hvornår skal den skiftes ud, så driftsstop undgås? Er vandflowet optimalt? Hvor skal pumpen fæstnes for at minimere vibrationen? Osv. 

Styrker fødevaresikkerheden
I fødevareindustrien kan teknologien fremme fødevaresikkerhed ved fx at sikre, en fryser holder den ønskede temperatur, så kyllingerne, der ligger ude i hjørnerne, også er gennemfrosne. Desuden kan Digital Labs beregne strømforbrug slitage osv. alt efter, om fryseren placeres udenfor eller inde i fabrikshallen.  

Afprøv produktionen virtuelt
”Digital Labs har den fordel, at uanset om man ser på enkeltdele i produktionen som pumpen eller produktionen i sin helhed, så skal maskinbyggerne ikke længere bygge en fysisk prototype, som er tidskrævende og en stor investering,” siger Mark Milton.  

Digital Labs opstiller i stedet en virtuel model af produktet/løsningen – den såkaldte digitale tvilling, hvor man på skærmen kan ændre på opstilling og design, så processen bliver indrettet mest hensigtsmæssigt. På servicedelen har teknologien den force, at data afslører den præcise slitage på materiellet. Så i stedet for rutinemæssigt at skifte en turbine efter 16 måneder, kan man skifte turbinen, når den reelt er udtjent. 

Indsigten i slitagen betyder også, at virksomhederne kan undgå de dyre driftsstop på produktionslinjerne, fordi operatørerne altid er på forkant med service.

Bud på fremtidens løsninger
Hos EDRMedeso servicerer de et bredt spektrum af kunder lige fra producerende virksomheder til boreplatforme.

”Vi følger debatten om de kommende energiøer tæt, fordi det vil være et felt, hvor Digital Labs kan optimere og gøre energiøerne endnu grønnere fx ved at se på alt fra vindmøllernes vingedesign til kvadratet på de kabler, som skal føre strømmen ud til forbrugerne,” siger Mark Milton, der glæder sig over, at en skov af grønne start ups satser på Digital Labs fra EDR Medeso – som deres platform for fremtidens udbud af bæredygtige produkter lige fra batteriteknologi til vandkraft. 

Optimeringerne gavner samtidig miljøet, så jeg er ikke bange for at sige, at vi gennem vores arbejde ser os selv som en af de virksomheder, der sætter det grønneste miljøaftryk i hele Norden

Mest læste på BusinessReview.dk

Mikkel Kruse Telenor 2023
Mobil-telefonen udgør en trussel mod sikkerheden hos SMV’erne
Screenshot 2024-03-13 at 08.23
Cybersikkerhed Epaper
muusfoto_IMG02886
Gubra er klar til næste vækstrejse
airport_drone_2022_02_04
Nye lufthavne åbner enestående muligheder i Grønland
Nikolaj 3
Den lykkelige forbandelse, der hviler over Nikolaj Plads

FAKTA

EDRMedeso er den førende udbyder i Nordeuropa af Digital Labs & Cloud Computing, BIM & Virtual Fabrication.         

Læs mere på www.edrmedeso.com

Læs også

Emil_Drevsfeldt_Nielsen1
Virksomhedsleder, sådan skal du bruge dit rekord-overskud til at få hænder nok
Det er i disse dage, når ordrebøgerne er fulde, at danske virksomhedsledere bør kigge fremad. Lige nu arbejder medlemmer i Dansk Metal...
Ruben_Kilgast_2016 (6) (2)--
Vælg det bedste fra de bedste
Med åbne standarder inden for automationsområde er det slut med låsning til gamle, proprietære systemer og goddag til produktivitet,...
Søren Peter Johansen--
Automatisering - vigtigere end nogensinde før 
Globale pandemier, øgede transportpriser, krav om bæredygtighed og mangel på råvarer, energi og medarbejdere – og nu også krig...