GRØNLAND

Amitsoq kan med sin rige forekomst af grafit bidrage til den grønne omstilling i Europa og Nordamerika. Minen kan forsyne el-bilproduktionen med grafit til batterierne. European Raw Materials Alliance (ERMA) bakker op om projektet, og GreenRoc Mining planlægger produktion i 2027.

I det sydligste Grønland ligger grafitminen Amitsoq, som har været lukket i omkring 100 år. Minen har igen fået bevågenhed, fordi den indeholder grafit, et kritisk råstof, der kan bidrage til den grønne omstilling og sikre produktion af elbiler i Europa. 

”Grafitten i Amitsoq har en meget høj lødighed, og der er potentiale for at bryde 3-400.000 tons grafitmalm om året. Vi ved, at forekomsten indeholder mindst 23 mio. tons malm med over 20% grafit, som er blandt de højeste lødigheder i verden. Det betyder, at minen kan levere en betragtelig andel af den grafit, der efterspørges i Europa,” fortæller Stefan Bernstein, CEO i børsnoterede GreenRoc Mining, der udvikler mineralforekomster til produktion af kritiske råstoffer som grafit og titan.

Grafit driver elbilerne frem
Selvom grafit står i skyggen af litium i manges bevidsthed, er grafit faktisk et endnu vigtigere råstof, for mens der kun anvendes nogle få kilo litium i et elbilbatteri, indeholder det typisk 60-70 kg grafit. På de europæiske veje var der i 2021 1.4 mio. elbiler – et tal man forventer stiger til knap 4 mio. i 2027, hvorefter tallet forventes at stige eksponentielt. 

”I løbet af de næste årtier vil diesel- og benzinbiler blive udskiftet af de eldrevne biler. Produktionen af elbiler er allerede stigende i Europa, og det kommer til at betyde en massiv efterspørgsel på grafit,” siger Stefan Bernstein.

Bidrager til grøn omstilling
European Raw Materials Alliance (ERMA) udtaler i et støttebrev fra februar i år, at GreenRoc Mining med Amitsoq Grafit projektet er af ’global vigtighed’, og ’vil gøre EU i stand til at opnå en vis grad af uafhængighed i forsyningskæderne for el-biler’. EU-Kommissionen har netop udsendt sit forslag til et Critical Raw Materials Act, som dikterer, at 10% af råstofforbruget i EU skal være af lokal oprindelse, og 40% af processeringen skal foregå i Europa. Som med mange andre kritiske råstoffer er det i dag Kina, der sidder tungt på hovedparten af udvindingen af grafit samt slutproduktet sfærisk grafit, der indgår i batterierne. 

”Kinesisk grafit bliver transporteret med dieseldrevne skibe i op til to måneder, før de lander hos en batterifabrik i Europa. Grønland ligger centralt og kan forsyne Nordamerika og Europa inden for fem til seks dage. Det er ikke kun godt for økonomien, men også for miljøet, da der udledes langt mindre CO2,”forklarer Stefan Bernstein og uddyber:

”Vores mission som selskab er at trække minedrift i en mere ansvarlig og grønnere retning. Amitsoq projektet skal også bidrage positivt til det grønlandske samfund, som vi i øvrigt oplever støtter positivt op om projektet.”  

Amitsoq minen ligger ved havet, så der skal ikke bruges ressourcer på at fragte råstofferne rundt på land. 

Styrket produktion i Europa
Manglen på grafit i Europa understøttes af, at der i løbet af de seneste år er skudt 20 Gigafactories op. Fabrikker, der producerer batterier til elbilerne. Inden 2030 er der planlagt yderligere 17 Gigafactories. 

”Grafit til batterier skal processeres til sfærisk grafit, som i dag kun foregår i Kina. Derfor vil det på sigt være hensigtsmæssigt at åbne faciliteter i Europa, hvor grafitten kan bearbejdes med et grønnere klimaaftryk,” fortæller Stefan Bernstein.

Hvis de europæiske Gigafactories skal køre på fuld kapacitet, vil det kræve omkring en million tons grafit om året. I dag udvindes der omkring 10.000 tons grafit i Europa eller omkring én procent af det kommende behov. Så grafit vil blive en mangelvare. GreenRoc Mining er klar til at bidrage til den grønne omstilling og sætte minen i drift i 2027.  

Den børsnoterede virksomhed GreenRoc Mining (London AIM: GROC) blev etableret i 2021. GreenRoc Minings efterforskningsportefølje tæller grafit- ilmenit- og jernmalmsforekomster i Grønland. Selskabet udvikler mineralforekomster til produktion af kritiske råstoffer, der bidrager til den grønne omstilling og verdens fremvoksende økonomier. 

Læs mere på www.greenrocmining.com 

MEST LÆSTE