GRØNLAND

På bare et halvt år er det lykkedes Leica Geosystems at vinde mere end halvdelen af det islandske marked for maskinstyring, som sparer tid og øger præcisionen.

Måleudstyrsvirksomheden Leica Geosystems oplever for tiden et mindre væksteventyr i Nordatlanten – i Island og Grønland. Det er især selskabets maskinstyringsteknologi, der går som varmt brød. Maskinstyringsteknologien gør, at maskinføreren kan overskue alle dele af den igangværende opgave via en 3D-visning af byggetegning af projektet. I Island står distributøren Verkfast ehf for salget af Leica Geosystems’ produkter.

”Mange af vores kunder har arbejdet i det nordlige Skandinavien, hvor klima, temperatur og jordbundsforhold minder en del om Island, og derfra kender de ofte i forvejen Leicas velrenom- merede produkter,” siger Oliver Gustafsson fra Verkfast ehf.

”Vejret i Island kan være meget barskt og omskifteligt. En sommerdag kan der være sol, vindstille og op til 20 grader. Et par dage senere kan der være slagregn, kulde og stærk blæst. Derfor er produkternes robusthed og pålidelighed meget vigtige parametre for vores kunder,” fortæller Oliver Gustafsson. 

Netop pålideligheden og kvaliteten af produkterne gjorde, at Verkfast i februar i år valgte at blive distributør for Leica Geosystems. Nærheden til Danmark spillede også ind.

”De fleste konkurrenter i denne del af markedet er fra USA eller Japan, og her betyder det en del, at vi forstår hinanden, og at vi arbejder i nogenlunde samme tidszoner, og at det ikke tager lang tid at fremskaffe reservedele,” siger Oliver Gustafsson.

Fuld fart på byggeri og anlæg i Island
Generelt er der fart på den islandske bygge- og anlægssektor. For at stimulere økonomien under tilbageslaget ved Corona-pandemien, valgte den islandske regering, som andre steder i verden, at yde en række statslige subsidier til bl.a. bygge- og anlægsbranchen, som nu er i høj vækst. Det har betydet flaskehalse, og ganske som i Danmark bliver østeuropæisk arbejdskraft hyret ind i stort tal. 

”Vi ser tendens til overophedning i dele af økonomien, men jeg tror den positive udvikling med høj vækst i økonomien vil fortsætte i hvert fald et par år endnu,” siger Oliver Gustafsson, der i øvrigt har lagt mærke til, at der i disse år er en større interesse for maskiner og maskinteknologi blandt islandske unge. Interessen for at blive ingeniør er også stigende.

Flyvepladser, moler og veje
I Grønland er der ikke helt så meget knald på udviklingen som i Island, men også her er der fremgang at spore.

”Kunderne indser i stigende grad, at maskinstyringsløsninger sparer tid og øger præcisionen,” fortæller Per Eriksen, der med base i selskabets kontor i Odense, yder support og ofte er på rejse til Grønland.

I Grønland er Leica Geosystems’ maskinstyringsteknologi bl.a. blevet brugt i forbindelse med vedligeholdelse af flyvepladser, anlæg af moler og veje.

MEST LÆSTE